BØRSEN BÆREDYGTIG
Debat
Bæredygtigt byggeri skal favoriseres
Tak, fordi du læser med

Denne artikel kræver normalt abonnement, men er gratis for dig, fordi Danske Bank har finansieret adgang til Børsen Bæredygtig for alle i dansk erhvervsliv.

Danske Bank har ikke haft indflydelse på selve artiklen.

Læs mere om Danske Banks involvering.

Børsen skal have ros for vedholdende at lægge spalter til temaet bæredygtighed. Det kvitterer erhvervslivet da også for med masser af engagement og entreprenørskab.

Det kan man savne hos regeringen og dens rand af konsulenter, der ikke anerkender de enkle løsninger på reduktion af kuldioxid. Venstrefløjen kan derfor have ret i, at de udspil, vi har set, i al for høj grad hænger sin hat på teknologiske løsninger. Det skal åbenbart være dyrt, uprøvet og epokegørende for at vække interesse.

Tag f.eks. investeringer i CO2-fangst, energiøer og power-to-x. Sikkert fint på sigt, men også usikkert i forhold til at handle i forvisning om, at investeringen med sikkerhed giver os den ønskede effekt. Vi ved jo trods alt, hvordan vi kan opnå sikker kuldioxidreduktion med velkendte løsninger fra naturens hånd. Men det er åbenbart for banalt.

Selvfølgelig fører vi os smukt frem med vedvarende energikilder som sol og vind. Men hvorfor ikke ledsage disse med f.eks. fornybare byggematerialer. Øget anvendelse af træ, der under væksten optager CO2, og hvor procesenergien til forarbejdning er minimal, er da en enkel løsning.

Træ er ikke desto mindre næsten fraværende i de udspil, vi indtil videre har set. Den politiske retning er således ikke præget af dialog med den faglige viden og forskning. Måske klarer bilerne sig selv via en international og stærkt konkurrencepræget bilindustri, som har læst skriften på væggen og nu udfaser fossile brændstoffer.

Værre ser det ud for byggeriet. Her er de planlagte ændringer knap mærkbare, og man kan fortsat bygge med ressourcetunge materialer uden egentlig at blive straffet for det. Her er der ikke forhøjede CO2-afgifter eller andre adfærdsregulerende tiltag.

Så trods løsninger, der er både velbelyste og dokumenterede, så er der ingen tegn på, at man vil favorisere de grønne løsninger, f.eks. ved at lade CO2-tunge byggematerialer som stål og beton vige for mindre CO2-belastende materialer som træ. Ingen initiativer stimulerer i den retning, som ellers markant vil forbedre byggeriets CO2-aftryk.

Der er derfor brug for ambitiøse målsætninger, der har som mål at udfase de mest klimabelastende byggematerialer i det omfang, det lader sig gøre. Ingen byggematerialer kan alene redde klimaet eller egner sig til alt. Byggeriet kommer ikke i mål i 2030 med kvikfix i form af ny, ukendt teknologi – men når vi nu har velafprøvede løsninger, hvorfor så ikke bruge dem.

Forsiden af Børsen Bæredygtig