BØRSEN BÆREDYGTIG
Bæredygtig
Afgifter splitter Folketinget op til valg: Kun røde partier vil følge eksperter

Tak fordi du læser med

Danske Bank og PwC er partnere på Børsen Bæredygtig. Derfor kan vi gøre alle vores artikler på Børsen Bæredygtig frit tilgængelige for alle læsere. Det er medvirkende til, at Børsen Bæredygtigs artikler bliver diskuteret vidt og bredt.

Danske Bank og PwC er også parterne på Børsen Bæredygtig, når vi går live og fremhæver en række af de mest spændende grønne projekter i danske virksomheder i Børsen Bæredygtig Cases.

Danske Bank og PwC har ingen indflydelse på indholdet eller andre redaktionelle valg på Børsen Bæredygtig, der skabes af uafhængige og objektive journalister og i den samme høje kvalitet, som du kan finde i resten af Børsen.

Læs mere om partnerskab.

Støttepartier åbner for flere afgifter hurtigere, mens blå partier slår bak på anbefalinger fra Klimarådet. Det overrasker valgforsker

Det er måske ikke så mærkeligt, at der er markant forskel på, hvordan rød blok og blå blok vil gribe klimapolitikken an op til det kommende folketingsvalg. Mere mærkværdigt er det, at politikerne i flere tilfælde ikke vil følge konkrete anbefalinger fra Klimarådet, der er regeringens kontrolapparat for klimapolitikken.

Det vurderer Peter Nedergaard, professor i statskundskab ved Københavns Universitet (KU). Han forsker bl.a. i klimapolitik og kommenterer en rundspørge, Børsen har lavet blandt Folketingets partier.

“Jeg er meget overrasket over, at nogen vil sige, at de ikke vil følge Klimarådets anbefalinger, især konservative, som med blandt andre Connie Hedegaard har villet gøre noget for klimaet og være et grønt parti,” siger han.

CO2’en splitter

De mest centrale anbefalinger fra Klimarådet vedrører den CO2-afgift for industrien, som regeringen og støttepartierne blev enige om i juni, og som skal indfases fra 2025. Her har Peter Mølgaard, Klimarådets formand, pointeret, at afgiften bør indtræde endnu tidligere, hvis den skal bidrage optimalt til Danmarks grønne omstilling. Det er en anbefaling, der bakkes op af regeringens støttepartier Radikale og Enhedslisten.

“Afgiften bør indfases tidligere – og senest 2024,” skriver Mai Villadsen, politisk ordfører i Enhedslisten, til Børsen.

De Konservatives klimaordfører, Mona Juul, fortæller modsat, at partiet “tror på den aftale, der er blevet lavet, og den skal vi give lov til at arbejde”.

Jeg er meget overrasket over, at nogen vil sige, at de ikke vil følge Klimarådets anbefalinger Peter Nedergaard, professor, Københavns Universitet

Hos Liberal Alliance mener klimaordfører Ole Birk Olesen, at energikrisen har ændret ved billedet.

“Den udvikling slår langt hårdere igennem end lidt højere afgifter, og det vil være klogt at vente med nye afgifter, til at priserne er kommet ned i et mere almindeligt leje igen,” skriver han til Børsen.

2025 er året, hvor industriens CO2-afgift skal indfases

Uenighed om landbrugsafgift

Klimarådet anbefaler samtidig, at der indføres en ensartet klimaafgift på landbruget, der står for et sted mellem 20-30 pct. af de samlede danske klimaudledninger.

Også her er det rød bloks partier, der i højeste grad vil følge anbefalingerne til dørs.

“Når Radikale Venstre går til forhandlinger om en høj og ensartet afgift på landbrugets udledninger, er det med en klar forventning om, at landbrugets udledninger skal påføres en høj – og fair – afgift på landbrugets klimaskadelige udledning,” skriver partiet til Børsen. Afgiften skal som udgangspunkt ramme de 750 kr. pr. ton CO2, som er afgiften for virksomheder omfattet af EU’s kvotesystem, lyder det.

Enhedslisten vil halvere landbrugets animalske produktion frem mod 2030, og her bliver en CO2-afgift et helt centralt redskab, lyder det. Men i blå blok bakker Mona Juul “slet ikke op om en CO2-afgift, som er til for at nedbringe antallet af arbejdspladser i landbruget”, mens Liberal Alliance ikke giver et entydigt svar. Men indsatsen bør centreres omkring forskning og udvikling frem for en afgift, mener Ole Birk Olesen.

Sjælden afvisning

Peter Nedergaard fra KU fremhæver, at afgifter generelt ses som den bedste måde at ændre adfærd, eksempelvis når det gælder klimaspørgsmål. Han peger dog på, at det ikke er uset, at politikere modsætter sig anbefalinger fra ekspertudvalg som Klimarådet.

“Man ser eksempelvis med de økonomiske råd, at anbefalinger om en strammere finanspolitik ikke følges med det samme, men lidt forskudt. En direkte afvisning er sjælden,” vurderer han og forventer derfor også, at en fremtidig regering vil følge anbefalingerne med tiden, eksempelvis på den anden side af energikrisen.

En direkte afvisning er sjælden Peter Nedergaard, professor, Københavns Universitet

Ingen pris på forbrug

Klimarådet har også anbefalet, at der lægges en forbrugsbaseret afgift på klimaskadende fødevarer. Den anbefaling møder dog ikke direkte støtte fra nogen af partierne, hvor De Konservative pointerer, at dansk landbrug er klimaeffektivt i en international kontekst, og at man ikke vil diktere danskernes forbrug fra Christiansborg. Liberal Alliance vil heller ikke lade landbrugets omstilling gå ud over forbrugerne, lyder det.

De Radikale åbner for en forbrugsbaseret afgift, hvis den generelle CO2-afgift på landbruget ikke bliver høj nok, mens Mai Villadsen fra Enhedslisten vil “hæve den grønne check, som er en særlig skattelettelse, der går til dem i vores samfund, der har mindst”, så klimaafgifter ikke skaber større ulighed i samfundet.

Børsen Bæredygtig hylder grønne frontløbere

Børsen Bæredygtig har udvalgt årets 50 danske virksomheder, der rykker ved den grønne omstilling med konkrete projekter, og som vi derfor hylder som Børsen Bæredygtig Cases.

Børsen Bæredygtig hylder grønne frontløbere

Børsen Bæredygtig har udvalgt årets 50 danske virksomheder, der rykker ved den grønne omstilling med konkrete projekter, og som vi derfor hylder som Børsen Bæredygtig Cases.

Forsiden af Børsen Bæredygtig

Børsen Bæredygtig hylder grønne frontløbere

Børsen Bæredygtig har udvalgt årets 50 danske virksomheder, der rykker ved den grønne omstilling med konkrete projekter, og som vi derfor hylder som Børsen Bæredygtig Cases.

Børsen Bæredygtig hylder grønne frontløbere

Børsen Bæredygtig har udvalgt årets 50 danske virksomheder, der rykker ved den grønne omstilling med konkrete projekter, og som vi derfor hylder som Børsen Bæredygtig Cases.

BØRSEN BÆREDYGTIG
6. dec 2022