BØRSEN BÆREDYGTIG
1
Bæredygtig
Skraldet flytter ud af landet: Vores gamle tøj ender i fattige lande
2
Bæredygtig
Sortering og stregkode er afgørende våben mod miljøsvineri på afrikanske strande
Bæredygtig
Skraldet flytter ud af landet: Vores gamle tøj ender i fattige lande

Tak fordi du læser med

Danske Bank og PwC er partnere på Børsen Bæredygtig. Derfor kan vi gøre alle vores artikler på Børsen Bæredygtig frit tilgængelige for alle læsere. Det er medvirkende til, at Børsen Bæredygtigs artikler bliver diskuteret vidt og bredt.

Danske Bank og PwC er også parterne på Børsen Bæredygtig, når vi går live og fremhæver en række af de mest spændende grønne projekter i danske virksomheder i Børsen Bæredygtig Cases.

Danske Bank og PwC har ingen indflydelse på indholdet eller andre redaktionelle valg på Børsen Bæredygtig, der skabes af uafhængige og objektive journalister og i den samme høje kvalitet, som du kan finde i resten af Børsen.

Læs mere om partnerskab.

Indsamling af tekstilaffald vil – i første omgang – ikke afhjælpe den store mængde tekstilaffald, vi i Europa sender til fattige lande, mener flere eksperter. Men indsamlingen er nødvendig for opbygning af genanvendelsesmarked

Fra 1. juli skal alle kommuner indsamle tekstilaffald – dvs. hullede sokker eller mølædte skjorter, som ikke kan genbruges af venner og bekendte eller sælges i nødhjælpsorganisationernes genbrugsbutikker.

Med tekstilaffaldsindsamlingen ude hos danskerne ønsker EU – som står bag lovgivningen – at mindre mængder affald ender de forkerte steder – udenfor et reguleret affaldssystem i udlandet – og bliver et kæmpe miljøproblem.

Tidligere i år viste en undersøgelse fra EU’s Miljøagentur, at mængden af aflagt tøj, vi eksporterer fra det rige Europa til fattige lande i navnlig Afrika og Asien er tredoblet på bare 20 år – til svimlende 1,7 mio. ton i 2019. Tøj, der dokumenteret risikerer at ende i et hul i en ørken i Chile eller i en enorm bunke på en strand i Afrika.

Fra 1. juli skal alle danskere til at lære en ny fraktion af affald at kende, tekstil, på baggrund af EU’s affaldsdirektiv. Tekstilaffald fra erhvervslivet er blevet indsamlet siden 1. januar. 61 kommuner er tyvstartet og er allerede i gang med indsamlingen. Ifølge Miljøstyrelsen kom der i 2021 116.300 ton nye tekstiler på det danske marked.

Miljøstyrelsen vurderer, at der kan forventes ca. 4000-8000 ton i indsamlingsordningen om året ud af et anslået årligt forbrug af beklædning og boligtekstiler til husholdninger på over 100.000 ton.

Men selvom Danmark har rykket hurtigt og indført national indsamling af tekstilaffald inden EU’s deadline i 2025, kan vi risikere, at vores tekstilaffald fortsat bliver eksporteret til uregulerede lande, mener rådgiver og medstifter af tænketanken Tekstilrevolutionen Markus Hatting.

“Vi har stadig ikke kapaciteten til at genanvende tekstiler. Så jeg vil tro, der sker det samme som med det, der indsamles til nødhjælpsorganisationerne,” siger han.

Professor i bæredygtighed og udvikling i udviklingslande på CBS Peter Lund-Thomsen, der har fokuseret på tekstilindustrien i Sydasien de sidste ti år, er enig i, at indsamlingen af tekstilaffald umiddelbart vil blive en fortsættelse af eksport af tekstilaffald.

“Det vil jeg umiddelbart tro, for hvor skal vi gøre af det? Vi har jo ikke selv kapacitet til at behandle det affald,” siger han.

Ngo’er slipper tøjet

Indtil nu har det primært været nødhjælpsorganisationer, der indsamler genbrugstøj i Europa – således også i Danmark. Dermed spiller organisationerne en stor rolle i den cirkulære økonomi for tekstil, og ifølge Børsens egen optælling havde organisationerne herhjemme tilsammen en omsætning på 385 mio. kr. fra ca. 480 genbrugsbutikker og eksport i 2021.

Nødhjælpsorganisationerne kan ca. gensælge 10 pct. af det tøj, vi afleverer til dem, og det generelle billede for organisationerne, Børsen har talt med, er, at de slipper kontrollen med de tekstiler, de ikke selv sælger i deres butikker, efter den første eksportkunde, som typisk er en mellemhandler i Danmark eller Europa. Mellemleddet er gerne en sorteringsvirksomhed, der sælger tøjet videre til salg i Europa, Afrika eller Asien.

Genbrugschef i Frelsens Hær Gert Pedersen har tidligere fortalt til Børsen, at nødhjælpsorganisationen bruger mange kræfter på at sikre gode arbejdsforhold hos de sorteringsvirksomheder, der køber overskudstøjet.

“Men det er meget svært at garantere, at der ikke er noget tøj, der havner uden for Europa,” siger han.

Selvom professor Peter Lund-Thomsen vurderer, at vores tekstilaffald fortsat bliver eksporteret, er eksporten ikke i sig selv et problem, understreger han.

“Vi skal passe på, vi ikke kommer til den konklusion, at vi skal lave et forbud mod eksport af tekstil, for det kommer an på, hvor det havner, hvem modtagerland er, og hvilken lokal kapacitet til genanvendelse, der er,” siger professoren, der netop er kommet tilbage efter et besøg i Bangladesh og Indien.

“Hvis tekstilerne f.eks. havner i et vestafrikansk land, der ikke har kapaciteten til at forarbejde dem, kan det meget vel være, det bliver dumpet på en strand, gravet ned eller brændt af,” siger han.

“Men vi kan se, at det i Indien og Pakistan har en positiv effekt på flere områder,” siger han og peger bl.a. på, at det betyder, at fattige mennesker har råd til mærketøj af relativt god kvalitet og samtidigt har flere penge til mad, fordi de f.eks. kan købe ti T-shirts for en meget billig pris. Og at genbrugstøjet skaber et marked for mikroentreprenører, der sælger brugt tøj ved vejkanten eller på lokale markeder.

“Desuden er der i Indien og Pakistan mange mellemstore virksomheder, der har specialiseret sig i at genanvende f.eks. bomuld fra tøj/tekstilaffald, der bruges i nye stykker tøj, tæpper eller sengetøj. Så jo mere tekstil, der ender i de klynger, hvor de har kapaciteten til at bearbejde det, des bedre,” siger han.

Marked skal skabes

Markus Hatting er enig i, at indsamlingen af tekstilaffald er en god idé for, at der overhovedet kan skabes et marked for genanvendelse herhjemme og i Europa, som lige nu er den store udfordring.

“Derfor er vi nødt til at indsamle tekstilerne nu – også selvom der kunne ryge mere på forbrændingen eller til udlandet, end det er tiltænkt,” mener han.

“Og så skal vi sikre os, at der ikke kommer noget tekstilaffald i første omgang, for vores overforbrug er helt sindssygt,” siger han.

Det udestår fortsat, om Miljøstyrelsens vurdering af mængderne holder stik, og om danskerne kan finde ud af at sortere det aflagte tøj.

På nuværende tidspunkt viser data fra affaldsviden.dk, at 61 kommuner allerede henter tekstilaffald hos private i dag, 10 kommuner holder deadline, mens 27 kommuner har planer om at udrulle ordningen for tekstilaffald i andet halvår 2023 eller i 2024.

LÆS MERE OM SAMME EMNE
Bæredygtig
Sortering og stregkode er afgørende våben mod miljøsvineri på afrikanske strande

Når alle kommuner fra 1. juli skal samle danskernes kasserede tøj, sko og håndklæder ind, er det bl.a. det svenske affaldsselskab Ragn-Sells, der står for at sortere og sende tekstilerne videre.

Ragn-Sells tager sig af tekstiler fra Vestforbrændingen, der håndterer affald- og energiløsninger for 19 sjællandske kommuner, og ARC, der ejes af fem kommuner. Fra 1. juli regner René Jensen, der er dansk afsætningschef for materialer til genanvendelse, med, at virksomheden kommer til at håndtere 3450 ton om året.

3.450 ton tekstilaffald kommer Ragn-Sells til at håndtere for 24 kommuner

“Vi modtager tekstilerne direkte fra kommunernes indsamling i poser og laver en forsortering, hvor vi fjerner fejlsorteringer, vådt og beskidt tøj,” siger han.

Kommunerne har valgt forskellige løsninger, hvor tekstiler enten skal i en pose ved siden af de andre affaldsbeholdere eller bliver samlet op sammen med storskrald.

Lige nu er det ca. 20 pct. vådt og beskidt tøj, der blive taget fra og sendt på forbrændingen, men René Jensen forventer, at den mere faste mængde, der reelt er affald og hverken genbrug eller genanvendeligt, kommer til at ligge på 5-15 pct., når der ikke længere er børnesygdomme i systemet som åbne poser eller forkert materiale.

Den mængde tøj, der er tilbage, køres til Tyskland, hvor en partnervirksomhed sorterer tøjet i 250 forskellige genbrugsfraktioner – strømper, sko, sengelinned osv.

“Vi lader ikke noget gå ud af EU, som skal sorteres videre. Alt, der går ud fra os, går direkte ud til dem, der skal bruge det. Med stregkode og det hele,” siger han.

“Vi vil ikke i avisen med en dårlig historie om, at vores tekstil ender på en strand i Ghana. Vi kan selvfølgelig ikke sikre, at der ikke kommer en og køber noget tøj, som sælges videre på et marked i Polen. Men fordi vi sorterer så grundigt, betaler kunderne så mange penge for det, at det ikke giver mening at smide det på lossepladsen,” siger René Jensen.

De fleste miljøproblemer skyldes, at man har solgt usorteret tekstil ud af Europa René Jensen, salgschef for genanvendelse, Ragn-Sells

Han hentyder til, at de store mængder tekstilaffald, vi i den rige verden eksporterer til fattige lande, bygger på en forretningsmodel, hvor en mellemhandler køber en stor mængde tøj af blandet kvalitet og sælger det på et marked i eksempelvis Afrika og smider det ud, der ikke kan sælges.

“De fleste miljøproblemer skyldes, at man har solgt usorteret tekstil ud af Europa,” siger han

For Ragn-Sells operation i Danmark betyder det, at 73 pct. af tøjet, der er tilbage efter den første forsortering, sælges som genbrug, mens 25 pct. sendes til genanvendelse i Holland, hvor det bliver skilt ad og bl.a. sælges som fyld i bilsæder.

Under 2 pct. kan ikke bruges og bliver til energi gennem forbrænding.

Forsiden af Børsen Bæredygtig