Investeringsselskabet Potagua, hvis primære formål har været at eje aktier i industrivirksomhederne FLSmidth og NKT Holding, har besluttet at spalte sig selv i tre.
Det sker dels for at lette mulighederne for et samlet salg af Potaguas ejerandel i FLSmidth, dels for at give mulighed for en mere klar værdiansættelse af selskabets aktiver, herunder aktierne i NKT og i selskabet Højkol.
Spaltningen af Potagua betyder, at det nuværende selskab ophører med at eksistere, og i stedet bliver erstattet af tre nye selskaber:
- Potagua FLS, hvis ejere vil være Potaguas A- og B-aktionærer i samme forhold som i dag og med en fortsat opdeling i A- og B-aktier. Dette selskab overtager aktier i FLS svarende til 45,49 procent af FLS' aktiekapital og 62,11 procent af stemmerne, likvide midler samt Potaguas forpligtelse til at udbetale udbytte for regnskabsåret 2004.
- Potagua Højkol, hvor ejerne vil være Potaguas nuværende A-aktionærer. Dette selskab overtager Potaguas aktier i Højkol (86,6 procent af dette selskabs aktier), børsnoterede værdipapirer, likvide midler samt driftsmidler og øvrige aktiver og passiver vedrørende den nuværende administrationen af Potagua.
- Potagua Kapital, hvis ejere vil være Potaguas B-aktionærer. Dette selskab overtager aktier i NKT svarende til 20,35 procent af dette selskabs aktiekapital, likvide midler samt forpligtelser i henhold til låneaftale med FIH Erhvervsbank.
500 mio. kr. mere værd siden nytår
Redegørelsen for Potagua om opsplitningen i de tre nye selskaber afslører i øvrigt også, at selskabets samlede værdi er blevet opskrevet med mere end en halv milliard kroner siden årsskiftet.
Ved værdifastsættelsen af de tre nye selskaber viser en sammentælling af selskabernes værdi pr. 29. april en total på 3738 mio. kr., hvor totalen pr. 1. januar i år er bogført til 3192 mio. kr.