Generelt  
Sjælsø Gruppen og Ejendomsselskabet St. Frederikslund købte fredag TV-Byen og Radiohuset af Danmarks Radio. Prisen for DRs hidtidige domiciler: 790 millioner kroner.
I købet er der en række lejeaftaler mellem parterne, der betyder, at DR stille og roligt kan flytte ud i de nye lokaler i Ørestaden. Lokaler, der ventes at stå færdige i 2005.
Det er samtidig købernes hensigt at gennemføre en række store projektudviklingsopgaver i TV-Byen i Gladsaxe og i Radiohuset på Rosenørns Allé i København i takt med, at DR flytter ud af de gamle lokaler og samles i et samlet multimediehus i Ørestaden.
Det er meningen, at de store uudnyttede arealer ved TV-Byen skal bruges til at opføre nybyggerier på i alt cirka 80.000 etagemeter. Derudover vil TV-Byens nye ejere ombygge og tilpasse de eksisterende bygninger på cirka 100.000 etagemeter til nye
anvendelsesmuligheder.
Handlen er betinget af, at den gældende lokalplan vedrørende arealerne i TV-Byen ændres således, at området kan anvendes til andre formål, herunder kontor og servicevirksomhed.
TV-Byen skal udstykkes og bygges om, mens Radiohuset forventes solgt videre til en institutionel investor. I en del af købsaftalen er der en 5-årig lejekontrakt med DR suppleret med en efterfølgende langtidslejeaftale med Kulturministeriet. Når DR flytter fra Radiohuset, er det meningen, at bygningen skal renoveres og ombygges til brug for Musikkonservatoriet.
/ritzau/