26 / 08 / 20
Ledelse & organisation

Fremtiden tilhører ledere med noget på hjerne – og noget på hjerte …

Imran Rashid
Speciallæge og forfatter
SundDigital.dk

“Mennesker ansættes typisk på deres kompetencer, men fyres oftest på deres personlighed.”

Dette udsagn hørte jeg for nylig, og hvis det står til troende, så er der for mig at se noget alvorligt galt ved den måde, som moderne arbejdspladser er indrettet på, da man åbenbart ansætter et hoved, men glemmer, at der følger et menneske med. Og ja, det er da også forståeligt nok langt lettere at fokusere på hovedet, da personlighed, følelser og alt det “bløde” stads, der ikke altid fremgår af et cv, kan være svært at vurdere i en ansættelsessituation. Så hvorfor overhovedet beskæftige sig med andet end kompetencerne?

Den svenske professor i psykiatri Johan Cullberg har lavet en interessant definition af kriser som “livssituationer, hvor ens tidligere erfaringer og indlærte reaktionsmåder ikke er tilstrækkelige til, at man kan forstå og psykisk beherske den aktuelle situation”. Definitionen er vigtig, fordi den meget præcist peger på de to afgørende aspekter, der er relevante for os som mennesker, når vi skal overkomme kriser, uforudsigelighed – men også bare forandringer i vores privatliv såvel som vores arbejdsliv.

Håndtering af livet i en kompleks verden med mange forandringer handler derfor dels om behovet for at kunne forstå nye virkeligheder og dels om psykisk at kunne beherske den følelsesmæssige reaktion, som disse nye virkeligheder skaber i os. Og netop håndteringen af denne dobbelthed i det vi ved, og det vi føler, bliver for mig at se afgørende at få adresseret på fremtidens arbejdspladser og dermed også en ekstremt vigtig komponent i fremtidens lederskab.

Bløde værdier

Coronakrisen er et glimrende eksempel på behovene for at kunne navigere som leder i spændingsfeltet mellem hjernen og hjertet. For hvordan hjælper man bedst den kriseramte medarbejder på afstand? Eller den ekstroverte medarbejder, der mangler social kontakt i sin hverdag og er ved at sande til i ensomhed? Eller sikrer, at medarbejdere får nok hjælp i deres hverdag uden at gå til af stress, når ekstrem uforudsigelighed præger omgivelserne?

Men er det ikke en dårlig businesscase at fokusere på “bløde” værdier? Og hvad hvis denne “sødsuppetænkning” ender med at stå i vejen for høj performance og en solid konkurrenceevne? Har virksomhederne så overhovedet råd til de bløde ledere? Sandheden er dog, at det forholder sig lige præcis omvendt.

Amy C. Donaldsons anmelderroste bog “Den frygtløse organisation” samt Christians Ørsteds bog “Fatale forandringer” er blot to blandt mange eksempler på en gryende bevidsthed om, at fremtiden tilhører de bæredygtige organisationer. Organisationer, der ikke misbruger eller overforbruger menneskelige ressourcer, men tværtimod sikrer, at fundamentet for håndtering af hverdagens mange små og store kriser altid er til stede.

For mig at se handler det om, at der udvikles langt flere værktøjer, som kan supplere “det målbare lederskab”, hvor kpi’er, deadlines og målsætninger i alt for mange år har været de foretrukne styringsredskaber. Problemet er nemlig, at dette enøjede fokus på produktivitet og performance har skabt en systemisk fartblindhed, hvor de menneskelige ressourcer og kompetencer udpines, mens mennesket bag lider. Derfor er det på høje tide, at vi får sat fokus på det bevidste lederskab, hvor mennesker, der leder mennesker, både tager ansvar for målbarheden – og ikke mindst mærkbarheden i ledelsen.

P.S.: Netop “Mærkbarhed” er også titlen på min kommende bog, som jeg glæder mig til at dele nogle af overvejelserne bag på Børsen Ledelse 1. september i København og 8. september i Aarhus.

Håber vi ses!

FORSIDEN LIGE NU