10 / 09 / 20
Ledelse & organisation

Et “moment of truth” for ledere

Mai-Britt Poulsen
Global Chief of Staff
Boston Consulting Group

Seks måneder efter den historiske nedlukning lever vi fortsat med usikkerhed fra coronavirus. Det understreger bl.a. Googles hjemsendelse af alle medarbejdere frem til sommer 2021, restriktioner og delvise nedlukninger i udbrudsramte danske byer, tomme lufthavne og nye hjælpepakker.

Vi kender endnu ikke slutdatoen for pandemien. Der kæmpes for at udvikle vacciner, og logistikopgaven med vaccination af udsatte befolkningsgrupper er enorm.

Pandemien har ramt meget forskelligt. Nogle brancher har ekstraordinært travlt, andre brancher oplever mangel på efterspørgsel. Den fortsatte virustrussel lægger et stort pres på visse medarbejdergrupper.

Samtidig er medarbejderengagement udfordret pga. måneder med distancearbejde og begrænset fysisk kontakt med kollegaer. Vi lever i en ekstraordinær tid, som stiller store krav til people-indsatsen i enhver organisation.

Som leder er man på overarbejde. Pandemien er et “moment of truth” for de fleste ledere. En væsentlig opgave er at holde gejsten oppe de næste 6-12 måneder. Skåret ind til benet indebærer det at sikre medarbejderes mentale trivsel.

I BCG arbejder vi med begrebet “psychological safety,” som bl.a. indebærer et arbejdsmiljø, hvor alle føler sig trygge og et rum, hvor man kan dele sine tanker og bekymringer, og hvor vi i samarbejde finder løsninger. Sjældent har en ledelse kunnet gøre så stor forskel for medarbejdernes liv og hverdag og dermed også drive performance.

Jeg ser de bedste ledere lykkes med at skabe sammenhold og arbejdsglæde på tværs af organisationen, og samtidig får de taget vare på potentielt udsatte medarbejdergrupper. Hvad er opskriften?

Godt sted at starte

I min erfaring er segmentering et godt sted at starte. Det vil helt enkelt sige, at du som leder identificerer de grupper, der er mest udsatte pga. pandemien.

Der er selvfølgelig forskelle mellem arbejdspladser. Det drejer sig om medarbejdere, som er kronikere eller har pårørende i risikogruppen, og for hvem corona er en stor trussel.

Børnefamilier med små børn er også i farezonen, fordi deres hverdag og forudsætninger for at arbejde kan ændre sig, hvis børn hjemsendes på grund af smitteudbrud eller coronamistanke.

Det kan være en stor stressfaktor. Ud fra segmenter kan vi udvikle praktiske løsninger, som i videst mulige omfang neutraliserer de forskellige kilder til utryghed.

Det kan handle om fortsat hjemmearbejde og tydelig accept af det, øget frekvens af check-in med fokus på medarbejderens velbefindende, mindre arbejde i udvalgte perioder, åben dialog-møder med ledere med deltagelse på tværs af organisationen, adgang til psykologhjælp mm. Der findes ingen universelle svar.

Ledere skal være agile

Samtidig skal vi ledere være agile. De seneste seks måneder har lært os, hvor ekstremt hurtigt verden kan ændre sig. Evnen til at lytte er helt afgørende i disse tider. I BCG foretager vi ekstra trivselsmålinger, og vi er i dialog med vores teams på ugentlig basis.

Jeg tror, mange er blevet overrasket over, hvor stor betydning den formelle analogsnak med kollegaerne ved kaffemaskinen, over frokosten og på forretningsrejser rent faktisk har. Jeg savner selv at møde mine kollegaer og teams verden over. Den samme følelse har tusindvis af BCG'ere.

Et stærkt formål

Så hvordan kan vi ledere fastholde og styrke medarbejderengagement netop nu? Udover at lytte og være meget nærværende kan man overveje at skrue op for purpose.-dialogen. Hvad er den grundlæggende mening med virksomheden og den forskel, I sammen udretter og kan udrette?

Et stærkt formål, purpose, kan drive medarbejdereengagement til et nyt niveau. Overvej at sammensætte grupper på tværs af organisationen med henblik på at diskutere organisationens formål samt et sæt initiativer til at understøtte formålet – det bygger sammenhold i en svær tid.

Danske virksomheder har indtil videre leveret en kraftpræstation i fase 1 af pandemien. Nu skal vi demonstrere evnen til at bevare og styrke medarbejderengagementet, mens vi håndterer den fortsatte usikkerhed. Forretningen skal køre videre, vi skal vinde hver dag i markedet. Vi er i gang med en marathon. Agilitet og omstillingsparathed, evnen til at lytte samt purpose dialoger kan være vigtige redskaber i lederens værktøjskasse netop nu.

FORSIDEN LIGE NU