2020 / 10 / 14
Sammendrag
Del
Ledelse & organisation

Coronakrisen er fremkaldervæske for fremtidens talenter

Mai-Britt Poulsen
Global Chief of Staff
Boston Consulting Group

Forleden blev jeg spurgt, om lyspunkter i forbindelse med coronakrisen. Det er et spørgsmål, jeg ofte får. Og nu, hvor coronatrætheden sætter sine spor og for alvor udfordrer medarbejderengagement, giver det energi at zoome ind på de positive aspekter og bygge videre på dem.

Mit svar har ændret sig og er blevet mere nuanceret undervejs. Helt naturligt. For vi befinder os i et forløb med mange ubekendte, overraskelser – chok – som vi som individer, virksomheder og hele samfundet skal reagere på. Vi er også blevet en række erfaringer og data punkter rigere, siden pandemien startede i foråret.

I starten hæftede jeg mig særligt ved den hurtige omstilling til krisen, som vi oplevede. Over nat, helt bogstaveligt, blev distancearbejde som bekendt normalen for en lang række job. Effektive kriseteams var hurtigt oppe at køre, og tydelig ledelseskommunikation, empati og agilitet blev prioriteret højt. Længere inde i krisen stod det klart, at brug af data og digitalisering er hastigt accelereret de forgangne seks måneder. Datadrevne virksomheder har stået stærkt.

Vi har også set, at danske virksomheder har været dygtige til at sikre driften og beskytte forsyningskæder. Desuden har krisen cementeret vigtigheden af et stærkt purpose og bidraget til en – til tider brutal – transparens i en virksomhed. Er vi organiseret, så vi er tæt nok på vores kunder og kan handle hurtigt? Tænker vi “digital first”, når vi udtænker strategier, og har vi lavet de rigtige digitale “bets”? Er vores forsyningskæde modstandsdygtig? Er vi finansielt robuste? Osv.

Med andre ord har den uventede krise kortlagt to do-listen for forandringer, der er strategiske nødvendige og som accelererer lige nu.

Når jeg ser tilbage på den første fase, har det største lyspunkt været de nye stjerner, som coronakrisen har bragt frem i lyset. Faktisk er denne klumme en hyldest til dem. De er morgendagens ledere. Og de har – sammen med dygtige ledere – spillet og spiller en afgørende rolle i sammenhæng med alle de ting, jeg netop har været inde på.

Som en CEO formulerer det i BCG-artiklen: “CEOs reflect on Leadership in Perilous Times”: “Krisen har hjulpet os til at afdække talent dybt inde i organisationen, som ellers ville have været undertrykt eller overset i bedre tider”

Behovet for at forstå, træffe beslutninger og handle hurtigt under krisen har været fremkaldervæske for talentfulde medarbejdere, som har bidraget med kritiske kompetencer, viden, unik indsigt, agilitet samt kreativitet i utallige situationen.

Lad mig dele en kort historie, som indkapsler, hvad det handler om. Da coronakrisen brød ud, har vi set en række nye talenter i BCG – på tværs af virksomheden verden over. Nye stjerner blev synlige i vores industri og funktionelle teams, da vi skulle udvikle nye koncepter med to gange hastighed. I marketing, hvor vores miks af aktiviteter forandrede sig markant, hvilket krævede ekstraordinær kreativitet og nye former for tværfagligt samarbejde. I vores operation teams på vores 90+-kontorer verden over,som først og fremmest skulle sikre sikkerheden hos vores medarbejdere og klienter og dernæst operere under lock down med stor usikkerhed og variation på tværs af verden.

Det krævede nye kompetencer. Det var tydeligt at se, hvem der steppede op, tog ansvar og leverede stærke resultater, heriblandt mange nye talenter.

Lyset over disse talenter må ikke slukkes igen, når vi kommer på den anden side af coronakrisen. Hold fast i dem, sørg for at de kan vokse i virksomheden også på længere sigt. Inviter dem med indenfor, når I udvikler strategien post-corona. Giv dem meningsfulde roller, når I overvejer og designer fremtidens organisation. Gennem disse talenter går også en af vejene til at booste employee-engagement, hos både talenterne selv og deres kollegaer.

Belønning af talent og handlekraft engagerer. Det samme gør oplevelsen af at have rum og mandat til hurtigt at kunne gøre en forskel sammen med sine kollegaer. Uden at skulle “kæmpe” med siloer og dybe ledelseslag, som reducerer handlekraft, energi og tempo.

Jeg glæder mig til at følge de nye stjerner – fremtidens ledere.

Andre læser også