GN Store Nord

(GN)
ISIN: DK0010272632

Resultatopgørelse

  2018Q1 20179M 2017Y 2017Q4 2017Q3
Nettoomsætning 2.296 6.908 9.585 2.677 2.282
Bruttoresultat 1.425 4.294 6.008 1.714 1.421
EBIT 316 1.003 1.558 555 371
Resultat før skat (EBT) 274 965 1.504 539 364
Nettoresultat 213 819 1.183 364 283
Finansielle indtægter 42 116 159   33
Finansielle omkostninger -84 -160 -219   -46
Udviklingsomkostninger -171 -537 -710 -173 -179
EBITA 354 1.112 1.744 632 406
EBITDA 397 1.247 1.925 678 452
Aktionærers andel af resultat 213 819 1.183 364 283
Finansielle poster (netto) -42 -44 -60 -16 -13
Administrationsomkostninger -176 -482 -635 -153 -163
Salgs- og distributionsomkostninger -727 -2.161 -2.913 -752 -672
Produktionsomkostninger -871 -2.614 -3.577 -963 -861

Balance

  2018Q1 20179M 2017Y 2017Q4 2017Q3
Egenkapital 4.337 4.731 4.783 4.783 4.731
Egenkapital (aktionærers andel) 4.337 4.731 4.783 4.783 4.731
Aktiekapital 583 583 583 583 583
Passiver i alt (balancesum) 11.285 11.362 11.737 11.737 11.362
Kortfristet gæld (Kortfristede forpligtelser) 2.169 2.274 2.463 2.463 2.274
Langfristet gæld (Langfristede forpligtelser) 4.779 4.357 4.491 4.491 4.357
Immaterielle aktiver 6.096 6.239 6.244 8.075 6.239
Materielle aktiver 493 488 486 486 488
Finansielle aktiver 1.033   1.345 1.345  
Langfristede aktiver (anlægsaktiver) 7.959 8.092 8.075 8.075 8.092
Vare- og driftsbeholdninger 650 776 711 711 776
Tilgodehavender salg/tjenester (varedebitorer) 1.935 1.945 2.111 2.111 1.945
Likvide beholdninger 417 304 526 526 304
Kortfristede aktiver (omsætningsaktiver) 3.326 3.270 3.662 3.662 3.270
Aktiver i alt 11.285 11.362 11.737 11.737 11.362
Minoriteter (egenkapital)          
Samlet gæld (Forpligtelser i alt) 6.948 6.631 6.954 6.954 6.631

Nøgletal - hovedtal

  2018Q1 20179M 2017Y 2017Q4 2017Q3
EBIT-margin 13,80 14,50 16,30 20,70 371
Soliditetsgrad (egenkapitalandel) 38,40 41,60 40,80 40,80 41,60
EBITA-margin 15,40 16,10 18,20 23,60 406
EBITDA-margin 17,30 18,10 20,10 23,60 19,80
Bruttomargin 62,10 62,20 62,70 64 62,30
Forrentning af egenkapital efter skat (ROE)          

Pengestrøm

  2017Y 2017Q2 2017H1 2016Y 2015Y
Pengestrøm fra finansieringsaktivitet -1.458 -284 -1.140 -165 -682
Pengestrøm fra investeringsaktivitet -93 -204 343 -1.565 -754
Pengestrøm fra driften 1.885 538 816 1.803 1.450