ISS

(ISS)
ISIN: DK0060542181

Resultatopgørelse

  2019H1 20189M 2018Y 2018Q3 2018Q2
Aktionærers andel af resultat 822 432 281 565 407
EBIT 1.365 1.423 2.386 868 879
EBITDA 1.418 2.959 4.191 1.189 1.043
Finansielle poster (netto) -327 -434 -590 -155 -159
Nettoomsætning 37.886 58.711 73.592 19.641 19.767
Nettoresultat 822 437 291 567 407
Resultat før skat (EBT) 1.038 959 1.796 713 720
Af- og nedskrivninger -53 -1.536 -1.805 -321 -164
Vareforbrug -3.713 -5.675 -7.007 -1.856 -1.948
Finansielle indtægter 23 24 37 7 10
Finansielle omkostninger -350 -488 -627 -162 -169
Personaleomkostninger -24.561 -37.394 -46.161 -12.225 -12.696

Balance

  2019H1 20189M 2018Y 2018Q3 2018Q2
Egenkapital 11.260 12.669 12.472 12.669 12.196
Egenkapital (aktionærers andel) 11.236 12.657 12.458 12.657 12.183
Aktiekapital 185 185 185 185 185
Passiver i alt (balancesum) 54.789 49.239 49.811 49.239 49.117
Kortfristet gæld (Kortfristede forpligtelser) 17.185 16.644 17.508 16.644 16.920
Langfristet gæld (Langfristede forpligtelser) 26.344 19.926 19.831 19.926 20.001
Immaterielle aktiver 24.279 25.718 24.306 25.718 25.837
Materielle aktiver 4.700 1.709 1.558 1.709 1.640
Finansielle og andre aktiver 1.118 1.076 1.010 1.076 1.103
Langfristede aktiver (anlægsaktiver) 30.097 28.503 26.874 28.503 28.580
Vare- og driftsbeholdninger 245 284 257 284 284
Tilgodehavender salg/tjenester (varedebitorer) 11.527 12.039 9.676 12.039 11.949
Likvide beholdninger 6.028 4.231 6.834 4.231 4.387
Kortfristede aktiver (omsætningsaktiver) 24.692 20.736 22.937 20.736 20.537
Aktiver i alt 54.789 49.239 49.811 49.239 49.117
Minoriteter (egenkapital) 24 12 14 12 13
Samlet gæld (Forpligtelser i alt) 43.529 36.570 37.339 36.570 36.921

Nøgletal - hovedtal

  2019H1 20189M 2018Y 2018Q3 2018Q2
EBIT-margin 3,60 2,40 3,20 4,40 4,50
EBITDA-margin 3,70 5 5,70 6,10 5,30
Soliditetsgrad (egenkapitalandel)     25    

Pengestrøm

  2018Y 2017Y 2017Q2 2016Y
Pengestrøm fra finansieringsaktivitet -1.723 938 408 -3.087
Pengestrøm fra investeringsaktivitet -985 -2.335 -1.764 -748
Pengestrøm fra driften 3.347 3.613 360 3.690