Lundbeck

(LUN)
ISIN: DK0010287234

Resultatopgørelse

  20189M 2018Q2 2018Q1 2018H1 2018Q3
Nettoomsætning 13.921 4.703 4.585 9.288 4.633
Bruttoresultat 11.315 3.291 3.759 7.577 3.738
EBIT 4.453 1.050 1.656 3.006 1.447
Resultat før skat (EBT) 4.457 995 1.643 3.012 1.445
Nettoresultat 3.253 608 1.199 2.198 1.055
Distributionsomkostninger -3.880 -1.431 -1.286 -2.592 -1.288
EBITDA 5.302 1.657 1.890 3.547 1.755
Forsknings- og udviklingsomkostninger -2.289 -622 -712 -1.472 -817
Aktionærers andel af resultat 3.253 608 1.199 2.198 1.055
Finansielle poster (netto) 4 -55 -13 6 -2
Administrationsomkostninger -528 -188 -153 -342 -186
Produktionsomkostninger -2.606 -992 -826 -1.711 -895
Finansielle indtægter       6  
Finansielle omkostninger   -55      

Balance

  20189M 2018Q2 2018Q1 2018H1 2018Q3
Egenkapital 13.536 12.559 11.633 12.559 13.536
Egenkapital (aktionærers andel) 13.536 12.559 11.633 12.559  
Aktiekapital 995 995 995 995 995
Passiver i alt (balancesum) 22.402 21.703 19.753 21.703 22.402
Kortfristet gæld (Kortfristede forpligtelser) 7.873 8.052 6.995 8.052 7.873
Langfristet gæld (Langfristede forpligtelser) 993 1.092 1.125 1.092 993
Immaterielle aktiver 8.151 7.989 7.933 7.989 8.151
Materielle aktiver 1.954 1.946 1.960 1.946 1.954
Finansielle aktiver 1.047 1.253 1.310 1.253 1.047
Langfristede aktiver (anlægsaktiver) 11.152 11.188 11.193 11.188 11.152
Vare- og driftsbeholdninger 1.853 1.971 1.390 1.971 1.853
Tilgodehavender salg/tjenester (varedebitorer) 4.041 3.956 3.876 3.956 4.041
Likvide beholdninger 2.831 2.561 1.771 2.561 2.831
Kortfristede aktiver (omsætningsaktiver) 11.250 10.515 8.560 10.515 11.250
Aktiver i alt 22.402 21.703 19.753 21.703 22.402
Minoriteter (egenkapital)         995
Samlet gæld (Forpligtelser i alt) 8.866 9.144 8.120 9.144 8.866

Nøgletal - hovedtal

  20189M 2018Q2 2018Q1 2018H1 2018Q3
EBIT-margin 32 22,30 36,10 32,40 31,20
EBITDA-margin 38,10 35,20 41,20 38,20 37,90
Bruttomargin 81,30 70 82 81,60 80,70
Soliditetsgrad (egenkapitalandel)     58,90    
Forrentning af egenkapital efter skat (ROE)     10,10    

Pengestrøm

  2017Y 2017Q2 2016Y 2015Y
Pengestrøm fra finansieringsaktivitet -2.235 -1.285 -2.006 501
Pengestrøm fra investeringsaktivitet -1.830 -547 -337 -2.842
Pengestrøm fra driften 4.045 566 3.126 197

Søg virksomhed

Søg blandt ca. 1800 børsnoterede virksomheder.