William Demant Holding

(WDH)
ISIN: DK0060738599

Resultatopgørelse

  2018H1 2017Y 2016Y 2015Y
Nettoomsætning 6.777 13,20 12.002 10.665
Bruttoresultat 5.201 10,10 9.030 7.895
EBIT 1.226 2,50 1.942 1.878
Resultat før skat (EBT) 1.154 2,20 1.841 1.809
Nettoresultat 894 1,80 1.464 1.439
Finansielle indtægter 21   42 44
Finansielle omkostninger -93 -0,10 -143 -113

Balance

  2018H1 2017Y 2016Y 2015Y
Egenkapital 6.943 7,40 6.966 6.500
Egenkapital (aktionærers andel) 6.935 7,40 6.961 6.499
Aktiekapital 50   53 54
Passiver i alt (balancesum) 17.224 16,20 15.548 14.390
Kortfristet gæld (Kortfristede forpligtelser) 7.637 5,70 5.834 5.129
Langfristet gæld (Langfristede forpligtelser) 2.644 3,10 2.748 2.761
Immaterielle aktiver 7.644 6,90 6.768 5.977
Materielle aktiver 1.768 1,70 1.742 1.768
Finansielle aktiver 2.141 2,30 1.909 1.837
Langfristede aktiver (anlægsaktiver) 11.553 10,90 10.419 9.582
Vare- og driftsbeholdninger 1.480 1,40 1.300 1.324
Tilgodehavender salg/tjenester (varedebitorer) 2.684 2,60 2.440 2.203
Likvide beholdninger 763 0,70 710 674
Kortfristede aktiver (omsætningsaktiver) 5.671 5,30 5.129 4.808
Aktiver i alt 17.224 16,20 15.548 14.390
Minoriteter (egenkapital) 8   5 1

Nøgletal - hovedtal

  2018H1 2017Y 2016Y 2015Y
EBIT-margin 18,10 19 16,20 17,60
Soliditetsgrad (egenkapitalandel)   45,80 44,80 45,20
Forrentning af egenkapital efter skat (ROE)   24 21,50 23,70

Resultatopgørelse

  2018H1 2017Y 2016Y 2015Y
Nettoomsætning 6.777 13,20 12.002 10.665
Bruttoresultat 5.201 10,10 9.030 7.895
EBIT 1.226 2,50 1.942 1.878
Resultat før skat (EBT) 1.154 2,20 1.841 1.809
Nettoresultat 894 1,80 1.464 1.439
Finansielle indtægter 21   42 44
Finansielle omkostninger -93 -0,10 -143 -113