Ambu

(AMBU B)
ISIN: DK0060946788

Resultatopgørelse

  20189M 2018Y 2018Q4 2018Q3 2018Q2
Nettoomsætning 1.877 2.606 729 673 651
Bruttoresultat 1.117 1.547 430 402 394
EBIT 398 563 165 151 156
Resultat før skat (EBT) 317 465 138 148 119
Nettoresultat 224 337 106 113 92
Finansielle indtægter 12 12   3 6
Finansielle omkostninger -93 -110 -27 -6 -43
Udviklingsomkostninger -84 -111 -27 -34 -26
Salgs- og markedsføringsomkostninger -442 -607 -165 -155 -146
Aktionærers andel af resultat 224 337 106 113 92
Finansielle poster (netto) -81 -98 -27 -3 -37
Særlige poster          
EBIT før særlige poster 398 563 165 151 156
Administrationsomkostninger -193 -266 -73 -62 -66
Produktionsomkostninger -760 -1.059 -299 -271 -257

Balance

  20189M 2018Y 2018Q4 2018Q3 2018Q2
Egenkapital 1.856 1.882 1.882 1.856 1.735
Egenkapital (aktionærers andel) 1.856 1.882 1.882 1.856 1.735
Aktiekapital 125 126 126 125 125
Passiver i alt (balancesum) 4.221 4.234 4.234 4.221 4.100
Kortfristet gæld (Kortfristede forpligtelser) 331 474 474 331 409
Langfristet gæld (Langfristede forpligtelser) 2.034 1.878 1.878 2.034 1.956
Immaterielle aktiver 2.668 2.640 2.640 2.668 2.617
Materielle aktiver 451 455 455 451 405
Langfristede aktiver (anlægsaktiver) 3.319 3.249 3.249 3.319 3.153
Vare- og driftsbeholdninger 387 382 382 387 357
Tilgodehavender salg/tjenester (varedebitorer) 429 478 478 429 407
Likvide beholdninger 27 63 63 27 119
Kortfristede aktiver (omsætningsaktiver) 902 985 985 902 947
Aktiver i alt 4.221 4.234 4.234 4.221 4.100
Minoriteter (egenkapital)          
Samlet gæld (Forpligtelser i alt) 2.365 2.352 2.352 2.365 2.365

Nøgletal - hovedtal

  20189M 2018Y 2018Q4 2018Q3 2018Q2
EBIT-margin 21,20 21,60 22,60 22,40 24
Bruttomargin 59,50 59,40 59 59,70 60,50
Soliditetsgrad (egenkapitalandel)   44      
Forrentning af egenkapital efter skat (ROE)   21      

Pengestrøm

  2018Y 2017Y 2016Y
Pengestrøm fra finansieringsaktivitet 651 -323 -80
Pengestrøm fra investeringsaktivitet -1.161 -141 -239
Pengestrøm fra driften 554 462 369

Søg virksomhed

Søg blandt ca. 1800 børsnoterede virksomheder.