Ambu

(AMBU B)
ISIN: DK0060946788

Resultatopgørelse

  2019Q2 2019Q1 2019H1 20189M 2018Y
Nettoomsætning 785 656 1.441 1.877 2.606
Bruttoresultat 472 393 865 1.117 1.547
EBIT 195 112 307 398 563
Resultat før skat (EBT) 170 82 252 317 465
Nettoresultat 130 63 193 224 337
Finansielle indtægter 5   5 12 12
Finansielle omkostninger -30 -30 -60 -93 -110
Udviklingsomkostninger -23 -27 -50 -84 -111
Salgs- og markedsføringsomkostninger -181 -182 -363 -442 -607
Aktionærers andel af resultat 130 63 193 224 337
Finansielle poster (netto) -25 -30 -55 -81 -98
Særlige poster          
EBIT før særlige poster 195 112 307 398 563
Administrationsomkostninger -73 -72 -145 -193 -266
Produktionsomkostninger -313 -263 -576 -760 -1.059

Balance

  2019Q2 2019Q1 2019H1 20189M 2018Y
Egenkapital 2.075 1.874 2.075 1.856 1.882
Egenkapital (aktionærers andel) 2.075 1.874 2.075 1.856 1.882
Aktiekapital 126 126 126 125 126
Passiver i alt (balancesum) 4.418 4.262 4.418 4.221 4.234
Kortfristet gæld (Kortfristede forpligtelser) 392 438 392 331 474
Langfristet gæld (Langfristede forpligtelser) 1.951 1.950 1.951 2.034 1.878
Immaterielle aktiver 2.698 2.663 2.698 2.668 2.640
Materielle aktiver 487 466 487 451 455
Finansielle og andre aktiver 150 143 150 200 154
Langfristede aktiver (anlægsaktiver) 3.335 3.272 3.335 3.319 3.249
Vare- og driftsbeholdninger 437 438 437 387 382
Tilgodehavender salg/tjenester (varedebitorer) 540 415 540 429 478
Likvide beholdninger 46 82 46 27 63
Kortfristede aktiver (omsætningsaktiver) 1.083 990 1.083 902 985
Aktiver i alt 4.418 4.262 4.418 4.221 4.234
Minoriteter (egenkapital)          
Samlet gæld (Forpligtelser i alt) 2.343 2.388 2.343 2.365 2.352

Nøgletal - hovedtal

  2019Q2 2019Q1 2019H1 20189M 2018Y
EBIT-margin 24,80 17,10 21,30 21,20 21,60
Bruttomargin 60,10 59,90 60 59,50 59,40
Soliditetsgrad (egenkapitalandel)         44
Forrentning af egenkapital efter skat (ROE)         21

Pengestrøm

  2018Y 2017Y 2016Y
Pengestrøm fra finansieringsaktivitet 651 -323 -80
Pengestrøm fra investeringsaktivitet -1.161 -141 -239
Pengestrøm fra driften 554 462 369