Ambu

(AMBU B)
ISIN: DK0060946788

Resultatopgørelse

  20199M 2019Y 2019Q4 2019Q3 2019Q2
Nettoomsætning 2.214 2.820 606 773 785
Bruttoresultat 1.301 1.637 336 436 472
EBIT 424 306 -118 117 195
Resultat før skat (EBT) 533 413 -120 281 170
Nettoresultat 409 317 -92 216 130
Udviklingsomkostninger -76 -103 -27 -26 -23
Finansielle indtægter 136 140 4 131 5
Finansielle omkostninger -27 -33 -6 33 -30
Salgs- og markedsføringsomkostninger -553 -762 -209 -190 -181
Aktionærers andel af resultat 409 317 -92 216 130
Finansielle poster (netto) 109 107 -2 164 -25
Særlige poster -38 -174 -136 -38  
EBIT før særlige poster 462 480 18 155 195
Administrationsomkostninger -210 -292 -82 -65 -73
Produktionsomkostninger -913 -1.183 -270 -337 -313

Balance

  20199M 2019Y 2019Q4 2019Q3 2019Q2
Egenkapital 2.226 2.182 2.182 2.226 2.075
Egenkapital (aktionærers andel) 2.226 2.182 2.182 2.226 2.075
Aktiekapital 126 126 126 126 126
Passiver i alt (balancesum) 4.357 4.558 4.558 4.357 4.418
Kortfristet gæld (Kortfristede forpligtelser) 746 1.007 1.007 746 392
Langfristet gæld (Langfristede forpligtelser) 1.385 1.369 1.369 1.385 1.951
Immaterielle aktiver 2.716 2.789 2.789 2.716 2.698
Materielle aktiver 492 521 521 492 487
Finansielle og andre aktiver 111 87 87 111 150
Langfristede aktiver (anlægsaktiver) 3.319 3.397 3.397 3.319 3.335
Vare- og driftsbeholdninger 418 506 506 418 437
Tilgodehavender salg/tjenester (varedebitorer) 535 474 474 535 540
Likvide beholdninger 26 120 120 26 46
Kortfristede aktiver (omsætningsaktiver) 1.038 1.161 1.161 1.038 1.083
Aktiver i alt 4.357 4.558 4.558 4.357 4.418
Minoriteter (egenkapital)          
Samlet gæld (Forpligtelser i alt) 2.131 2.376 2.376 2.131 2.343

Nøgletal - hovedtal

  20199M 2019Y 2019Q4 2019Q3 2019Q2
EBIT-margin 24,60 10,90 -19,50 20,10 24,80
Bruttomargin 58,80 58,10 55,40 56,40 60,10
Soliditetsgrad (egenkapitalandel)   48      
Forrentning af egenkapital efter skat (ROE)   16      

Pengestrøm

  2019Y 2018Y 2017Y
Pengestrøm fra finansieringsaktivitet -216 651 -323
Pengestrøm fra investeringsaktivitet -261 -1.161 -141
Pengestrøm fra driften 533 554 462