Ambu

(AMBU B)
ISIN: DK0060946788

Resultatopgørelse

  2019Q1 20189M 2018Y 2018Q4 2018Q3
Nettoomsætning 656 1.877 2.606 729 673
Bruttoresultat 393 1.117 1.547 430 402
EBIT 112 398 563 165 151
Resultat før skat (EBT) 82 317 465 138 148
Nettoresultat 63 224 337 106 113
Finansielle indtægter   12 12   3
Finansielle omkostninger -30 -93 -110 -27 -6
Udviklingsomkostninger -27 -84 -111 -27 -34
Salgs- og markedsføringsomkostninger -182 -442 -607 -165 -155
Aktionærers andel af resultat 63 224 337 106 113
Finansielle poster (netto) -30 -81 -98 -27 -3
Særlige poster          
EBIT før særlige poster 112 398 563 165 151
Administrationsomkostninger -72 -193 -266 -73 -62
Produktionsomkostninger -263 -760 -1.059 -299 -271

Balance

  2019Q1 20189M 2018Y 2018Q4 2018Q3
Egenkapital 1.874 1.856 1.882 1.882 1.856
Egenkapital (aktionærers andel) 1.874 1.856 1.882 1.882 1.856
Aktiekapital 126 125 126 126 125
Passiver i alt (balancesum) 4.262 4.221 4.234 4.234 4.221
Kortfristet gæld (Kortfristede forpligtelser) 438 331 474 474 331
Langfristet gæld (Langfristede forpligtelser) 1.950 2.034 1.878 1.878 2.034
Immaterielle aktiver 2.663 2.668 2.640 2.640 2.668
Materielle aktiver 466 451 455 455 451
Finansielle aktiver 143 200 154 154 200
Langfristede aktiver (anlægsaktiver) 3.272 3.319 3.249 3.249 3.319
Vare- og driftsbeholdninger 438 387 382 382 387
Tilgodehavender salg/tjenester (varedebitorer) 415 429 478 478 429
Likvide beholdninger 82 27 63 63 27
Kortfristede aktiver (omsætningsaktiver) 990 902 985 985 902
Aktiver i alt 4.262 4.221 4.234 4.234 4.221
Minoriteter (egenkapital)          
Samlet gæld (Forpligtelser i alt) 2.388 2.365 2.352 2.352 2.365

Nøgletal - hovedtal

  2019Q1 20189M 2018Y 2018Q4 2018Q3
EBIT-margin 17,10 21,20 21,60 22,60 22,40
Bruttomargin 59,90 59,50 59,40 59 59,70
Soliditetsgrad (egenkapitalandel)     44    
Forrentning af egenkapital efter skat (ROE)     21    

Pengestrøm

  2018Y 2017Y 2016Y
Pengestrøm fra finansieringsaktivitet 651 -323 -80
Pengestrøm fra investeringsaktivitet -1.161 -141 -239
Pengestrøm fra driften 554 462 369