Ambu

(AMBU B)
ISIN: DK0060946788

Resultatopgørelse

  20189M 2018Q3 2018Q2 2018Q1 2018H1
Nettoomsætning 1.877 673 651 553 1.204
Bruttoresultat 1.117 402 394 321 715
EBIT 398 151 156 91 247
Resultat før skat (EBT) 317 148 119 50 169
Nettoresultat 224 113 92 19 111
Finansielle indtægter 12 3 6 3 9
Finansielle omkostninger -93 -6 -43 -44 -87
Udviklingsomkostninger -84 -34 -26 -24 -50
Salgs- og markedsføringsomkostninger -442 -155 -146 -141 -287
Aktionærers andel af resultat 224 113 92 19 111
Finansielle poster (netto) -81 -3 -37 -41 -78
Særlige poster          
EBIT før særlige poster 398 151 156 91 247
Administrationsomkostninger -193 -62 -66   -131
Produktionsomkostninger -760 -271 -257 -232 -489

Balance

  20189M 2018Q3 2018Q2 2018Q1 2018H1
Egenkapital 1.856 1.856 1.735 1.909 1.735
Egenkapital (aktionærers andel) 1.856 1.856 1.735 1.909 1.735
Aktiekapital 125 125 125 125 125
Passiver i alt (balancesum) 4.221 4.221 4.100 4.122 4.100
Kortfristet gæld (Kortfristede forpligtelser) 331 331 409 1.142 409
Langfristet gæld (Langfristede forpligtelser) 2.034 2.034 1.956 1.071 1.956
Immaterielle aktiver 2.668 2.668 2.617 2.791 2.617
Materielle aktiver 451 451 405 405 405
Langfristede aktiver (anlægsaktiver) 3.319 3.319 3.153 3.296 3.153
Vare- og driftsbeholdninger 387 387 357 356 357
Tilgodehavender salg/tjenester (varedebitorer) 429 429 407 358 407
Likvide beholdninger 27 27 119 62 119
Kortfristede aktiver (omsætningsaktiver) 902 902 947 826 947
Aktiver i alt 4.221 4.221 4.100 4.122 4.100
Minoriteter (egenkapital)          
Samlet gæld (Forpligtelser i alt) 2.365 2.365 2.365 2.213 2.365
Finansielle aktiver       96  

Nøgletal - hovedtal

  20189M 2018Q3 2018Q2 2018Q1 2018H1
EBIT-margin 21,20 22,40 24 16,50 20,50
Bruttomargin 59,50 59,70 60,50 58 59,40
Soliditetsgrad (egenkapitalandel)          
Forrentning af egenkapital efter skat (ROE)          

Pengestrøm

  2017Y 2016Y 2015Y
Pengestrøm fra finansieringsaktivitet -323 -80 -92
Pengestrøm fra investeringsaktivitet -141 -239 -118
Pengestrøm fra driften 462 369 208