SimCorp

(SIM)
ISIN: DK0060495240

Resultatopgørelse

  20189M 2018Y 2018Q3 2018Q2 2018Q1
Nettoomsætning 253,50 382,60 80,70 83 89,90
Bruttoresultat 147,30 233,80 46,30 46,20 54,80
EBIT 52,50 103,30 15,10 14 23,30
Resultat før skat (EBT) 52,70 102,50 15,90 15,20 21,40
Nettoresultat 39,30 77 11,80 11,20 16,30
Finansielle indtægter 4,40 4,70 1,20 2,40 0,90
Finansielle omkostninger 4,20 -5,60 0,40 -1,20 -2,60
Aktionærers andel af resultat 39,30 77 11,80 11,20 16,30
Finansielle poster (netto) 8,60 -0,90 1,60 1,20 -1,70
Administrationsomkostninger 15,80 -20,90 5,50 5,10 5,30
Produktionsomkostninger 106,20 -148,80 34,40 -36,80 35,10
EBITDA 55,90 109,30 16,30 15,20 24,50
Forsknings- og udviklingsomkostninger 50,70 -69,90 16,10 -17,70 16,90
Salgs- og distributionsomkostninger 28,60 -41 9,70 -9,50 9,40

Balance

  20189M 2018Y 2018Q3 2018Q2 2018Q1
Egenkapital 130 169,10 130 116,30 102,20
Egenkapital (aktionærers andel) 130 169,10 130 116,30 102,20
Aktiekapital 5,40 5,40 5,40 5,40 5,50
Passiver i alt (balancesum) 234,40 270,30 234,40 240,70 242,90
Kortfristet gæld (Kortfristede forpligtelser) 87,70 81,20 87,70 104,90 120,40
Langfristet gæld (Langfristede forpligtelser) 16,70 20 16,70 19,60 20,30
Immaterielle aktiver 42,50 40,40 42,50 43,10 43,80
Materielle aktiver 4,90 5,40 4,90 5,20 5
Langfristede aktiver (anlægsaktiver) 5,90 50,90 5,90 56,80 57
Tilgodehavender salg/tjenester (varedebitorer) 70,30 79,20 70,30   92,90
Likvide beholdninger 41,30 47,50 41,30 42,80 27,60
Kortfristede aktiver (omsætningsaktiver) 181,20 219,40 53,20 183,90 185,90
Aktiver i alt 234,40 270,30 234,40 240,70 242,90
Minoriteter (egenkapital)          
Samlet gæld (Forpligtelser i alt) 104,40 101,20 104,40 124,40 140,60
Finansielle aktiver          

Nøgletal - hovedtal

  20189M 2018Y 2018Q3 2018Q2 2018Q1
EBIT-margin 20,70 27 18,70 16,90 25,90
Bruttomargin 58,10 61,10 57,40 55,70 61
EBITDA-margin 22,10 28,60 20,20 18,30 27,30
Soliditetsgrad (egenkapitalandel)   62,60     42,10
Forrentning af egenkapital efter skat (ROE)   59,70     51,60

Pengestrøm

  2018Y 2016Y
Pengestrøm fra finansieringsaktivitet -64,40 -72,90
Pengestrøm fra investeringsaktivitet -1,70 -4,30
Pengestrøm fra driften 82,20 65,40