SimCorp

(SIM)
ISIN: DK0060495240

Resultatopgørelse

  2019Q1 20189M 2018Y 2018Q3 2018Q2
Nettoomsætning 99,70 253,50 382,60 80,70 83
Bruttoresultat 60,70 147,30 233,80 46,30 46,20
EBIT 26,40 52,50 103,30 15,10 14
Resultat før skat (EBT) 26,40 52,70 102,50 15,90 15,20
Nettoresultat 19,60 39,30 77 11,80 11,20
Resultat af associerede virksomheder mm.     0,10    
Finansielle indtægter 1,40 4,40 4,70 1,20 2,40
Finansielle omkostninger -1,40 4,20 -5,60 0,40 -1,20
Aktionærers andel af resultat 19,60 39,30 77 11,80 11,20
Finansielle poster (netto)   8,60 -0,90 1,60 1,20
Administrationsomkostninger -5,90 15,80 -20,90 5,50 5,10
EBITDA 29,70 55,90 109,30 16,30 15,20
Produktionsomkostninger -39 106,20 -148,80 34,40 -36,80
Forsknings- og udviklingsomkostninger -19,10 50,70 -69,90 16,10 -17,70
Salgs- og distributionsomkostninger -9,40 28,60 -41 9,70 -9,50

Balance

  2019Q1 20189M 2018Y 2018Q3 2018Q2
Egenkapital 156,50 130 169,10 130 116,30
Egenkapital (aktionærers andel) 156,50 130 169,10 130 116,30
Aktiekapital 5,40 5,40 5,40 5,40 5,40
Passiver i alt (balancesum) 369,30 234,40 270,30 234,40 240,70
Kortfristet gæld (Kortfristede forpligtelser) 148,90 87,70 81,20 87,70 104,90
Langfristet gæld (Langfristede forpligtelser) 64 16,70 20 16,70 19,60
Immaterielle aktiver 40,40 42,50 40,40 42,50 43,10
Materielle aktiver 54,80 4,90 5,40 4,90 5,20
Langfristede aktiver (anlægsaktiver) 101,70 5,90 50,90 5,90 56,80
Tilgodehavender salg/tjenester (varedebitorer) 91,70 70,30 46,40 70,30  
Likvide beholdninger 70,80 41,30 47,50 41,30 42,80
Kortfristede aktiver (omsætningsaktiver) 267,60 181,20 219,40 53,20 183,90
Aktiver i alt 369,30 234,40 270,30 234,40 240,70
Minoriteter (egenkapital)          
Samlet gæld (Forpligtelser i alt) 212,90 104,40 101,20 104,40 124,40
Finansielle aktiver     5    

Nøgletal - hovedtal

  2019Q1 20189M 2018Y 2018Q3 2018Q2
EBIT-margin 26,50 20,70 27 18,70 16,90
EBITDA-margin 29,70 22,10 28,60 20,20 18,30
Bruttomargin 60,70 58,10 61,10 57,40 55,70
Soliditetsgrad (egenkapitalandel)     62,60    
Forrentning af egenkapital efter skat (ROE)     59,70    

Pengestrøm

  2018Y 2017Y 2016Y
Pengestrøm fra finansieringsaktivitet -64,40 -28,30 -72,90
Pengestrøm fra investeringsaktivitet -1,70 -26,90 -4,30
Pengestrøm fra driften 82,20 55,50 65,40