Chr. Hansen Holding

(CHR)
ISIN: DK0060227585

Resultatopgørelse

  2018Y 2018Q3 2018Q2 2018Q1 2018H1
Nettoomsætning 1.097,40 282,70 263,70 254,50 518,20
Bruttoresultat 600,60 157,10 140,90 133,70 274,60
EBIT 320,20 84 71,20 64,70 135,90
Resultat før skat (EBT) 296,10 78,60 66,30 60,40 126,70
Nettoresultat 228,20 60,50 51,10 46,50 97,60
Finansielle indtægter 37,40        
Finansielle omkostninger -61,50 -5,40      
EBITDA 384 100,30 87,20 80 167,20
Salgs- og markedsføringsomkostninger -139,30 -36,20 -33,50 -32,40 -65,90
Forsknings- og udviklingsomkostninger -73,40 -19,10 -18,10 -19 -37,10
Aktionærers andel af resultat 228,20 60,50 51,10 46,50 97,60
Finansielle poster (netto) -24,10 -5,40 -4,90 -4,30 -9,20
EBIT før særlige poster 320,20 84 71,20 64,70 135,90
Administrationsomkostninger -70,40 -17,90 -18,50 -18 -36,50
Produktionsomkostninger -496,80 -125,60 -122,80 -120,80 -243,60
Særlige poster          

Balance

  2018Y 2018Q3 2018Q2 2018Q1 2018H1
Egenkapital 771,60 809,50 747,90 702,90 747,90
Egenkapital (aktionærers andel) 771,60 809,50 747,90 702,90 747,90
Aktiekapital 176,80 177,10 177,10 177,20 177,10
Passiver i alt (balancesum) 1.861,10 1.848,20 1.809,90 1.796,70 1.809,90
Kortfristet gæld (Kortfristede forpligtelser) 343,50 297,70 288,90 345,50 288,90
Langfristet gæld (Langfristede forpligtelser) 760 741 773,10 748,30 773,10
Immaterielle aktiver 980,90 983,50 983,90 990,10 983,90
Materielle aktiver 461,50 444 428 422,20 428
Langfristede aktiver (anlægsaktiver) 1.449,80 1.436,80 1.419,20 1.420,40 1.419,20
Vare- og driftsbeholdninger 146,90 152,30 152,50 147,70 152,50
Tilgodehavender salg/tjenester (varedebitorer) 160,80 165,60 193,50 175,90 193,50
Likvide beholdninger 69,10 57,30 44,70 52,80 44,70
Kortfristede aktiver (omsætningsaktiver) 411,30 411,40 390,70 376,40 390,70
Aktiver i alt 1.861,10 1.848,20 1.809,90 1.796,70 1.809,90
Minoriteter (egenkapital)          
Samlet gæld (Forpligtelser i alt) 1.089,50 1.038,70 1.062 1.093,80 1.062
Finansielle aktiver   9,30 7,30 8 7,30

Nøgletal - hovedtal

  2018Y 2018Q3 2018Q2 2018Q1 2018H1
EBIT-margin 29,20 29,70 27 25,40 27
Soliditetsgrad (egenkapitalandel) 41,50   41,30 39,10 41,30
Forrentning af egenkapital efter skat (ROE) 29,60        
EBITDA-margin 35 35,50   31,40  
Bruttomargin 54,70 55,60 53,40 52,50 53

Pengestrøm

  2018Y 2018Q2 2018H1 20179M 2017Y
Pengestrøm fra finansieringsaktivitet -195,60 -37,10 -37,80 -74,10 -150,50
Pengestrøm fra investeringsaktivitet -107 -21,80 -45 -142,40 -176,50
Pengestrøm fra driften 302,40 51,70 55,90 160,30 283,70

Søg virksomhed

Søg blandt ca. 1800 børsnoterede virksomheder.