Tivoli

(TIV)
ISIN: DK0060726743

Resultatopgørelse

  20199M 2019Q2 2019Q1 2019H1 2019Q3
EBIT 178,50 36,60 -73,30 -36,70 215,20
Nettoomsætning 742,40 290,30 110 400,30 342,10
Nettoresultat 132,10 26,10 -59,50 -33,40 165,50
Resultat før skat (EBT) 169,40 33,50 -76,30 -42,80 212,20
Finansielle indtægter 0,60 0,20 0,20 0,40 0,20
Finansielle omkostninger -9,70 -3,30 -3,20 -6,50 -3,20

Balance

  20199M 2019Q2 2019Q1 2019H1 2019Q3
Egenkapital 1.003,30 846 852,10 846 1.003,30
Egenkapital (aktionærers andel) 1.003,30 846 852,10 846 1.003,30
Aktiekapital 57,20 57,20 57,20 57,20 57,20
Passiver i alt (balancesum) 1.745,60 1.621,20 1.580,30 1.621,20 1.745,60
Kortfristet gæld (Kortfristede forpligtelser) 360,30 366,50 334,50 366,50 360,30
Langfristet gæld (Langfristede forpligtelser) 382 408,70 393,70 408,70 382
Immaterielle aktiver 44,50 43,40 28,70 43,40 44,50
Materielle aktiver 1.466,50 1.441,40 1.438,90 1.441,40 1.466,50
Finansielle og andre aktiver 16,50 16,50 16,50 16,50 16,50
Langfristede aktiver (anlægsaktiver) 1.527,50 1.501,30 1.484,10 1.501,30 1.527,50
Vare- og driftsbeholdninger 12,10 12,20 11,60 12,20 12,10
Tilgodehavender salg/tjenester (varedebitorer) 32,60 41,10 21,20 41,10 32,60
Likvide beholdninger 135,40 29,50 22 29,50 135,40
Kortfristede aktiver (omsætningsaktiver) 218,10 119,90 96,20 119,90 218,10
Aktiver i alt 1.745,60 1.621,20 1.580,30 1.621,20 1.745,60
Minoriteter (egenkapital)          

Nøgletal - hovedtal

  20199M 2019Q2 2019Q1 2019H1 2019Q3
EBIT-margin 24 393,60 -66,60 -9,20 62,90
Soliditetsgrad (egenkapitalandel)          
Forrentning af egenkapital efter skat (ROE)          

Resultatopgørelse

  20199M 2019Q2 2019Q1 2019H1 2019Q3
EBIT 178,50 36,60 -73,30 -36,70 215,20
Nettoomsætning 742,40 290,30 110 400,30 342,10
Nettoresultat 132,10 26,10 -59,50 -33,40 165,50
Resultat før skat (EBT) 169,40 33,50 -76,30 -42,80 212,20
Finansielle indtægter 0,60 0,20 0,20 0,40 0,20
Finansielle omkostninger -9,70 -3,30 -3,20 -6,50 -3,20