Royal Unibrew

(RBREW)
ISIN: DK0060634707

Resultatopgørelse

  2018Q2 2018Q1 2018H1 20179M 2017Y
Nettoomsætning 2.066,20 1.451,80 3.518,10 4.868,90 3.167,50
Bruttoresultat 1.106 738,40 1.844,40 2.555,30 1.630,50
EBIT 447,20 193,60 640,80 861,60 1.068,60
Resultat før skat (EBT) 455,20 181,20 636,40 853,40 966,40
Nettoresultat 359,40 142,20 501,60 668 830,70
Finansielle indtægter 1,60 0,30 1,80 0,80 7,40
Finansielle omkostninger -5,30 -9,80 -15,20 -24,10 -24,70
Aktionærers andel af resultat 359,40 142,20 501,60 668 830,70
Finansielle poster (netto) -3,70 -9,50 -13,40 -23,30 17,30
Særlige poster          
EBIT før særlige poster 447,20   640,80 861,60 1.068,60
Administrationsomkostninger -68,90 -81,50 -150,40 -201,40 -172,10
Salgs- og distributionsomkostninger -590 -463,30 -1.053,20 -1.492,30 -856,20
Produktionsomkostninger -960,20 -713,40 -1.673,70 -2.313,60 -1.537

Balance

  2018Q2 2018Q1 2018H1 20179M 2017Y
Egenkapital 2.554,30 2.790,80 2.554,30 2.799,90 2.814,20
Egenkapital (aktionærers andel) 2.554,30 2.790,80 2.554,30 2.799,90 2.814,20
Aktiekapital 102   102 105,40 105,40
Passiver i alt (balancesum) 7.445,30 7.247,40 7.445,30 6.129,60 6.778,40
Kortfristet gæld (Kortfristede forpligtelser) 2.817,60 2.375,90 2.817,60 2.079,80 2.333,60
Langfristet gæld (Langfristede forpligtelser) 2.073,40 2.180,70 2.073,40 1.249,90 1.630,70
Immaterielle aktiver 3.420,10 3.404,90 3.420,10 2.867,60 2.862,10
Materielle aktiver 2.365,60 2.378,20 2.365,60 2.238,20 2.121,60
Finansielle aktiver 133,70   133,70 9,60 137,60
Langfristede aktiver (anlægsaktiver) 5.919,50 5.909,40 5.919,50 5.115,40 5.121,10
Vare- og driftsbeholdninger 436,50 437 436,50 366,60 335,30
Likvide beholdninger 94,40 72,60 94,40 10,60 684,60
Kortfristede aktiver (omsætningsaktiver) 1.525,80 1.438 1.525,80 1.014,30 1.657,30
Aktiver i alt 7.445,30 7.347,40 7.445,30 6.129,60 6.778,40
Minoriteter (egenkapital)          
Samlet gæld (Forpligtelser i alt) 4.891 4.556,60 4.891 3.329,70 3.964,30
Tilgodehavender salg/tjenester (varedebitorer)   854,20   596,30 587,40

Nøgletal - hovedtal

  2018Q2 2018Q1 2018H1 20179M 2017Y
EBIT-margin 21,60 13,30 18,20 17,70 16,70
Bruttomargin 53,50 50,90 52,40 52,50  
Soliditetsgrad (egenkapitalandel)       45,70 41,50
Forrentning af egenkapital efter skat (ROE)         29,50

Pengestrøm

  2017Y 2016Y 2015Y
Pengestrøm fra finansieringsaktivitet -272,80 -1.347,30 -1.196,90
Pengestrøm fra investeringsaktivitet -218 37,50 -122,80
Pengestrøm fra driften 1.414,60 1.195,30 1.159,80