Royal Unibrew

(RBREW)
ISIN: DK0060634707

Resultatopgørelse

  20189M 2018Q2 2018Q1 2018H1 2018Q3
Nettoomsætning 5.623,80 2.066,20 1.451,80 3.518,10 2.105,70
Bruttoresultat 2.990,90 1.106 738,40 1.844,40 1.146,50
EBIT 1.091,80 447,20 193,60 640,80 451,10
Resultat før skat (EBT) 1.080,50 455,20 181,20 636,40 444
Nettoresultat 852,30 359,40 142,20 501,60 350,70
Finansielle indtægter 1,20 1,60 0,30 1,80 -647
Finansielle omkostninger -21,70 -5,30 -9,80 -15,20 -6.528
Aktionærers andel af resultat 852,30 359,40 142,20 501,60 350,70
Finansielle poster (netto) -20,50 -3,70 -9,50 -13,40 -5.881
Administrationsomkostninger -243,80 -68,90 -81,50 -150,40 -93,40
Salgs- og distributionsomkostninger -1.655,20 -590 -463,30 -1.053,20 -602
Produktionsomkostninger -2.632,90 -960,20 -713,40 -1.673,70 -959,20
Særlige poster          
EBIT før særlige poster   447,20   640,80  

Balance

  20189M 2018Q2 2018Q1 2018H1 2018Q3
Egenkapital 2.776,50 2.554,30 2.790,80 2.554,30 2.776,50
Egenkapital (aktionærers andel) 2.766,60 2.554,30 2.790,80 2.554,30 2.766,60
Aktiekapital 102 102   102 102
Passiver i alt (balancesum) 8.161,30 7.445,30 7.247,40 7.445,30 8.161,30
Kortfristet gæld (Kortfristede forpligtelser) 3.317,90 2.817,60 2.375,90 2.817,60 3.317,90
Langfristet gæld (Langfristede forpligtelser) 2.066,90 2.073,40 2.180,70 2.073,40 2.066,90
Immaterielle aktiver 4.133,50 3.420,10 3.404,90 3.420,10 4.133,50
Materielle aktiver 2.487,30 2.365,60 2.378,20 2.365,60 2.487,30
Finansielle aktiver 12,40 133,70   133,70 12,40
Langfristede aktiver (anlægsaktiver) 6.753,40 5.919,50 5.909,40 5.919,50 6.753,40
Vare- og driftsbeholdninger 490,20 436,50 437 436,50 490,20
Tilgodehavender salg/tjenester (varedebitorer) 747,40   854,20   747,40
Likvide beholdninger 139,60 94,40 72,60 94,40 139,60
Kortfristede aktiver (omsætningsaktiver) 1.407,90 1.525,80 1.438 1.525,80 1.407,90
Aktiver i alt 8.161,30 7.445,30 7.347,40 7.445,30 8.161,30
Minoriteter (egenkapital) 9,90       9,90
Samlet gæld (Forpligtelser i alt) 5.384,80 4.891 4.556,60 4.891 5.384,80

Nøgletal - hovedtal

  20189M 2018Q2 2018Q1 2018H1 2018Q3
EBIT-margin 19,40 21,60 13,30 18,20 -12,40
Bruttomargin 53,20 53,50 50,90 52,40 54,50
Soliditetsgrad (egenkapitalandel)          
Forrentning af egenkapital efter skat (ROE)          

Pengestrøm

  2017Y 2016Y 2015Y
Pengestrøm fra finansieringsaktivitet -272,80 -1.347,30 -1.196,90
Pengestrøm fra investeringsaktivitet -218 37,50 -122,80
Pengestrøm fra driften 1.414,60 1.195,30 1.159,80