Jyske Bank

(JYSK)
ISIN: DK0010307958

Resultatopgørelse

  2018Q1 20179M 2017Y 2017Q3 2017Q2
Aktionærers andel af resultat 579 2.363 3.051 748 620
Kursreguleringer 278 857 786 174 105
Nedskrivninger på udlån 308 -87 -179 -70 -44
Netto rente- og gebyrindtægter 1.931 5.919 8.242 2.003 1.939
Netto renteindtægter 1.425 4.618 6.288 1.569 2.698
Nettoresultat 610 2.363 3.143 748 639
Resultat før skat (EBT) 763 3.025 4.002 958 824
Driftsudgifter og driftsafskrivninger -1.393 3.943 6.027 1.249 1.551
Netto gebyr- og provisionsindtægter 623 1.631 426 547 534

Balance

  2017Y 2016Y 2015Y
Egenkapital 34.604 32.514 30.040
Egenkapital (aktionærers andel) 32.023 31.038 30.040
Aktiekapital 892 950 950
Passiver i alt (balancesum) 597.440 586.703 543.399
Indlån 160 154,60 144.920
Udlån 466,40 422,40 396.176

Nøgletal - hovedtal

  2018Q1 20179M 2017Y 2017Q3 2017Q2
Egentlig kernekapitalprocent (CET1) 23,60   16,40    
Solvensprocent (kapitalprocent) 28,60 19,80 10,20 19,80 19,40
Kernekapitalprocent (inkl. hybrid kapital) 18,20   19,80    
Forrentning af egenkapital efter skat (ROE)     9,50    

Resultatopgørelse

  2018Q1 20179M 2017Y 2017Q3 2017Q2
Aktionærers andel af resultat 579 2.363 3.051 748 620
Kursreguleringer 278 857 786 174 105
Nedskrivninger på udlån 308 -87 -179 -70 -44
Netto rente- og gebyrindtægter 1.931 5.919 8.242 2.003 1.939
Netto renteindtægter 1.425 4.618 6.288 1.569 2.698
Nettoresultat 610 2.363 3.143 748 639
Resultat før skat (EBT) 763 3.025 4.002 958 824
Driftsudgifter og driftsafskrivninger -1.393 3.943 6.027 1.249 1.551
Netto gebyr- og provisionsindtægter 623 1.631 426 547 534

Søg virksomhed

Søg blandt ca. 1800 børsnoterede virksomheder.