TDC

()
ISIN: DK0060228559

Resultatopgørelse

  2018Q1 20179M 2017Q3 2017Q2 2017Q1
Nettoomsætning 5.096 15.224 4.962 5.051 5.211
Bruttoresultat 3.653 11.339 3.712 3.756 3.871
EBIT 870 2.358 615 813 930
Resultat før skat (EBT) 839 1.844 522   764
Nettoresultat 643 1.465 413 440 612
Finansielle indtægter          
Finansielle omkostninger          

Balance

  2018Q1 20179M 2017Q3 2017Q2 2017Q1
Egenkapital 26.155 24.804 24.804 24.271 24.051
Egenkapital (aktionærers andel) 26.155 19.251 19.251 24.271 18.498
Aktiekapital 812 812 812 812 812
Passiver i alt (balancesum) 62.529 62.234 62.234 63.427 63.488
Kortfristet gæld (Kortfristede forpligtelser) 9.588 14.285 14.285 14.136 14.365
Langfristet gæld (Langfristede forpligtelser) 26.786 23.145 23.145 25.020 25.072
Immaterielle aktiver 32.677 33.023 33.023 30,90 33.588
Materielle aktiver 17.832 17.823 17.823 17,90 17.933
Langfristede aktiver (anlægsaktiver) 57.656 57.529 57.529 57,50 58.019
Vare- og driftsbeholdninger 266 218 218 239 234
Tilgodehavender salg/tjenester (varedebitorer) 2.424     2.021  
Likvide beholdninger 1.365 1.404 1.404 2.546 2.013
Kortfristede aktiver (omsætningsaktiver) 4.873 4.705 4.705 5.920 5.469
Aktiver i alt 62.529 62.234 62.234 63.427 63.488
Minoriteter (egenkapital)   1 1   1

Nøgletal - hovedtal

  2018Q1 20179M 2017Q3 2017Q1 2016Y
EBIT-margin 17,10 15,50 12,30 17,90 15,50
Soliditetsgrad (egenkapitalandel)   39,80 39,80   37,70
Forrentning af egenkapital efter skat (ROE)         18,20

Resultatopgørelse

  2018Q1 20179M 2017Q3 2017Q2 2017Q1
Nettoomsætning 5.096 15.224 4.962 5.051 5.211
Bruttoresultat 3.653 11.339 3.712 3.756 3.871
EBIT 870 2.358 615 813 930
Resultat før skat (EBT) 839 1.844 522   764
Nettoresultat 643 1.465 413 440 612
Finansielle indtægter          
Finansielle omkostninger          

Søg virksomhed

Søg blandt ca. 1800 børsnoterede virksomheder.