Ørsted

(ORSTED)
ISIN: DK0060094928

Resultatopgørelse

  20189M 2018Y 2018Q4 2018Q3 2018Q2
Nettoomsætning 53.419 76.946 23.527 15.018 18.593
EBIT 5.466 24.654 18.112 788 1.617
Resultat før skat (EBT) 5.466 23.504 18.038 535 1.101
Nettoresultat 4.326 19.496 15.194 405 857
Skat -1.140 -4.018 -2.878 -117 -225
Resultat ved virksomhedssalg 155 127 -28 181 -16
Nedskrivninger (netto)   603 603    
Afskrivninger -4.281 -5.978 -1.697 -1.437 -1.462
Finansielle indtægter 1.641 3.179   215 73
Finansielle omkostninger -2.876 -4.457   -651 -577
Resultat af associerede virksomheder mm. 4 1 -3 2 4
Aktionærers andel af resultat 4.048 19.046   435 564
Finansielle poster (netto) -1.235 -1.278 -43 -436 -504
EBITDA 10.823 30.029 19.206 2.225 3.079

Balance

  20189M 2018Y 2018Q4 2018Q3 2018Q2
Egenkapital 68.701 8 85.115 68.701 69.744
Egenkapital (aktionærers andel) 52.029 68.488 68.488 52.029 52.884
Aktiekapital 4.204 4.204 4.204 4.204 4.204
Passiver i alt (balancesum) 150.909 174.575 174.575 150.909 149.149
Kortfristet gæld (Kortfristede forpligtelser) 38.800 34.936 34.936 38.800 36.233
Langfristet gæld (Langfristede forpligtelser) 42.780 49.673 49.673 42.780 42.542
Hybridkapital 13.239 13.239 13.239 13.239 13.239
Immaterielle aktiver 741 777 777 741 603
Materielle aktiver 81.849 84.055 84.055 81.849 80.468
Langfristede aktiver (anlægsaktiver) 88.040 92.818 92.818 88.040 86.665
Vare- og driftsbeholdninger 17.790 13.943 13.943 17.790 14.364
Tilgodehavender salg/tjenester (varedebitorer) 7.457 10.741 10.741 7.457 7.013
Likvide beholdninger 1.976 3.515 3.515 1.976 2.832
Kortfristede aktiver (omsætningsaktiver) 60.166 66.534 66.534 60.166 59.814
Aktiver i alt 150.909 174.575 174.575 150.909 149.149
Minoriteter (egenkapital) 3.433 3.388 3.388 3.433 3.621
Samlet gæld (Forpligtelser i alt) 81.580 84.609 84.609 81.580 78.775
Finansielle aktiver   7.986 7.986    

Nøgletal - hovedtal

  20189M 2018Y 2018Q4 2018Q3 2018Q2
EBIT-margin 10,20 32 77 5,30 8,70
EBITDA-margin 20,30 39 81,60 14,80 16,60
EBIT-margin (justeret)   32 77   8,70
Soliditetsgrad (egenkapitalandel)          
Forrentning af egenkapital efter skat (ROE)          

Pengestrøm

  2018Y 2018Q4 2017Q4 2016Y
Pengestrøm fra finansieringsaktivitet 10.694     -12.289
Pengestrøm fra investeringsaktivitet 1.026 -14.916 -5.805 -1.060
Pengestrøm fra driften 10.343 7.565 3.078 11.272

Søg virksomhed

Søg blandt ca. 1800 børsnoterede virksomheder.