Ørsted

(ORSTED)
ISIN: DK0060094928

Resultatopgørelse

  2019Q1 20189M 2018Y 2018Q4 2018Q3
Nettoomsætning 17.239 53.419 76.946 23.527 15.018
EBIT 3.512 5.466 24.654 18.112 788
Resultat før skat (EBT) 3.597 5.466 23.504 18.038 535
Nettoresultat 2.596 4.326 19.496 15.194 405
Finansielle indtægter 1.660 1.641 3.179   215
Finansielle omkostninger -1.559 -2.876 -4.457   -651
Nedskrivninger (netto)     603 603  
Resultat ved virksomhedssalg -17 155 127 -28 181
Skat -958 -1.140 -4.018 -2.878 -117
Afskrivninger -1.618 -4.281 -5.978 -1.697 -1.437
Resultat af associerede virksomheder mm. 1 4 1 -3 2
Aktionærers andel af resultat 2.610 4.048 19.046   435
Finansielle poster (netto) 101 -1.235 -1.278 -43 -436
EBITDA 5.130 10.823 30.029 19.206 2.225

Balance

  2019Q1 20189M 2018Y 2018Q4 2018Q3
Egenkapital 85.843 68.701 8 85.115 68.701
Egenkapital (aktionærers andel) 69.193 52.029 68.488 68.488 52.029
Aktiekapital 4.204 4.204 4.204 4.204 4.204
Passiver i alt (balancesum) 182.783 150.909 174.575 174.575 150.909
Kortfristet gæld (Kortfristede forpligtelser) 37.568 38.800 34.936 34.936 38.800
Langfristet gæld (Langfristede forpligtelser) 54.747 42.780 49.673 49.673 42.780
Immaterielle aktiver 791 741 777 777 741
Materielle aktiver 92.127 81.849 84.055 84.055 81.849
Langfristede aktiver (anlægsaktiver) 100.415 88.040 92.818 92.818 88.040
Vare- og driftsbeholdninger 15.194 17.790 13.943 13.943 17.790
Tilgodehavender salg/tjenester (varedebitorer) 9.726 7.457 10.741 10.741 7.457
Likvide beholdninger 3.737 1.976 3.515 3.515 1.976
Kortfristede aktiver (omsætningsaktiver) 66.793 60.166 66.534 66.534 60.166
Aktiver i alt 182.783 150.909 174.575 174.575 150.909
Minoriteter (egenkapital) 3.411 3.433 3.388 3.388 3.433
Hybridkapital 13.239 13.239 13.239 13.239 13.239
Samlet gæld (Forpligtelser i alt) 92.315 81.580 84.609 84.609 81.580
Finansielle aktiver     7.986 7.986  

Nøgletal - hovedtal

  2019Q1 20189M 2018Y 2018Q4 2018Q3
EBIT-margin 20,40 10,20 32 77 5,30
Soliditetsgrad (egenkapitalandel) 37,90   39,20    
Forrentning af egenkapital efter skat (ROE) 3,80   30,90    
EBITDA-margin 29,80 20,30 39 81,60 14,80
EBIT-margin (justeret)     32 77  

Pengestrøm

  2018Y 2018Q4 2017Y 2016Y
Pengestrøm fra finansieringsaktivitet 10.694   1.464 -12.289
Pengestrøm fra investeringsaktivitet 1.026 -14.916 -10.054 -1.060
Pengestrøm fra driften 10.343 7.565 1.023 11.272

Søg virksomhed

Søg blandt ca. 1800 børsnoterede virksomheder.