Coloplast B

(COLO B)
ISIN: DK0060448595

Resultatopgørelse

  20189M 2018Q2 2018Q1 2018H1 2018Q3
Nettoomsætning 12.215 4.035 3.955 7.990 4.225
Bruttoresultat 8.171 2.695 2.666 5.361 2.810
EBIT 3.676 1.200 1.207 2.407 1.269
Resultat før skat (EBT) 3.645 1.191 1.221 2.412 1.233
Nettoresultat 2.806 918 940 1.858 948
Finansielle indtægter 97 37 41 78 19
Finansielle omkostninger -128 -46 -27 -73 -55
Distributionsomkostninger -3.559 -1.180 -1.174 -2.354 -1.205
EBITDA 4.145 1.357 1.366 2.723 1.422
Forsknings- og udviklingsomkostninger -481 -163 -158 -308 -160
Aktionærers andel af resultat 2.806 918 940 1.858 948
Finansielle poster (netto) -31 -9 14 5 -36
Særlige poster          
EBIT før særlige poster 3.676 1.200 1.207 2.407 1.269
Administrationsomkostninger -490 -157 -151 -321 -182
Produktionsomkostninger -4.044 -1.340 -1.289 -2.629 -1.415

Balance

  20189M 2018Q2 2018Q1 2018H1 2018Q3
Egenkapital 5.202 5.376 4.711 5.376 5.202
Egenkapital (aktionærers andel) 5.202 5.376 4.711 5.376 5.202
Aktiekapital 216 216 216 216 216
Passiver i alt (balancesum) 12.667 12.751 7.482 12.751 12.667
Kortfristet gæld (Kortfristede forpligtelser) 6.800 6.701 6.826 6.701 6.800
Langfristet gæld (Langfristede forpligtelser) 665 674 656 674 665
Immaterielle aktiver 2.533 2.495 2.248 2.495 2.533
Materielle aktiver 3.151 3.125 3.134 3.125 3.151
Finansielle aktiver 489       489
Langfristede aktiver (anlægsaktiver) 6.173 6.110 5.871 6.110 6.173
Vare- og driftsbeholdninger 1.679 1.679 1.686 1.679 1.679
Tilgodehavender salg/tjenester (varedebitorer) 2.970 2.894 2.755 2.894 2.970
Likvide beholdninger 450 608 505 608 450
Kortfristede aktiver (omsætningsaktiver) 6.494 6.641 6.322 6.641 6.494
Aktiver i alt 12.667 12.751 12.193 12.751 12.667
Minoriteter (egenkapital)          
Samlet gæld (Forpligtelser i alt) 7.465 7.375 7.482 7.375 7.465

Nøgletal - hovedtal

  20189M 2018Q2 2018Q1 2018H1 2018Q3
EBIT-margin 30,10 29,70 30,50 30,10 30
EBITDA-margin 33,90 33,60 34,50 34,10 33,70
Bruttomargin 66,90 66,80 67,40 67,10 66,50
Soliditetsgrad (egenkapitalandel)          
Forrentning af egenkapital efter skat (ROE)          

Pengestrøm

  2016Y 2015Y
Pengestrøm fra finansieringsaktivitet -2.868 -2.963
Pengestrøm fra investeringsaktivitet -603 -468
Pengestrøm fra driften 3.028 3.337