Retningslinjer for debat

Børsen overvåger ikke systematisk alle indlæg, men følger gængs med i emner og indhold. Indlæg fjernes f.eks. hvis det:
  • Er eller kan være i strid med gældende lovgivning eksempelvis ved at indeholde personfølsomme oplysninger, racistisk eller injurierende indhold.
  • Indeholder reklamebudskaber eller muligt krænker ophavsrettigheder, varemærker eller andre immaterielle rettigheder.
  • Ikke forholder sig til artiklens, bloggens eller debattens emne.
  • Indeholder angreb mod Børsens journalister eller andre brugere på borsen.dk.
  • Er uforståeligt.
Rettigheder
Børsen forbeholder sig ret til uden varsel at slette indlæg, der ikke overholder gældende retningslinjer, eller hvis indlæg i øvrigt efter Børsens opfattelse ikke er egnede på debatten. Ligeledes gælder hvis Børsen af tredjepart bliver gjort opmærksom på uegnet eller retsstridigt materiale. Hvis en bruger gentagne gange skriver indlæg, der strider mod retningslinjerne, kan Børsen blokere brugerens adgang til debatten.

Brugerne accepterer, idet de anvender debatten, at alt indhold som lægges ind i debat fra en bruger, efterfølgende kan anvendes frit af alle medier, som drives af Dagbladet Børsen.

Anonymitet
Debattører på borsen.dk fremstår med Facebooknavn. Du skal være logget ind på det sociale medie for at deltage i debatten.