Ofte stillede spørgsmål om Børsen Gazelle

Hvad er en gazelle?
En gazelle er en virksomhed, som i løbet af fire regnskabsår hvert år har haft positiv vækst og samlet set mindst fordoblet omsætningen over de fire år. Hvis virksomheden ikke opgiver omsætning i sit regnskab, beregnes væksten på baggrund af bruttoresultatet.

Krav til virksomhedsform

I undersøgelsen indgår kun A/S og ApS' er. Eneste undtagelse er pengeinstitutter, som deltager uanset virksomhedsform. Enkeltmandsvirksomheder indgår ikke i undersøgelsen på grund af manglende regnskabsdata.

Gazellekriterierne er:
  • Krav til regnskabsaflæggelse (regnskabsperiode): Minimum fire regnskaber skal være offentliggjort. Virksomheder, hvor udgangsåret (det første år, vi måler over) er kortere end standard 12 måneder, og virksomheder, hvor slutsåret (det sidste år, vi måler over) er længere end standard 12 måneder, frasorteres, da begge disse kategorier giver en uforholdsmæssig stor vækst.
  • Krav til omsætningen (bruttoresultatet): Væksten måles i udgangspunktet ud fra nettoomsætningen. Opgives denne ikke i årsrapporten, benyttes bruttoresultatet. Når væksten måles med udgangspunkt i omsætningen, er kravet, at denne skal være mindst 1 mio. kr. i udgangsåret (det første år, vi måler over). Tilsvarende, hvis væksten måles med udgangspunkt i bruttoresultatet, er kravet, at dette skal være mindst 0,5 mio. kr. i udgangsåret.
  • Krav til væksten: Væksten i nettoomsætningen (bruttoresultatet) skal være positiv i hvert af de fire år, vi måler over. Væksten over hele perioden (fire år) skal minimum være 100 pct. (en fordobling).
  • Krav til primær drift: Det primære resultat må godt være negativt ét år, men summen af den primære drift over de fire år skal være positiv.
  • Krav til sammenlignelighed: Tallene i de fire år, udvælgelsen foretages på baggrund af, skal være fuldt ud sammenlignelige, for at der kan beregnes en retvisende vækst. Virksomheder, der ændrer regnskabspraksis, således at resultattal mellem forskellige år ikke kan sammenlignes, frasorteres.
Hvilke brancher er inkluderet i gazelleundersøgelsen?
Inddelingen af virksomheder i brancher bygger på Danmarks Statistiks brancheinddeling, DB07. Erfaringen har vist, at der er særlige brancher, hvor vækstmålet ikke er velegnet, og som derfor ikke er indbefattet i undersøgelsen. Det gælder virksomheder i sundhedssektoren, hvor omsætning og vækst i høj grad er påvirket af offentlige tilskud og regulering heraf, virksomheder inden for fast ejendom (med undtagelse af traditionelle ejendomsmæglere) m.m.

Vi har gennem årene erfaret, at flere (gazelle)virksomheder er registreret i brancher, der ikke synes helt oplagt i forhold til deres primære forretningsaktivitet. Det skyldes typisk, at stifteren i sin tid har ladet sig registrere i en branche, der umiddelbart dækker bredt og/eller harmonerer med virksomhedens oprindelige profil og kerneydelser.

Bemærk, at Børsen ikke forholder sig til brancheregistreringen, og at det alene er op til den enkelte virksomhed at lade sig registrere i den branche, der bedst afspejler dens aktivitet.

Hvor får Børsen data til udvælgelsen af gazeller?
Grundlaget for gazelleundersøgelsen er data fra Erhvervsstyrelsen leveret af Bisnode, som er Nordens største udbyder af kredit- og forretningsinformation om erhverv og privatpersoner.

Må jeg bruge gazellelogoet i min markedsføring?
Gazelleloget er et registreret varemærke, som tilhører Børsen. Dog kan du købe dig adgang til brug af logoet ved at købe gazellepakken.

Hvad koster statuetten?
Statuetten koster 1250 kr. inkl. forsendelse og gravering, men ekskl. moms. Du kan bestille din statuette her. Gazellestatuetten er produceret i støbt bronze, er 135 mm høj og vejer 540 g.

Kan man bestille statuetter fra tidligere år?
Ja, du kan bestille statuetter fra tidligere år ved at kontakte Nordisk Metalkunst, tlf. 32 97 14 11 eller ved at udfylde formularen her på hjemmesiden.

Kan man købe gazellevin i år?
Ja, vi gentager succesen og tilbyder igen i år gazellevin. Du kan bestille gazellevin her.

Hvad er en gazellekonference?
Børsen holder gazellekonferencer to gange om året – om foråret og om efteråret. Konferencerne om foråret har fokus på værktøjer og har som formål at give ambitiøse virksomheder ledelsesmæssig inspiration til vækst. Konferencerne om efteråret har fokus på anerkendelse og har som formål at fejre dansk erhvervslivs hurtigst voksende virksomheder ved en kåring. Vi kårer gazellerne i hver af landets regioner samt en landsvinder i København. Region Syddanmark er opdelt i to, hvor den samlede regionsvinder findes ved kåringen i Odense.

Hvad er en digital gazelle?
En virksomhed, der har skabt vækst med en digital strategi, og/eller som har udviklet nye eller tilpasset digitale produkter eller tjenester. Virksomheden skal være kåret som gazelle i indeværende år, for at kunne blive kåret som digital gazelle. Prisen som digital gazelle uddeles i samarbejde med Google, og der udnævnes én i hver region og én på landsplan.

Hvad er en fremstillingsgazelle?
Virksomheden skal være kåret som gazelle i indeværende år og være registreret i branchen "fremstilling" og gennem nicheudvikling og innovation have styrket sin produktion og sit marked. Prisen som fremstillingsgazelle uddeles i samarbejde med Industriens Fond, og der udnævnes én i hver region og én på landsplan.

Hvor afholdes gazellekåringerne 2017?
Gazellekåringerne finder sted i oktober - december og afholdes følgende dage:

31 oktober Gazellekåring Nordjylland
6. november Gazellekåring Midtjylland
9. november Gazellekåring Fyn
14 november Gazellekåring Sydjylland
30 november Gazellekåring Sjælland
7. december Gazellekåring Hovedstaden (inkl. landsvinder)

Hvor finder I oplysningerne om vores regnskaber?
Børsen modtager oplysninger fra Bisnodes database over momsregistrerede virksomheder i Danmark. Bisnode er Nordens største udbyder af kredit- og forretningsinformation om erhverv og privatpersoner.

Vi har forskudt regnskabsår, har det betydning?
Børsen modtager dataudtræk primo september. Alle potentielle gazeller er med i det, såfremt indleveret regnskab er registreret inden da. Virksomhederne skal have status af aktieselskab (A/S), anpartsselskab (ApS) eller pengeinstitut og have afleveret fire hele sammenlignelige årsregnskaber.

Skal man selv melde sig?
Nej, virksomheder kan ikke melde sig til at blive gazelle, da udnævnelsen udelukkende sker på baggrund af kravene, der er oplistet i punktet "Hvilke virksomheder bliver kåret som gazeller? ". Du skal dog huske selv at tilmelde dig gazellekåringen i din region.

Hvor længe er man gazelle?
Gazellekåringen foregår hvert år med udgangspunkt i virksomhedens seneste fire på hinanden følgende årsregnskaber. Virksomheden er gazelle det år, den er kåret – dvs. er man kåret i 2016, vil man altid have titlen som gazelle 2016, men for at blive gazelle 2017, kræver det en ny kåring. Kåringen er således et bevis på virksomhedens vækst i årene op til titelåret. Gazellerne i 2016 kåres ud fra deres regnskaber i 2012, 2013, 2014 og 2015. Alternativt 2012/13, 2013/14, 2014/15 og 2015/16 såfremt regnskabsperiode er forskudt i forhold til kalenderåret.

Kan man blive gazelle mere end én gang?
Ja, lige så ofte som man kan opfylde kriterierne.

Hvornår får vi at vide, om vi er gazeller?
Alle gazellevirksomheder får et brev med information samt en invitation til gazellekonferencen i uge 38. Alle gazeller får udleveret et diplom i forbindelse med gazellekåringen i deres region. Hvis I ikke har mulighed for at deltage ved gazellekåringen, vil diplomet blive sendt til jer medio december.

Kan man få tilsendt gazellelisten?
Nej. Dog er listen i den trykte avis dagen efter sidste afholdelse og er tilgængelig i e-avisen for Børsen abonnenter.

Gazellediplom på engelsk
Ved forespørgsel kan du få tilsendt gazellediplomet på engelsk. Dette koster 750 kr. ekskl. moms. Kontakt gazelle@borsen.dk for bestilling.

Må vi med det samme offentliggøre, at vi er gazellevirksomhed, til vores kunder?
Ja, I må godt fortælle, at I er gazelle, men vinderne offentliggøres først ved gazellekonferencerne.

Hvornår kommer gazelletillægget i Børsen?
Gazelletillægget kommer i Børsen i starten af december, dagen efter den sidste gazellekonference.

Hvor og hvornår kan vi se listen over årets gazeller?
Dagen efter sidste gazellekonference vil listen kunne ses i det særlige gazelletillæg i Børsen.
Hvis du har yderligere spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Børsen:

Har du spørgsmål til gazelleundersøgelsen
Martin Falk Leisner – male@borsen.dk

Har du spørgsmål til tilmelding og praktik
Pia Schønning – gazelle@borsen.dk