Ofte stillede spørgsmål om Børsen Gazelle

Hvad er en gazelle?
En gazelle er en virksomhed, som i løbet af fire regnskabsår hvert år har haft positiv vækst og samlet set mindst fordoblet omsætningen over de fire år. Hvis virksomheden ikke opgiver omsætning i sit regnskab, beregnes væksten på baggrund af bruttoresultatet.

Hvad er en gazellekonference?
Børsen holder gazellekonferencer to gange om året – om foråret og om efteråret. Konferencerne om foråret har fokus på værktøjer og har som formål at give ambitiøse virksomheder ledelsesmæssig inspiration til vækst. Konferencerne om efteråret har fokus på anerkendelse og har som formål at fejre dansk erhvervslivs hurtigst voksende virksomheder ved en kåring. Vi kårer gazellerne i hver af landets regioner samt en landsvinder i København. Region Syddanmark er opdelt i to, hvor den samlede regionsvinder findes ved kåringen i Odense.

Hvad er en digital gazelle?
En virksomhed, der har skabt vækst med en digital strategi, og/eller som har udviklet nye eller tilpasset digitale produkter eller tjenester. Virksomheden skal være kåret som gazelle i 2016 for at kunne blive kåret som digital gazelle. Prisen som digital gazelle uddeles i samarbejde med Google, og der udnævnes én i hver region og én på landsplan.

Hvad er en fremstillingsgazelle?
Virksomheden skal være kåret som gazelle i 2016, være registreret i branchen "fremstilling" og gennem nicheudvikling og innovation have styrket sin produktion og sit marked. Prisen som fremstillingsgazelle uddeles i samarbejde med Industriens Fond, og der udnævnes én i hver region og én på landsplan.

Hvilke virksomheder bliver kåret som gazeller?
I undersøgelsen indgår kun A/S og ApS' er. Eneste undtagelse er pengeinstitutter, som deltager uanset virksomhedsform. Enkeltmandsvirksomheder indgår ikke i undersøgelsen på grund af manglende regnskabsdata.

Gazellekriterierne er:
  • A/S, ApS eller pengeinstitut med minimum 1 mio. kr. i omsætning eller 0,5 mio. kr. i bruttoresultat i udgangsåret (det første år vi måler over)

  • Minimum fire regnskaber skal være offentliggjort. Regnskabsperioder på under 12 måneder i udgangsåret og på over 12 måneder i slutåret frasorteres.

  • Der skal være vækst i omsætningen/bruttoresultatet i hvert af regnskabsårene.

  • Summen af det primære resultat skal være positiv. Omsætningen/bruttoresultatet skal mindst være fordoblet i løbet af de seneste fire år.


Hvor får Børsen data til udvælgelsen af gazeller?
Grundlaget for gazelleundersøgelsen er data fra Erhvervsstyrelsen leveret af Bisnode, som er Nordens største udbyder af kredit- og forretningsinformation om erhverv og privatpersoner.

Hvor afholdes gazellekåringerne 2017?
Gazellekåringerne finder sted i november og afholdes i følgende regioner:

Region Nordjylland
Region Midtjylland
Region Sydjylland
Region Fyn
Region Sjælland
Region Hovedstaden

Må jeg bruge gazellelogoet i min markedsføring?
Gazelleloget er et registreret varemærke, som tilhører Børsen. Dog kan du købe dig adgang til brug af logoet ved at købe gazellepakken.

Hvad koster statuetten?
Statuetten koster 1250 kr. inkl. forsendelse og gravering, men ekskl. moms. Du kan bestille din statuette her. Gazellestatuetten er produceret i støbt bronze, er 135 mm høj og vejer 540 g.

Kan man bestille statuetter fra tidligere år?
Ja, du kan bestille statuetter fra tidligere år ved at kontakte Nordisk Metalkunst, tlf. 32 97 14 11 eller ved at udfylde formularen her på hjemmesiden.

Kan man købe gazellevin i år?
Ja, vi gentager succesen og tilbyder igen i år gazellevin. Du kan bestille gazellevin her.

Hvis du har yderligere spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Børsen:

Har du spørgsmål til gazelleundersøgelsen
Martin Falk Leisner – male@borsen.dk

Har du spørgsmål til tilmelding og praktik
Pia Schønning – gazelle@borsen.dk

Hvor finder I oplysningerne om vores regnskaber?
Børsen modtager oplysninger fra Bisnodes database over momsregistrerede virksomheder i Danmark. Bisnode er Nordens største udbyder af kredit- og forretningsinformation om erhverv og privatpersoner.

Vi har forskudt regnskabsår, har det betydning?
Børsen modtager dataudtræk primo september. Alle potentielle gazeller er med i det, såfremt indleveret regnskab er registreret inden da. Virksomhederne skal have status af aktieselskab (A/S), anpartsselskab (ApS) eller pengeinstitut og have afleveret fire hele sammenlignelige årsregnskaber.

Skal man selv melde sig?
Nej, virksomheder kan ikke melde sig til at blive gazelle, da udnævnelsen udelukkende sker på baggrund af kravene, der er oplistet i punktet "Hvilke virksomheder bliver kåret som gazeller? ". Du skal dog huske selv at tilmelde dig gazellekåringen i din region.

Hvor længe er man gazelle?
Gazellekåringen foregår hvert år med udgangspunkt i virksomhedens årsregnskaber fire år forud. Virksomheden er gazelle det år, den er kåret – dvs. er man kåret i 2016, vil man altid have titlen som gazelle 2016, men for at blive gazelle 2017, kræver det en ny kåring. Kåringen er således et bevis på virksomhedens vækst i årene op til titelåret. Gazellerne i 2016 kåres ud fra deres regnskaber i 2012, 2013, 2014 og 2015.

Kan man blive gazelle mere end én gang?
Ja, lige så ofte som man kan opfylde kriterierne.

Hvornår får vi at vide, om vi er gazeller?
Alle gazellevirksomheder får et brev med information samt en invitation til gazellekonferencen i uge 38. Alle gazeller får udleveret et diplom i forbindelse med gazellekåringen i deres region. Hvis I ikke har mulighed for at deltage ved gazellekåringen, vil diplomet blive sendt til jer medio december.

Gazellediplom på engelsk
Ved forespørgsel kan du få tilsendt gazellediplomet på engelsk. Dette koster 750 kr. ekskl. moms. Kontakt gazelle@borsen.dk for bestilling.

Må vi med det samme offentliggøre, at vi er gazellevirksomhed, til vores kunder?
Ja, I må godt fortælle, at I er gazelle, men vinderne offentliggøres først ved gazellekonferencerne.

Hvornår kommer gazelletillægget i Børsen?
Gazelletillægget kommer i Børsen i starten af december, dagen efter den sidste gazellekonference.

Hvor og hvornår kan vi se listen over årets gazeller?
Dagen efter sidste gazellekonference vil listen kunne ses i det særlige gazelletillæg i Børsen.