Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Børsen


Har du spørgsmål til tilmelding og praktik:
Kontakt gazelle@borsen.dk

Har du spørgsmål til gazelleundersøgelsen:
Kontakt Martin Falk Leisner – male@borsen.dk

Har du input til redaktionen:
Kontakt redaktionen@borsen.dk

Har du spørgsmål til sponsormuligheder:
Kontakt Katja Neubert Johansen – kajo@borsen.dk

Gazelletillæg 2018