Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Børsen


Har du spørgsmål til tilmelding og praktik:
Kontakt gazelle@borsen.dk

Har du spørgsmål til gazelleundersøgelsen:
Kontakt Martin Falk Leisner – male@borsen.dk

Har du input til redaktionen:
Kontakt redaktionen@borsen.dk

Har du spørgsmål til partnerskaber:
Kontakt Jesper Nordlund – jeno@borsen.dk