Gazellekåringer 2017

Vi glæder os til at byde jer velkommen til gazellekåringerne 2017.

Sæt allerede nu kryds i kalenderen. Tilmelding åbner her på siden medio september 2017.

31 oktober Gazellekåring Nordjylland
6. november Gazellekåring Midtjylland
9. november Gazellekåring Fyn
14 november Gazellekåring Sydjylland
30 november Gazellekåring Sjælland
7. december Gazellekåring Hovedstaden (inkl. landsvinder)Læs evt. mere om gazelle under FAQ til højre

Hvornår ved jeg, om min virksomhed kåres som gazelle 2017?

Ultimo september sender Børsen et brev til årets gazellevirksomheder, hvor vi ønsker tillykke med det flotte resultat, og inviterer til årets gazellekåring i den pågældende region. Husk, at du selv skal tilmelde dig gazellekåringen i din region

Hvad er kriterierne for at blive gazelle?


Krav til regnskabsaflæggelse (regnskabsperiode)
Minimum fire regnskaber skal være offentliggjort. Virksomheder, hvor udgangsåret (det første år, vi måler over) er kortere end standard 12 måneder, og virksomheder, hvor slutsåret (det sidste år, vi måler over) er længere end standard 12 måneder, frasorteres, da begge disse kategorier giver en uforholdsmæssig stor vækst.

Krav til omsætningen (bruttoresultatet)
Væksten måles i udgangspunktet ud fra nettoomsætningen. Opgives denne ikke i årsrapporten, benyttes bruttoresultatet. Når væksten måles med udgangspunkt i omsætningen, er kravet, at denne skal være mindst 1 mio. kr. i udgangsåret (det første år, vi måler over). Tilsvarende, hvis væksten måles med udgangspunkt i bruttoresultatet, er kravet, at dette skal være mindst 0,5 mio. kr. i udgangsåret.

Krav til væksten:
Væksten i nettoomsætningen (bruttoresultatet) skal være positiv i hvert af de fire år, vi måler over. Væksten over hele perioden (fire år) skal minimum være 100 pct. (en fordobling).

Krav til primær drift
Det primære resultat må godt være negativt ét år, men summen af den primære drift over de fire år skal være positiv.

Krav til sammenlignelighed
Tallene i de fire år, udvælgelsen foretages på baggrund af, skal være fuldt ud sammenlignelige, for at der kan beregnes en retvisende vækst. Virksomheder, der ændrer regnskabspraksis, således at resultattal mellem forskellige år ikke kan sammenlignes, frasorteres.