Gazellekåringer 2017 – sæt kryds i kalenderen allerede nu                     

Vi glæder os til at byde jer velkommen til gazellekåringerne 2017. Tilmelding åbner her på siden medio september 2017.

• 31. oktober – Region Nordjylland
• 6. november – Region Midtjylland
• 9. november – Region Syddanmark / Fyn
• 14. november – Region Syddanmark
• 30. november – Region Sjælland
• 7. december – Region Hovedstaden samt kåring af landsvinderOfte stillede spørgsmål – se flere under FAQ til højre

Skal virksomheder selv tilmelde sig gazelleundersøgelsen?
Nej. Undersøgelsen er baseret på offentligt tilgængelige regnskabstal. Børsen får pr. automatik et omfattende dataudtræk fra vores dataleverandør primo september, og det ligger til grund for selve analysen.

Hvornår ved jeg, om min virksomhed kåres som gazelle 2017?
Ultimo september sender Børsen et brev til årets gazellevirksomheder, hvor vi ønsker tillykke med det flotte resultat og inviterer til årets gazellekåring i den pågældende region. Husk, at du selv skal tilmelde dig gazellekåringen i din region.

Hvad er kriterierne for at blive gazelle?
- A/S, ApS eller pengeinstitut med minimum 1 mio. kr. i omsætning eller 0,5 mio. kr. i bruttoresultat i udgangsåret (det første år vi måler over)

- Minimum fire regnskaber skal være offentliggjort. Regnskabsperioder på under 12 måneder i udgangsåret og på over 12 måneder i slutåret frasorteres.

- Der skal være vækst i omsætningen/bruttoresultatet i hvert af regnskabsårene.

- Summen af det primære resultat skal være positiv. Omsætningen/bruttoresultatet skal mindst være fordoblet i løbet af de seneste fire år.

Læs evt. mere om Gazelle under FAQ til højre - klik her