HANDELSBETINGELSER

Generelle bestemmelser

Disse vilkår og betingelser beskriver rammerne for de kommercielle forhold, der kan opstå mellem kunden og Whatelse Group ApS, når kunden bruger onlinebutikken Børsen Fordelsklub.

Når kunden har indgået en aftale om køb af en vare eller et værdibevis til en oplevelse eller andet (herefter “vare/ værdibevis”) hos Whatelse Group ApS (herefter “Whatelse”) opbevarer Whatelse oplysninger om ordren i fem år.

Kunden kan se disse oplysninger ved at logge ind under profilsektionen. Al information om et produkt eller en samarbejdspartner er beskrevet og gengivet så fyldestgørende som muligt. 

1. Virksomhedsinformation

Whatelse Group ApS 
Kristianiagade 1
DK-2100 København Ø
+45 70256026
CVR nr.: 37 57 40 15
E-mail: support@borsenfordelsklub.dk

2. Accept

Ved at bruge Børsen Fordelsklub og tjenesterne giver kunden sit ubetingede samtykke til de underliggende vilkår og betingelser.

3.Kontakt og support

Whatelse tilbyder support alle hverdage. Supportkommunikationen foregår direkte imellem supportafdelingen og kunden. Spørgsmål besvares typisk inden for 24 timer. E-mail: support@borsenfordelsklub.dk

4. Alder

Kunden skal være minimum 18 år for at handle i Børsen Fordelsklub. Ved bestilling af varer/oplevelser i Børsen Fordelsklub bekræfter kunden, at kunden er 18 år eller derover. Whatelse kan ikke holdes til ansvar, hvis en mindreårig handler under falske oplysninger.

5. Bestillingsprocessen

Varen/værdibeviset købes online via Børsen Fordelsklub i en nærmere angivet periode, eller indtil samtlige antal varer/værdibeviser er udsolgt. På Whatelse’s hjemmeside er der anført, i hvilken periode varen/værdibeviset kan erhverves, og om der gælder et maksimum for det antal varer/værdibeviser, der sælges i den pågældende periode.
Ved bestillingen udfyldes navn, adresse og e-mailadresse, og der vælges betalingsmåde.

Derefter kan kunden fuldende betalingen ved at udfylde betalingsoplysningerne. Kort efter betalingen vil kunden modtage et ordrenummer pr. e-mail. Ved al kontakt til Whatelse er det vigtigt at have ordrenummeret klar. Salget af varen/værdibeviset sker først, hvis det lykkes Whatelse at hæve betalingen. Skulle betalingen ikke lykkes ved første forsøg (f.eks. fordi den angivne konto ikke eksisterer, mangler dækning eller har nået kreditgrænsen, eller hvis betalingskortnummeret er forkert), vil kundens ret til varen/værdibeviset ikke eksistere.

Når købet er gennemført, vil ordrebekræftelsen på varen/værdibeviset blive sendt pr. e-mail til den e-mailadresse, som kunden har angivet i forbindelse med bestillingen, senest 24 timer efter at købet er afsluttet. Afsendelsen af varerne/værdibeviserne sker umiddelbart efter, at betalingen er registreret hos Whatelse.

Er der tale om et værdibevis til en oplevelse, skal værdibeviset indløses hos den relevante samarbejdspartner inden for den anførte tidsperiode. Såfremt det ikke er muligt at efterkomme kundens bestilling, vil Whatelse informere herom hurtigst muligt. Kunden har på denne baggrund ret til at annullere sin bestilling. 

Børsen Fordelsklub er en onlineshop, der har åbent 24 timer i døgnet, men kan dog være lukket som følge af vedligeholdelse. En bestilling, som er afgivet på en offentlig fri- eller helligdag, vil blive behandlet den følgende hverdag.

Whatelse forbeholder sig retten til at begrænse bestillingsmulighederne og til at annullere enhver ordre efter eget skøn i tilfælde af misbrug, eller hvis der opstår en tvist, eller en tidligere tvist er opstået med en kunde, eller når de bestilte eller returnerede mængder er unormalt høje.

6. Betalingsbetingelser

Et køb betales online ved brug af gængse betalingskort, såsom Dankort, Visa/Dankort, Visa, Mastercard og Maestro, eller via Mobilepay.
Betalingen reserveres straks på kundens betalingskort, når kunden har gennemført sin bestilling. Købet er først gennemført, hvis og når det lykkes Whatelse at registrere betalingen. Skulle betalingen ikke lykkes ved første forsøg (f.eks. fordi den angivne konto ikke eksisterer, mangler dækning eller har nået kreditgrænsen, eller hvis betalingskortnummeret er forkert), gennemføres købet ikke. Der kan aldrig trækkes et større beløb end aftalt.
Kundens kortinformationer lageres ikke hos Whatelse.

Whatelse benytter Quickpay til håndteringen af alle onlinebetalinger. Quickpay/Payment Solutions er PCI-certificeret af Visa/Mastercard, og al kommunikation foregår krypteret via en sikker forbindelse. Dette er med til at sikre, at alle transaktioner sker i et sikkert miljø, som gør, at ingen kan se de data, som indgives i forbindelse med betalingen.

Hvis du har tilmeldt dit firmakort til din Børsen Fordelsklub-konto og bruger dine point til privat brug, er du selv ansvarlig for at oplyse om dit private forbrug af point i din selvangivelse til skattemyndighederne. Privat pointforbrug på dit firmakort er at regne for skattepligtig b-indkomst.

7. Priser & Betaling

Whatelse fastsætter prisen for ydelser i henhold til aftale med samarbejdspartneren. Alle anførte priser er vejledende udsalgspriser og er inkl. moms, når der er tale om momspligtige ydelser.
Når betalingen er gennemført, fremsender Whatelse ordrebekræftelsen til den e-mailadresse, kunden har opgivet, medmindre andet er anført. Hvis betalingen mislykkes, orienterer Whatelse herom. Derefter kan kunden prøve at foretage betalingen igen, medmindre salgsperioden allerede er udløbet.


Hvis kundens betaling først modtages af Whatelse, efter salgsperioden er udløbet, er der ikke indgået en aftale omkring køb af vare/værdibevis. I så fald bliver kundens betaling refunderet. Skulle der mod forventning være sket en trykfejl eller prisfejl, bestræber Whatelse sig på hurtigst muligt at kontakte kunden. Whatelse vil selvfølgelig altid forsøge at sikre en tilfredsstillende løsning for kunden.

8. Tilgængelighed

Produkterne sælges i begrænsede mængder. Varerne og priserne er gyldige, som de vises på Børsen Fordelsklub, og tilgængelighed afhænger af varelageret hos vores samarbejdspartner.

Whatelse bestræber sig på at udføre alle ordrer. Whatelse kan ikke holdes ansvarlig for manglende tilgængelighed af en vare hos samarbejdspartneren eller for eventuel skade, der måtte opstå som følge heraf.

I tilfælde af at én eller flere varer i en ordre ikke er tilgængelige, informerer vi kunden via e-mail eller telefon om, at kundens ordre vil blive helt eller delvist annulleret.

9. Forsendelse

Værdibeviserne eller ordrebekræftelsen på en vare vil blive fremsendt inden for 24 timer, efter at betingelserne for handlen er opfyldt. For varer, som sendes til kunden, fremgår leveringstiden og fragtpriser af betingelserne på den pågældende kampagne.

Forsendelsestider kan variere fra leverandør til leverandør, og eventuelle garantier eller erklæringer vedrørende leveringstider er underlagt eventuelle forsinkelser opstået som følge af leverandørforsinkelser, postforsinkelser eller force majeure, som vi ikke kan stilles til ansvar for. Bestiller kunden varer fra forskellige leverandører, vil kundens varer blive leveret separat.

10. Fortrydelsesret

Som udgangspunkt har kunden 14 dages fortrydelsesret, når kunden handler på nettet. For fysiske varer gælder 14 dage fra varens modtagelse. For værdibeviser løber fristen fra den dato, kunden modtager værdibeviset på mail. Kunden skal inden 14 dage fra modtagelse af værdibevis eller den fysiske vare give Whatelse meddelelse om, at kunden ønsker at fortryde sit køb. Meddelelsen skal gives ved at kontakte Whatelse’s kundeservice på +45 70 25 60 26 eller pr. mail: support@borsenfordelsklub.dk

10.1. Undtaget af fortrydelsesretten

Der er ingen fortrydelsesret ved køb af værdibeviser til f.eks. arrangementer eller events, som foregår på en bestemt dato eller inden for en bestemt periode, eftersom disse ydelser er undtaget fra fortrydelsesretten i henhold til forbrugeraftalelovens § 18, stk. 2, nr. 12 om værdiforringelse.
Det er ikke muligt at fortryde et køb, efter at værdibeviset er blevet indløst hos en af Whatelse’s samarbejdspartnere. 


10.2 Tilbagebetaling af købsbeløbet

Hvis kunden benytter sin fortrydelsesret, refunderer Whatelse betalingen modtaget fra kunden uden unødig forsinkelse og under alle omstændigheder senest 14 dage fra den dato, hvor Whatelse har modtaget meddelelsen om kundens fortrydelse. Whatelse gennemfører en tilbagebetaling til kundens bankkonto på det betalingskort, som købet er foretaget på. Whatelse kan tilbageholde betalingen, indtil Whatelse har modtaget bekræftelse fra samarbejdspartneren om, at varen er modtaget retur.

Fortrydelse af en vare sker på de vilkår, som er fastsat af den pågældende udbyder af varen, og er Whatelse uvedkommende. Inden bestilling af en vare bør kunden derfor sætte sig særskilt ind i vareudbyders vilkår for fortrydelse og reklamation. Dette vil fremgå af kampagnen. Fortrydelsesfristen for varen løber fra den dag, hvor varen modtages. Ved returnering sendes varen direkte retur til afsenderadressen. Dette skal ske inden 14 dage, efter at kunden har givet os besked om, at kunden ønsker at benytte sig af sin fortrydelsesret.

11. Reklamation

Der gives efter købeloven en reklamationsret i 24 måneder på alle varer. Det er dog en forudsætning, at fejl eller mangler ikke er opstået som følge af fejlagtig brug af produktet eller anden skadeforvoldende adfærd. Kunden skal reklamere inden for rimelig tid, hvilket vil sige inden to måneder, efter kunden har konstateret manglen eller fejlen. Ved berettiget reklamation betaler vi omkostningerne og bytter produktet.

12. Indløsning af et værdibevis hos Whatelse’s samarbejdspartnere

Til oplevelser eller arrangementer udstedes et værdibevis, som kan anvendes hos vores samarbejdspartnere. Hvis ikke andet er angivet, er værdibeviset gyldigt i tre år fra udstedelsen. Hvis værdibeviset vedrører en vare/tjenesteydelse, som kun udbydes af samarbejdspartneren i en bestemt periode (f.eks. et arrangement/event), vil værdibevisets gyldighed automatisk være begrænset hertil. Alle værdibeviser er forsynet med unikke kodenumre. Samarbejdspartneren skal bruge disse kodenumre, når kunden indløser sit værdibevis. Kopiering af eller manipulering med værdikuponerne er ikke tilladt. Ved tilfælde af mistanke om kopiering eller manipulering forbeholder Whatelse sig retten til at videregive de relevante indsamlede oplysninger til den respektive samarbejdspartner eller en offentlig myndighed.


Værdibeviset er ikke personligt og kan overdrages til tredjemand. Whatelse forbeholder sig retten til i særlige tilfælde at indstille salget af værdibeviser og/eller tilbagekalde allerede købte værdibeviser. I så fald orienterer Whatelse kunden herom og godtgør udgiften til værdibeviset. 

13. Ophør af profil og kundeforhold

Ved ophør af kundens kundeforhold til Whatelse, det være sig ved kundens eller Whatelse’s opsigelse eller ophævelse, vil samtlige af kundens data på Børsen Fordelsklub blive slettet senest 14 dage efter det endelige ophør. 

14. Driftssikkerhed og tilgængelighed

Whatelse bestræber sig på at være tilgængelig for hjemmesidens brugere 24 timer i døgnet, men kan ikke garantere, at hjemmesiden til enhver tid er i fuld funktion og fejlfri. Whatelse kan ikke drages til ansvar for eventuelle uheld som følge af benyttelsen af www.whatelse.dk, eksempelvis skader på computersystem eller tab af data. Kunden er selv ansvarlig for det tekniske udstyr og software, som kræves for at kunne benytte hjemmesiden, herunder internetadgang, browser og e-mail. Whatelse fraskriver sig ligeledes ansvaret for enhver form for tab forårsaget ved anvendelsen af Whatelse’s service, uden at de tekniske kravspecifikationer og supplerende vejledninger følges. 

15. Ansvarsbegrænsning og forbehold

Kundens brug af Whatelse’s ydelser sker i enhver henseende på kundens eget ansvar og risiko. Whatelse er ikke forpligtet til at udbetale erstatning for eventuelle tab under følgende omstændigheder:

  • Værdibeviset er ikke blevet indløst hos samarbejdspartneren.
  • Varen/tjenesteydelsen modsvarer ikke kundens forventninger.
  • Samarbejdspartneren er gået konkurs. 

16. Tredjemands rettigheder

Kunden er over for Whatelse ansvarlig for, at kundens data mv. ikke krænker tredjemands rettigheder.
Såfremt der foretages retsskridt over for kunden eller Whatelse med påstand om, at Whatelse’s ydelser krænker tredjemands rettigheder, er Whatelse berettiget til efter eget valg at ændre sine ydelser, således at krænkelsen ophører, eller ophæve denne aftale helt eller delvist uden yderligere ansvar for Whatelse. I begge tilfælde er Whatelse berettiget til at overtage sagen og de med sagen forbundne omkostninger. Whatelse er bemyndiget til at gennemføre sagen eller afslutte denne forligsmæssigt. 

17. Kundeoplysninger

Ved kundens oprettelse af en profil hos Whatelse registreres kundeoplysninger, herunder særligt navn, adresse og e-mail, i Whatelse’s kundedatabase. Whatelse’s behandling af sådanne oplysninger er omfattet af og vil ske i overensstemmelse med lov om behandling af personoplysninger.


Direktøren og betroede medarbejdere hos Whatelse har adgang til oplysninger, der registreres om kunden. Den dataansvarlige på Børsen Fordelsklub er Whatelse. Whatelse er berettiget til at benytte eksterne leverandører af forskellige tjenesteydelser, der kræver udveksling af kundeoplysninger for korrekt udførelse af den pågældende ydelse. Alle Whatelse’s samarbejdspartnere skal efter afsluttet leverance slette samtlige informationer. Whatelse fraskriver sig ansvar for den enkelte leverandørs eller samarbejdspartners misligholdelse af dette forhold. Alle leverandører og samarbejdspartnere er gjort opmærksom på Whatelse’s persondatapolitik og forretningsbetingelser.

Som registreret hos Whatelse har kunden altid ret til at gøre indsigelse mod registreringen. Kunden har også ret til indsigt i, hvilke oplysninger der er registreret om kunden. Disse rettigheder har kunden efter Persondataloven. Henvendelse i forbindelse hermed rettes til Whatelse via e-mail: support@borsenfordelsklub.dk 

18. Ved fejl eller problemer

Opstår der fejl eller problemer med varen/værdibeviset eller indløsningen heraf, vil Whatelse hjælpe med at finde en løsning. Kunden kan i sådanne tilfælde kontakte Whatelse’s kundeservice på support@borsenfordelsklub.dk eller +45 70 25 60 26. 

19. Mailingliste

Kommunikation fra Whatelse til kunden er i et vist omfang automatiseret og vil som udgangspunkt foregå via e-mail. Det er derfor en forudsætning for at være kunde, at man accepterer at modtage e-mails fra Whatelse. Ved at acceptere nærværende Handelsbetingelser samtykker kunden derfor udtrykkeligt til at blive tilmeldt Whatelse’s mailingliste og derved løbende via e-mail modtage Whatelse kampagner, informations- og nyhedsbreve. Kunden er dog berettiget til at afmelde sig markedsføringsmateriale fra Whatelse via kontoindstillingerne og via support@borsenfordelsklub.dk. 

20. Kundens behandling og håndtering af personoplysninger og andre data

Kunden beslutter og bærer ansvaret for, hvilke eventuelle personoplysninger og data der registreres på kundens konto og/eller ved køb af en vare/værdibevis, og hvorledes disse skal anvendes. Whatelse bruger cookies til at føre demografiske og brugerrelaterede statistikker og for at sikre en alsidig visning af reklameformater. Til brug heraf registrerer Whatelse udelukkende informationer af teknisk karakter som browsertype, ip-numre mv. Ved alle reklameformater registrerer vi, om kunden klikker på de leverede annoncer. 
Ingen personlige oplysninger om kundens færden på Børsen Fordelsklub lagres. 

21. Strafbare forhold

Såfremt Whatelse bliver vidende om et strafbart forhold eller strafbare aktiviteter i forbindelse med en kundes adfærd, vil Whatelse ud over at ophæve kundens konto med øjeblikkeligt varsel videregive alle relevante oplysninger til de danske myndigheder i det omfang, det er påkrævet.

22. Ændring af betingelser

Whatelse har til enhver tid ret til at ændre nærværende betingelser. De gældende betingelser vil altid fremgå på Børsen Fordelsklub. 

23. Lovvalg og værneting

Forretningsbetingelserne, herunder kundens brug af Børsen Fordelsklub, er undergivet dansk ret, og eventuelle tvister og uoverensstemmelser mellem kunden og Whatelse skal afgøres ved retten i København. 

24. Force Majeure

Hverken Whatelse eller samarbejdspartneren er ansvarlig for manglende opfyldelse af sine forpligtelser i henhold til aftalen, hvis den manglende opfyldelse af handlen skyldes force majeure eller tvingende omstændigheder, såfremt parterne ikke ved aftalens underskrift har taget hindringen i betragtning eller senere kunne have undgået den. 

25. Uafhentet vare

I visse tilfælde bliver uafhentede varer sendt tilbage til Whatelse. Hvis kunden ønsker, at Whatelse skal gensende varen, skal kunden tage kontakt til Whatelse’s kundeservice. Det koster 65 kr. i fragt/ekspeditionsgebyr at få gensendt en vare, og pengene skal overføres til Whatelse, før varen bliver gensendt. I tilfælde af at en uafhentet vare sendes direkte tilbage til samarbejdspartneren, kan Whatelse tage kontakt til samarbejdspartneren for at indgå en ny aftale om gensendelse af den uafhentede vare. Whatelse er ikke ansvarlig for forhandlerens gensendelsespris. 

26. Klageadgang

Hvis kunden vil klage over sit køb, skal kunden rette henvendelse til Whatelse på support@borsenfordelsklub.dk. Hvis det ikke lykkes at finde en løsning, kan kunden sende en klage til:

Nævnenes Hus
Toldboden 2
8800 Viborg
naevneneshus.dk

Se godkendte klageinstanser her.