KØB SENESTE NYT KURSER Køb Abonnement

Syv hemmeligheder, der hjælper dig med at beskytte din formue

Foto: PR Foto

Alle investorer vil gerne se deres portefølje vokse og have ro i sindet ved tanken om, at de gør det hele rigtigt. Fisher Investments Norden har udarbejdet en vejledning, der giver dig de syv hemmeligheder, som enhver velhavende investor bør kende til.

Mange investorer begår den samme fejl – de investerer for meget i obligationer og ikke nok i aktier, hvilket får værdien af deres portefølje til at falde med tiden, og de risikerer at løbe tør for penge, når de er gået på pension.

Det kan være en udfordring at opretholde din ønskede livsstil, hvis dine investeringer ikke vokser nok til at holde trit med inflationen og de udbetalinger, du har tænkt dig at foretage. Hvis du f.eks. hvert år hæver mere end 5 % af din porteføljes værdi, øger det risikoen betydeligt for at løbe tør for penge, når du er gået på pension.

Selvom man måske ikke skulle tro det, har obligationer i længere perioder faktisk været mere volatile end aktier. Aktier har klaret sig bedre end obligationer 85 % af tiden i løbet af 20-års perioder siden 1970. Det betyder ikke, at det er let at investere i aktier, og derfor anbefales det at have en betroet finansiel rådgiver, der kan hjælpe med at guide dig igennem volatilitet.

Har du nogensinde overvejet at ansætte mere end én formueforvalter, så du ikke har alle dine æg i samme kurv? Dette er en risikabel beslutning, da du kan ende med at have modstridende strategier på tværs af din samlede portefølje. Denne metode kan også øge dine udgifter, hvis f.eks. den ene formueforvalter køber aktier og den anden sælger dem, da du så skal betale transaktionsomkostninger for noget, der ikke resulterer i en faktisk ændring. Derfor er det bedre at satse på en formueforvalter, der har overblik over hele din økonomi og kan tilbyde en personlig investeringsstrategi, der tager højde for din formue og dine personlige og skattemæssige forhold.

Hvad angår de forskellige typer af investeringer, du har til rådighed, er det vigtigt at være opmærksom på, at de ikke alle er risikoen værd. Måske har du adgang til investeringer, der kun tilbydes til velhavende investorer, som f.eks. hedgefonde. På grund af de typisk høje gebyrer og investeringsstrategier, som mange anvender, kan hedgefonde imidlertid udsætte investorer for et risikoniveau, der ikke er nødvendigt i forhold til deres langsigtede mål. Andre investeringer af denne type er private equity-fonde, der gør det muligt at investere i private virksomheder. De fleste stiller krav om en minimumsihændehaverperiode, hvilket betyder, at investorens penge er bundet, indtil fonden giver tilladelse til udbetaling, og de kan opkræve både forvaltningsgebyrer og resultatafhængige gebyrer.

Fishers vejledning kommer også ind på, hvor vigtigt det er at oprette en formueplan, hvor du sikrer, at der bliver sørget for dine nærmeste, og fastlægger, hvem der skal arve dine aktiver ud over de retmæssige arvinger, hvilke aktiver du vil efterlade og hvornår eventuelle mindreårige børn skal have udbetalt arven. Det er desuden vigtigt, at du med jævne mellemrum gennemgår formueplanen, især hvis dit helbred ændrer sig, hvis du flytter, eller hvis der sker ændringer i dine familieforhold.

Dine investeringer skal svare til dine langsigtede mål og din tidshorisont. Det er en meget almindelig fejl at sammensætte en portefølje, der udelukkende ser på din alder og din forventede pensionsalder, men ikke tager højde for, at dine personlige økonomiske mål. Den tid dine penge skal vare har muligvis ikke ret meget at gøre med din pensionsalder. Derfor kan det varmt anbefales at have en rådgiver til at hjælpe dig.

Hvis du vil vide mere om investeringer, kan du få guiden “Velhavende investorers syv hemmeligheder” og løbende indsigter


Disclaimer fra Fisher Investments Norden:

Investering i finansmarkeder indebærer risiko for tab, og der er ingen garanti for, at man får den investerede kapital tilbage, hverken helt eller delvist. Tidligere resultater er ingen garanti for og giver ingen pålidelig indikation om fremtidige resultater. Værdien af investeringerne og deres afkast vil svinge i takt med udviklingen på de globale finansielle markeder og i de internationale valutakurser.

Fisher Investments Norden, filial af Fisher Investments Luxembourg, Sàrl er det navn, som Fisher Investments Luxembourg, Sàrl driver virksomhed under i Danmark (“Fisher Investments Norden”). Fisher Investments Norden er registreret hos det danske finanstilsyn og i det danske selskabsregister, Erhvervsstyrelsen, under CVR-nr. 41000643. Selskabets hjemstedsadresse er: København Ørestad Winghouse, Ørestads Boulevard 73, 2300 København S, Danmark. Den danske filial af Fisher Investments Luxembourg, Sàrl, Fisher Investments Norden, reguleres af det luxembourgske finanstilsyn, Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF), med meddelelse til det danske finanstilsyn, Finanstilsynet.

Fisher Investments Luxembourg, Sàrl er et anpartsselskab, som er registreret i Luxembourg (selskabsregistreringsnr. B228486) og som også driver virksomhed under navnet Fisher Investments Europe (“Fisher Investments Europe”). Fisher Investments Europe reguleres af CSSF. Fisher Investments Europe’s hjemstedsadresse er: K2 Building, Forte 1, 2a rue Albert Borschette, Third Floor L-1246 Luxembourg.

Dette dokument udgør Fisher Investments Nordens og Fisher Investments Europes generelle holdninger og skal ikke betragtes som værende personlig investerings- eller skatterådgivning. Ej heller afspejler det kundens resultater. Der gives ikke nogen garanti for, at Fisher Investments Norden eller Fisher Investments Europe fortsat vil have disse holdninger, og de kan til enhver tid ændre sig på baggrund af nye oplysninger, nye analyser eller nye overvejelser. Der er intet i dette dokument, som udgør en anbefaling

Forsiden lige nu