KØB SENESTE NYT KURSER Køb Abonnement

Nye digitale løsninger gør forsyningssektoren smartere, digital og mere transparent

Foto: PR Foto

Besparelserne på landsplan kan ende i enorme summer, når man digitaliserer og automatiserer forbrugsmålinger med en dansk-udviklet løsning fra den globale koncern Saint-Gobain. Løsningen er baseret på en brugerportal og mindre afhængighed af en bestemt hardware eller målerenhed. Forbrug og alarmer kan tilgås på daglig basis og med automatisk underretning.

Med en ny bimålerløsning til ejendomsbranchen – og ikke mindst et intelligent system bagved – cementerer Saint-Gobain sin position på det danske marked for måling og registrering af vand- og energiforbrug. Bimålere bliver et lovkrav fra og med 2027, men mange selskaber og udlejere ønsker at være på forkant – og her er Saint-Gobains innovative og nemt integrerbare løsning et ideelt bud.

Herhjemme ejer Saint-Gobain bl.a. Brødrene Dahl, som er Danmarks største grossist på VVS, Vand og Kloak og står bag udviklingsafdelingen, der er indkøbt og udviklet til lejligheden for at realisere visionen om at bidrage til en digitaliseret og smartere forsyningssektor.

Investeringen har bragt koncernen helt frem i frontlinjen med den nyeste og mest Innovative teknologi målrettet forsyningsselskaber og disses forbrugere. Forretningsområdet med fleksible, innovative løsninger til forsyningssektoren og ejendomsselskaber samt facilitymanagement er forankret i afdelingen Brødrene Dahl Smart Forsyning, som Saint-Gobain loT leverer gennemprøvede og sammenhængende løsninger til.

”Vi har tegnet de første kontrakter med nogle progressive vandværker og udlejere af store porteføljer, der ser mulighederne og perspektiverne i at digitalisere aflæsning og overvågning af de enkelte lejemål, så man kan alarmeres tidligt ved fejl. De nye bimålere passer rigtig godt ind sammen med vores vvs-sortiment og vores tilgang til at betjene landets professionelle vvs-firmaer,” siger Steen Christoffersen, Head of loT hos Brødrene Dahl og Saint-Gobain loT Solutions.

“Vi tilbyder forsyningsselskaberne og ejendomsudlejerne en samlet løsning med mere fleksibilitet og mindre binding, samt selvfølgelig en omfattende kundeservice. Det gælder både aflæsning og alarmering, hvis der er uregelmæssigheder – og det helt smarte er, at man med vores løsning ikke nødvendigvis er bundet til nogen bestemt hardwareenhed, men kan koble mange forskellige enheder på nettet og samle data fra disse i vores system, som tilpasses den enkelte virksomhed,” siger Steen Christoffersen. Med andre ord: transparens, fleksibilitet og handlefrihed til forsyningsselskaberne og udlejerne.

Giver store besparelser

Det betyder store besparelser og et bedre system for forsyningsselskaberne og de store boligudlejere. Med elektroniske forbrugsmålere får disse selskaber ikke alene bedre og mere valide data at arbejde med, de kan desuden hurtigt registrere unormale forhold, som fx et lækkende vandrør eller et konstant løbende toilet, og give forbrugeren besked. På samme måde bliver aflæsning ved fraflytning markant nemmere og billigere.

Innovative løsninger giver konkurrencemæssige fordele

For nylig har Saint-Gobain indledt et samarbejde med Aguardio, som primært arbejder med smarte løsninger inden for brusebad og besparelser i forbindelse med vand og energi – herunder en uhyre smart lækagesensor, der blot fæstnes til toilettets vandrør, hvorefter den automatisk alarmere, begynder at løbe. For et løbende toilet kan nemt koste forbrugeren rigtigt mange penge ”lige ud i toilettet”. Sensoren kan også bidrage til at nudge forbrugeren til en ændret, mere bæredygtig adfærd.

2.jpg
Foto: PR Foto

Stor succes i Danmark

Efter blot 24 måneder på det danske marked har de mange udviklingsskridt allerede båret frugt i branchen. Således har Saint-Gobain eksempelvis indgået en aftale om levering af en løsning til aflæsning af forbrug hos flere end 50.000 forbrugere hos VandCenter Syd i Odense, med forsyningsselskabet Samn i Horsens og senest Skive Vand. Skiftet til den nye smarte platforme giver vandværk og forbrugere fuldt indblik i forbrug og alarmer samt daglige nemme målinger.

“Vi har indgået aftaler med godt 40 forsyningsvirksomheder i den seneste periode. Vores nye softwareplatform kan imidlertid bruges til mange flere ting, blandt andet integrere el, vand og varmeaflæsning og alarmering”, forklarer Steen Christoffersen.

Smart Homes til Smart Cities

Begrebet Smart Homes er ikke fremmed for hverken Brødrene Dahl Smart Forsyning eller Saint-Gobain IoT Solutions. Derfor er Steen Christoffersen heller ikke bange for at benytte dette begreb, når han skal beskrive nogle af de nye løsninger, som virksomhedens kunder allerede er blevet præsenteret for.

”Vi vil bruge vores erfaring som værdiskabende distributør sammenholdt med den tekniske forståelse og kompetence i IOT-udviklingsafdelingen i Saint-Gobain og Brødrene Dahl til at bringe nye smarte dimensioner ind i forsynings- og udlejningssektoren. Besparelserne er enorme, og vi forventer, at forbrugertilfredsheden vil øges samtidig med at vores kunder ikke bindes til nogen bestemt hardware. Det er vores agenda. Vores portal og bimålerløsninger kommer til at bidrage positivt til smartere hjem og mere en mere digitaliseret forsyningssektor,” sammenfatter Steen Christoffersen.

Der er enorme besparelser at hente og øget forbrugertilfredshed ved at tilbyde digitale måler- og alarmeringsløsninger, der udnytter data på en ny måde og ikke binder forsyningskæden til en bestemt hardware eller netværksstruktur, der måske ikke er eller forbliver tidssvarende

Steen Christoffersen, Head of loT Brødrene Dahl og Saint-Gobain loT Solutions

Matematiske modeller registrerer afvigelser

Brug af matematiske modeller til vurdering af store datamængder og til at finde frem til selv ganske små afvigelser er både velkendt og forholdsvis udbredt. Men ganske få har tidligere anvendt matematiske analysemodeller på helt almindelige forbrugsmålerdata.

“Det indebærer, at vi begynder at bruge data på en helt anden måde, end vi er vant til i denne branche. Blandt andet bliver det muligt at registrere forskellige former for alarmer. Fx hvis en forbrugers vandforbrug pludseligt stiger. eller der bruges vand på ’unormale’ tidspunkter, der kan skyldes en lækage eller et konstant løbende toilet. Eller at man pludseligt er begyndt at tage længere brusebade,” siger Steen Christoffersen og tilføjer ”Løsningen indebærer, at forbrugeren kan alarmeres automatisk, for eksempel per sms og kan tjekke op på tingene, inden man ender med en stor, træls regning. Over tid kan alle energiformers aflæsning integreres i vores portal og derfra ind i forsyningsselskabernes afregningssystem men forbrugeren har så blot et sted at tjekke forbrug og eventuelle alarmer.”

Væk fra de proprietære løsninger

Uanset om det handler om at overvåge forbruget af vand eller forskellige energiformer, fugt i bygninger generelt og/eller i forbindelse med vandskader, brusebadets længde eller noget helt femte er det ifølge Steen Christoffersen essentielt at det foregår på en innovativ og intelligent måde. Pointen er, man ikke behøver at fokusere på enkeltstående løsninger, men kan inddrage hele ’fødekæden’ og hele paletten af mulige produkter, der kan udstyres med en sensor, som melder en måling tilbage til en server på nettet.

”Når vi taler om platforme er det vigtigt, at man medtager både netværk, sensorer og måleteknik, og kommer væk fra proprietære løsninger, der ikke kan ’tale’ sammen. Standarder for kommunikation mellem de forskellige producenters platforme er et virkelig godt sted at starte, når man taler om Smart Homes og Smart Cities,” slutter Steen Christoffersen, der gerne stiller sig forrest i bestræbelserne for at udvikle sådanne standarder.

Læs mere her www.bdsmartforsyning.dk

Forsiden lige nu