KØB SENESTE NYT KURSER Køb Abonnement

Er dit virksomheds regnskab 100% digitalt eller semidigitalt?

Foto: Jacob Nielsen

Undersøgelser viser, at digitaliserede virksomheder tjener mere end ikke digitaliserede virksomheder. Det skal du huske på, når du skal digitalisere din virksomhed, for her skal du tage stilling til, om du vil digitalisere helt eller delvist. Mange virksomheder har i dag en semidigital løsning og ved ikke, at det faktisk er muligt at få en 100 pct. digital løsning som for eksempel e-Regnskab.

B├©rsen artikel 100 pct Semi digital .jpg
Foto: Design by Johns, John Helmersen

Virksomhederne opnår ikke det fulde potentiale eller den fulde besparelse, hvis virksomheden vælger en semi digital løsning frem for den helt digitaliserede.

Robotter kan styre virksomhedens økonomi

Er du helt digitaliseret, kan du høste robotternes fulde potentiale.

Robotter er ikke kun noget man møder i produktionen i danske virksomheder. Digitale softwarerobotter er på vej ind i administrationen i flere og flere virksomheder.

Forskellen på de to robotter, er at den ene kan man stå og se på, når den arbejder.

Softwarerobotten er usynlig.

I e-regnskab, som er 100 pct. digitaliseret, har vi i flere robotter, og vi udvikler hele tiden flere, som hjælper kunderne med en digital effektiv virksomhedsstyring.

I dag har vi:

 • Bogføringsrobot
 • Bankrobot
 • Momsrobot

DIGI BOT.jpg
Foto: Design by Johns, John Helmersen

Vores bogføringsrobot præsenterer for eksempel konteringsforslag på dine bilag ved søge, i over 30,0 millioner bilag.

I e-Regnskab har du din egen bank

Fuldt digitaliserede virksomheder kan have sin egen bank.

Det betyder, at man kan klare alle betalinger fra regnskabsprogrammet og ikke behøver at gå i bankens system. Rent lavpraktisk betyder det, at alle nødvendige informationer for at betale en faktura, er klar, så du ikke skal gøre noget.

B├©rsen artikel Egen bank.jpg
Foto: Design by Johns, John Helmersen

Vores førnævnte bankrobot indhenter i realtid eller på daglig basis virksomhedens transaktioner, fra virksomhedens rigtige bank, bogfører dem, udligner dem og opdaterer din bank. Robotten arbejder for dig usynligt.

Nemmere momsindberetning

For at opfylde kravene i den nye bogføringslov, har vi indført nye momskoder i e-Regnskab. Det er ikke fordi der var noget galt med de gamle momskoder, men bogføringsloven kræver, at der implementeres momskoder, som SKAT har defineret.

Vi har udviklet direkte integration til SKAT, hvor vi fra server til server kan foretage momsindberetning for virksomhederne, direkte fra e-Regnskab.

Når indberetningen er godkendt af virksomheden, lægger vi betalingen direkte i din bank i e-Regnskab, så du kan betale den.

B├©rsen artikel Moms API.jpg
Foto: Design by Johns, John Helmersen

Samtidig med implementering af disse momskoder, har vi udviklet en momsrobot, som i realtime sandsynliggør en virksomheds momsberegning året rundt

Grafik gør overblik nemmere

Grafer og lagkager giver bedre overblik og indblik end tørre tal.

I e-Regnskab har du et personligt realtime dashboard, hvor du kan følge din virksomhed i grafer og lagkagediagrammer.

Mulighederne er næsten uendelige og her er nogle eksempler

 • Månedlig omsætning sammenlignet med sidste år
 • Omsætning akkumuleret for dette år sammenlignet med sidste år
 • Virksomhedens resultat pr. måned eller akkumuleret for året
 • Målopfyldelse for resultat eller målopfyldelse for omsætning
 • Likviditetsudvikling for dette år sammenholdt med sidste år
 • Antal af nye kunder
 • Tilgodehavender hos kunder og de 10 kunder som har største forfalden saldo
 • Medarbejdernes effektivitetsprocent
 • Medarbejdernes sygdomsprocent og på hvilke dage.
 • Nye tilbud som er accepteret
 • Liste over dækningsgrader på afsluttede aftaler
Vores sikkerhed er din sikkerhed

Som virksomhed er du 100 pct. afhængig af, at dine data er tilgængelige og ikke forsvinder. Mister din virksomhed sine data, kan virksomheden formentlig lige så godt lukke.

Det tager vi meget seriøs hos e-Regnskab. Vi har udviklet en sikkerhedsmodel, hvor du kommer ind i vores driftsmiljø, hver gang du arbejder i e-Regnskab. Derudover kopieres alle transaktioner og bilag fra driftsmiljøet over til et spejlet miljø, så vi har dine data dobbelt på to forskellige lokationer.

Alle transaktioner og bilag kopieres løbende til vores backup-miljø, som ligeledes er placeres på en anden fysisk lokation, end det almindelige driftsmiljø og det spejlede miljø.

Når du arbejder i e-Regnskab, sker det i krypterede forbindelser.

Alle dine bilag i e-Regnskab er krypteret, og vi har over 30 millioner krypterede bilag på 4 forskellige lokationer eller i alt 120 millioner i alt.

Herudover har vi et hackesikret miljø, som ikke kan tilgås af nogen, bortset fra nogle få udvalgte hos os.

Hvis den værst tænkelige katastrofe alligevel skulle indtræffe, starter vi op igen med udgangspunkt i vores hackersikrede løsning.

Al den sikkerhed er ikke nogen tilfældighed.

B├©rsen artikel Sikkerhedsstruktur.jpg
Foto: Design by Johns, John Helmersen

Der er ifølge bogføringsloven virksomhedens ansvar, at der er adgang til virksomhedens data og bilag, og bøderne for ikke at have kontrol med sin data er meget store, helt op til 1,5 mio. kr., hvis virksomheden omsætter over 100 mio. kr.

Ikke kun på laptop

En digital virksomhed har ikke papir i en reol eller i et arkivskab. De skal selvfølgelige være en del af dit regnskabsprogram. Og de skal ikke bare være tilgængelige i systemet, men også på din telefon. Derfor har du et digitalt arkiv.

Det er virksomheden, som bestemmer, hvad der skal ligge i arkivet, og her er nogle eksempler

 • Aftaler med din bank
 • Skøde ved køb af en ejendom
 • Salgskontrakt ved køb af en ejendom
 • Leasingkontrakter, hvis du leaser en bil eller nogle maskiner

Læs mere her om e-Regnskab eller kontakt vores Salgschef Anders Sjøgreen


Forsiden lige nu