Med e-learning kan Kim og Bjørn selv vælge, hvornår de har tid og lyst til at tage kurser

 Case

Kim Kock Christensen fra nedbrydningsvirksomheden Kingo Karlsen er formand på en byggeplads, og selvom han ikke sidder foran en computer i sin hverdag, kan e-learning-kurser sagtens kombineres med en arbejdsdag med sikkerhedshjelm.  

“Jeg fik et link til Kingo Karlsens læringsplatform sendt på mail inden min første arbejdsdag. Så kunne jeg sidde derhjemme i ro og mag og tage kurserne. Så jeg var forberedt, inden jeg startede. Det var rart,” siger han. 

Alle nye medarbejdere hos Kingo Karlsen skal igennem kurserne, og det er med til at sikre, at vigtig viden om eksempelvis sikkerhed på en byggeplads er givet videre til medarbejderne, inden de starter. 

“Jeg har arbejdet i andre virksomheder, hvor regler og viden blev overleveret mundtligt, og det er også fint. Men med e-learning er virksomheden sikker på, at alle har den samme viden,” siger Kim Kock Christensen, der har arbejdet i virksomheden i tre måneder. 

Hos Kingo Karlsen er andre digitale værktøjer også blevet implementeret i dagligdagen, hvor dagens arbejde eksempelvis dokumenteres med billeder, så bygherren kan følge med i processen.

Medarbejderne bestemmer selv, hvornår de vil tage kurserne 
Bjørn Seerup arbejder hos teknologivirksomheden Terma. Han blev introduceret til virksomhedens e-learning-kurser, da han startede for fire måneder siden. Han passer selv kurserne ind i sin arbejdsdag. 

“Jeg kan godt lide, at man kan tage kurserne, når man har en ledig time. Man skal ikke bruge en halv dag på transport, men kan blive på sin arbejdsplads. Det er meget fleksibelt. Det synes jeg er den største fordel ved e-learning i forhold til gammeldags kurser,” siger han. 

Termas kurser gennemgår eksempelvis sikkerhedspolitik i virksomheden, områder, hvor man skal være særligt påpasselig, og hvordan medarbejderne begår sig på arbejdspladsen. 

Alle virksomheder, der benytter sig af Børsen Academys onlinelæringsplatform, bygger selv deres kurser, så de er målrettet medarbejderne. Kurserne er bygget op af moduler, der både kan indeholde video, billeder, tekst og test. 

“Et kursus hos Terma tager 15-20 minutter at komme igennem. Der er både tekst og video, og det gør kurserne ‘spiselige’. Man skal svare rigtigt på 80% af spørgsmålene for at bestå et kursus, men testdelen er ikke så kompliceret. Og man kan tage et kursus om, hvis man har behov for det,” siger Bjørn Seerup. 

Kim Kock Christensen fra Kingo Karlsen er enig i, at kombinationen af video og tekst fungerer godt. 

“Video og billeder illustrerer eksempelvis, hvordan man som medarbejder skal begå sig på en byggeplads, når man arbejder for Kingo. Og så er der efterfølgende spørgsmål, der samler op på den viden, man har fået præsenteret,” siger han. 

Blended learning 

I begge virksomheder kombineres e-learning med fysiske kurser. Og de to former for læring supplerer hinanden godt. 

“E-learning hos Terma er kombineret med introdage og sidemandsoplæring. Der er ting, der er rare at lære ved fysiske kurser. Eksempelvis emner, der giver anledning til mange spørgsmål,” siger Bjørn Seerup. 

Kim Kock Christensen er enig. 

“Kombinationen er god. På kurserne har vi tid til at gå i dybden. Så sidder jeg med de andre formænd og får deres input til, hvad de gør og mener. For vi skal jo gerne arbejde hen imod, at vi grundlæggende løser alle opgaver ens,” siger han.