E-learning skaber sammenhængskraft i virksomheder, der er geografisk spredt

 Artikel

En virksomhed kan være en kompleks størrelse med mange afdelinger, chefer, mellemledere og medarbejdere. For at sikre effektivitet og vækst er det vigtigt, at informationsflowet og læringen når ud i alle grene af virksomheden – men hvad nu, hvis en virksomhed også er geografisk spredt?

E-learning og samarbejde via digitale platforme kan være med til at skabe sammenhængskraft på tværs af landsdele – og lande.

“I større virksomheder, der er spredt geografisk, kan det næsten være umuligt at samle medarbejderne internt til fysiske kurser. Det kræver enorme ressourcer fra virksomhedernes side, hvis medarbejderne skal transporteres over lange distancer,” siger Anders Bo Hansen, der er produktchef i Børsen Academy.

Digitale hjælpemidler kan sikre, at alle medarbejdere får tilbudt de relevante kompetenceløft – og kan tage kurserne, når og hvor det passer dem.

“Med ganske få klik kan virksomhederne tilbyde kompetenceudvikling til hele organisationen på én gang – og det er jo en ret stor fordel. Det er en form for demokratisering af viden,” siger Anders Bo Hansen.

Fokus på digitale løsninger skaber struktur

Christian Harpelund, der er uddannet organisationspsykolog og en af grundlæggerne af virksomheden Onboarding Group, har i sit virke oplevet, at internationale virksomheder har svært ved at ensrette deres onboarding – selvom den del fungerer i den danske afdeling.

“Jeg har oplevet at besøge udenlandske afdelinger af danske virksomheder, hvor kæden på mystisk vis bare er hoppet 100 pct. af,” siger han med henvisning til, at virksomhederne bruger mange ressourcer på onboarding og medarbejderudvikling, men at den del simpelthen ikke når ud i de udenlandske afdelinger.

“Virksomheder, der i Danmark gør meget ud af onboarding og har investeret i det, der har jeg været ude i dele af deres organisation, hvor de siger, de har nul onboarding. Og det var ikke små stillinger. Det var en overraskelse. Både for mig, men også for virksomheden, når jeg bragte det budskab tilbage til dem,” siger Christian Harpelund.

Her kan digitale platforme og introforløb være med til at sikre, at medarbejdere, der fysisk er langt fra hinanden, har en klar oplevelse af, at de er nære medarbejdere.

“Fokus på det digitale er med til at sikre en struktur, dvs., at den samme oplevelse når hele vejen ud – også i de dele af organisationen, der er kulturelt anderledes og geografisk ligger længere væk,” siger Christian Harpelund.