F.E. Bording B

(BORD B)
ISIN: DK0010008028

Resultatopgørelse

  20179M 2017Y 2017Q3 2017Q2 2017Q1
EBIT 8,80 14 7,90 -4,50 5,40
Nettoomsætning 470,90 646 151,90 148,90 170,10
Nettoresultat 2,20 3,20 4,70 -4,70 2,20
Resultat før skat (EBT) 3,50 6,80 6,20 -5,90 3,20
Bruttoresultat 236,70 323,50 75,20 75,90 85,60
Finansielle indtægter 0,30 0,50 0,10 0,10 0,10
Finansielle omkostninger -3,30 -4,40 -1,90 -1,30 -0,90

Balance

  20179M 2017Y 2017Q3 2017Q2 2017Q1
Egenkapital 191,10 190,80 191,10 185,50 199,80
Egenkapital (aktionærers andel) 165,20 164,80 165,20 160,50 173,90
Aktiekapital 33,80 33,80 33,80 33,80 33,80
Passiver i alt (balancesum) 458,40 464,40 458,40 441,20 450,90
Kortfristet gæld (Kortfristede forpligtelser) 216,90 233,60 216,90 203,80 197,60
Langfristet gæld (Langfristede forpligtelser) 50,30 50 50,30 51,90 53,40
Immaterielle aktiver 168,10 164,90 168,10 170 173,70
Materielle aktiver 88,10 87,30 88,10 82,70 83,20
Langfristede aktiver (anlægsaktiver) 281,20 278 281,20 277,80 282,50
Vare- og driftsbeholdninger 39,30 26,70 39,30 35,90 34,90
Tilgodehavender salg/tjenester (varedebitorer) 112,80 118 112,80 93,90  
Likvide beholdninger 17,20 22,50 17,20 24,10 21
Kortfristede aktiver (omsætningsaktiver) 177,10 186,40 177,10 163,40 168,40
Aktiver i alt 458,40 464,40 458,40 441,20 450,90
Minoriteter (egenkapital) 25,90 26 25,90 25 26
Finansielle aktiver          

Nøgletal - hovedtal

  20179M 2017Y 2017Q3 2017Q2 2017Q1
EBIT-margin 1,90 2,20 5,20 -3 3,20
Soliditetsgrad (egenkapitalandel)   35,50      
Forrentning af egenkapital efter skat (ROE)   1,90      

Resultatopgørelse

  20179M 2017Y 2017Q3 2017Q2 2017Q1
EBIT 8,80 14 7,90 -4,50 5,40
Nettoomsætning 470,90 646 151,90 148,90 170,10
Nettoresultat 2,20 3,20 4,70 -4,70 2,20
Resultat før skat (EBT) 3,50 6,80 6,20 -5,90 3,20
Bruttoresultat 236,70 323,50 75,20 75,90 85,60
Finansielle indtægter 0,30 0,50 0,10 0,10 0,10
Finansielle omkostninger -3,30 -4,40 -1,90 -1,30 -0,90

Søg virksomhed

Søg blandt ca. 1800 børsnoterede virksomheder.