F.E. Bording B

(BORD B)
ISIN: DK0010008028

Resultatopgørelse

  2017Q2 2017Q1 2017H1 20169M 2016Y
Nettoomsætning 148,90 170,10 319 458 627,50
Bruttoresultat 75,90 85,60 161,50 227,30 308,70
EBIT -4,50 5,40 0,90 22,10 27,40
Resultat før skat (EBT) -5,90 3,20 -2,70 20,20 22,50
Nettoresultat -4,70 2,20 -2,50 15,90 17
Finansielle indtægter 0,10 0,10 0,20 0,30 0,90
Finansielle omkostninger -1,30 -0,90 -2,10 -3,10 -5,80

Balance

  2017Q2 2017Q1 2017H1 20169M 2016Y
Egenkapital 185,50 199,80 185,50 195,70 196,40
Egenkapital (aktionærers andel) 160,50 173,90 160,50 171,30 172
Aktiekapital 33,80 33,80 33,80 33,80 33,80
Passiver i alt (balancesum) 441,20 450,90 441,20 438,20 441,70
Kortfristet gæld (Kortfristede forpligtelser) 203,80 197,60 203,80 190,50 192,60
Langfristet gæld (Langfristede forpligtelser) 51,90 53,40 51,90 51,90 52,60
Immaterielle aktiver 170 173,70 170 161,10 159,10
Materielle aktiver 82,70 83,20 82,70 83,60 82,90
Langfristede aktiver (anlægsaktiver) 277,80 282,50 277,80 270,10 265,60
Vare- og driftsbeholdninger 35,90 34,90 35,90 38,40 33,50
Tilgodehavender salg/tjenester (varedebitorer) 93,90   93,90 112 113,20
Likvide beholdninger 24,10 21 24,10 9,90 17,50
Kortfristede aktiver (omsætningsaktiver) 163,40 168,40 163,40 168 176
Aktiver i alt 441,20 450,90 441,20 438,20 441,70
Minoriteter (egenkapital) 25 26 25 24,40 24,40
Finansielle aktiver         23,60

Nøgletal - hovedtal

  2017Q2 2017Q1 2017H1 20169M 2016Y
EBIT-margin -3 3,20 0,30 4,80 4,40
Soliditetsgrad (egenkapitalandel)         44,50
Forrentning af egenkapital efter skat (ROE)         8,80

Resultatopgørelse

  2017Q2 2017Q1 2017H1 20169M 2016Y
Nettoomsætning 148,90 170,10 319 458 627,50
Bruttoresultat 75,90 85,60 161,50 227,30 308,70
EBIT -4,50 5,40 0,90 22,10 27,40
Resultat før skat (EBT) -5,90 3,20 -2,70 20,20 22,50
Nettoresultat -4,70 2,20 -2,50 15,90 17
Finansielle indtægter 0,10 0,10 0,20 0,30 0,90
Finansielle omkostninger -1,30 -0,90 -2,10 -3,10 -5,80

Søg virksomhed

Søg blandt ca. 1800 børsnoterede virksomheder.