D/S Norden

(DNORD)
ISIN: DK0060083210

Resultatopgørelse

  20179M 2017Q2 2017Q1 2017H1 2017Q3
EBIT -4,80 -2,80 0,10 -2,70 -2,20
Nettoomsætning 1.299,80 339,50 440,20 839,70 460
Nettoresultat -2,50 -3,30 0,70 -2,60 140
Resultat før skat (EBT) -4,80 -2,40 1,70 -0,70 -4,10
Finansielle indtægter          
Finansielle omkostninger          

Balance

  20179M 2017Q2 2017Q1 2017H1 2017Q3
Egenkapital 801,30 793,40 792,60 793,40 801,30
Egenkapital (aktionærers andel) 801,30 793,40 792,60 793,40 801,30
Aktiekapital 6,70 6,70 6,70 6,70 6,70
Passiver i alt (balancesum) 1.276 1.262,80 1.280,70 1.262,80 1.276
Kortfristet gæld (Kortfristede forpligtelser) 249,90 227,50 225,20 227,50 249,90
Langfristet gæld (Langfristede forpligtelser) 224,80 241,80 263 241,90 224,80
Materielle aktiver 760,30 740,40 745,20 740,40 760,30
Finansielle aktiver 37,20 16 16,60 16 37,20
Langfristede aktiver (anlægsaktiver) 797,60 756,40 761,80 756,40 797,60
Vare- og driftsbeholdninger 65,50 54,10 52,10 54,10 65,50
Tilgodehavender salg/tjenester (varedebitorer) 22,90       22,90
Likvide beholdninger 178,80 237 249,90 237 178,80
Kortfristede aktiver (omsætningsaktiver) 478,50 506,40 518,90 506,40 478,50
Aktiver i alt 1.276 1.262,80 1.280,70 1.262,80 1.276
Minoriteter (egenkapital)          
Immaterielle aktiver          

Nøgletal - hovedtal

  20179M 2017Q2 2017Q1 2017H1 2017Q3
EBIT-margin -0,40 -0,70   -0,30 -0,50
Soliditetsgrad (egenkapitalandel)          
Forrentning af egenkapital efter skat (ROE)          

Resultatopgørelse

  20179M 2017Q2 2017Q1 2017H1 2017Q3
EBIT -4,80 -2,80 0,10 -2,70 -2,20
Nettoomsætning 1.299,80 339,50 440,20 839,70 460
Nettoresultat -2,50 -3,30 0,70 -2,60 140
Resultat før skat (EBT) -4,80 -2,40 1,70 -0,70 -4,10
Finansielle indtægter          
Finansielle omkostninger          

Søg virksomhed

Søg blandt ca. 1800 børsnoterede virksomheder.