D/S Norden

(DNORD)
ISIN: DK0060083210

Resultatopgørelse

  2017Q2 2017Q1 2017H1 20169M 2016Y
Nettoomsætning 339,50 440,20 839,70 922,10 1.251,20
EBIT -2,80 0,10 -2,70 -48,20 -64,50
Resultat før skat (EBT) -2,40 1,70 -0,70 -31,60 -42,20
Nettoresultat -3,30 0,70 -2,60 -33,60 -45,60
Finansielle indtægter       4,40 7,10
Finansielle omkostninger       -13,40 -19,40

Balance

  2017Q2 2017Q1 2017H1 20169M 2016Y
Egenkapital 793,40 792,60 793,40 813,50 801,40
Egenkapital (aktionærers andel) 793,40 792,60 793,40 813,50 801,40
Aktiekapital 6,70 6,70 6,70 6,70 6,70
Passiver i alt (balancesum) 1.262,80 1.280,70 1.262,80 1.373,20 1.301
Kortfristet gæld (Kortfristede forpligtelser) 227,50 225,20 227,50 239,30 217,60
Langfristet gæld (Langfristede forpligtelser) 241,80 263 241,90 320,40 282
Materielle aktiver 740,40 745,20 740,40 783,50 751,10
Finansielle aktiver 16 16,60 16 17,10 15,90
Langfristede aktiver (anlægsaktiver) 756,40 761,80 756,40 800,70 767,10
Vare- og driftsbeholdninger 54,10 52,10 54,10 44,50 44,10
Likvide beholdninger 237 249,90 237 268,50 245,20
Kortfristede aktiver (omsætningsaktiver) 506,40 518,90 506,40 572,50 534
Aktiver i alt 1.262,80 1.280,70 1.262,80 1.373,20 1.301
Minoriteter (egenkapital)          
Immaterielle aktiver          
Tilgodehavender salg/tjenester (varedebitorer)         85,30

Nøgletal - hovedtal

  2017Q2 2017Q1 2017H1 20169M 2016Y
EBIT-margin -0,70   -0,30 -5,20 -5,20
Soliditetsgrad (egenkapitalandel)         61,60
Forrentning af egenkapital efter skat (ROE)         -5,50

Resultatopgørelse

  2017Q2 2017Q1 2017H1 20169M 2016Y
Nettoomsætning 339,50 440,20 839,70 922,10 1.251,20
EBIT -2,80 0,10 -2,70 -48,20 -64,50
Resultat før skat (EBT) -2,40 1,70 -0,70 -31,60 -42,20
Nettoresultat -3,30 0,70 -2,60 -33,60 -45,60
Finansielle indtægter       4,40 7,10
Finansielle omkostninger       -13,40 -19,40

Søg virksomhed

Søg blandt ca. 1800 børsnoterede virksomheder.