D/S Norden

(DNORD)
ISIN: DK0060083210

Resultatopgørelse

  2018Q1 20179M 2017Y 2017Q3 2017Q2
EBIT 18,40 -4,80 23,30 -2,20 -2,80
Nettoomsætning 591,20 1.299,80 1.808,60 460 339,50
Nettoresultat 18 -2,50 24,60 140 -3,30
Resultat før skat (EBT) 19,30 -4,80 22,40 -4,10 -2,40
Finansielle indtægter 4,10   14    
Finansielle omkostninger -3,20   -14,90    

Balance

  2018Q1 20179M 2017Y 2017Q3 2017Q2
Egenkapital 849,60 801,30 834,40 801,30 793,40
Egenkapital (aktionærers andel) 849,60 801,30 834,40 801,30 793,40
Aktiekapital 6,70 6,70 6,70 6,70 6,70
Passiver i alt (balancesum) 1.310,80 1.276 1.326,50 1.276 1.262,80
Kortfristet gæld (Kortfristede forpligtelser) 264,20 249,90 254,10 249,90 227,50
Langfristet gæld (Langfristede forpligtelser) 197 224,80 238 224,80 241,80
Immaterielle aktiver          
Materielle aktiver 790,90 760,30 775,20 760,30 740,40
Finansielle aktiver 11,50 37,20 11,30 37,20 16
Langfristede aktiver (anlægsaktiver) 802,40 797,60 786,50 797,60 756,40
Vare- og driftsbeholdninger 68,40 65,50 67,70 65,50 54,10
Likvide beholdninger 198,50 178,80 211,40 178,80 237
Kortfristede aktiver (omsætningsaktiver) 508,40 478,50 540 478,50 506,40
Aktiver i alt 1.310,80 1.276 1.326,50 1.276 1.262,80
Minoriteter (egenkapital)          
Tilgodehavender salg/tjenester (varedebitorer)   22,90 124,30 22,90  

Nøgletal - hovedtal

  2018Q1 20179M 2017Y 2017Q3 2017Q2
EBIT-margin 3,10 -0,40 1,30 -0,50 -0,70
Soliditetsgrad (egenkapitalandel) 64,80   62,90    
Forrentning af egenkapital efter skat (ROE) 2,10   3    

Resultatopgørelse

  2018Q1 20179M 2017Y 2017Q3 2017Q2
EBIT 18,40 -4,80 23,30 -2,20 -2,80
Nettoomsætning 591,20 1.299,80 1.808,60 460 339,50
Nettoresultat 18 -2,50 24,60 140 -3,30
Resultat før skat (EBT) 19,30 -4,80 22,40 -4,10 -2,40
Finansielle indtægter 4,10   14    
Finansielle omkostninger -3,20   -14,90    

Søg virksomhed

Søg blandt ca. 1800 børsnoterede virksomheder.