D/S Norden

(DNORD)
ISIN: DK0060083210

Resultatopgørelse

  20179M 2017Y 2017Q3 2017Q2 2017Q1
EBIT -4,80 23,30 -2,20 -2,80 0,10
Nettoomsætning 1.299,80 1.808,60 460 339,50 440,20
Nettoresultat -2,50 24,60 140 -3,30 0,70
Resultat før skat (EBT) -4,80 22,40 -4,10 -2,40 1,70
Finansielle indtægter   14      
Finansielle omkostninger   -14,90      

Balance

  20179M 2017Y 2017Q3 2017Q2 2017Q1
Egenkapital 801,30 834,40 801,30 793,40 792,60
Egenkapital (aktionærers andel) 801,30 834,40 801,30 793,40 792,60
Aktiekapital 6,70 6,70 6,70 6,70 6,70
Passiver i alt (balancesum) 1.276 1.326,50 1.276 1.262,80 1.280,70
Kortfristet gæld (Kortfristede forpligtelser) 249,90 254,10 249,90 227,50 225,20
Langfristet gæld (Langfristede forpligtelser) 224,80 238 224,80 241,80 263
Materielle aktiver 760,30 775,20 760,30 740,40 745,20
Finansielle aktiver 37,20 11,30 37,20 16 16,60
Langfristede aktiver (anlægsaktiver) 797,60 786,50 797,60 756,40 761,80
Vare- og driftsbeholdninger 65,50 67,70 65,50 54,10 52,10
Tilgodehavender salg/tjenester (varedebitorer) 22,90 124,30 22,90    
Likvide beholdninger 178,80 211,40 178,80 237 249,90
Kortfristede aktiver (omsætningsaktiver) 478,50 540 478,50 506,40 518,90
Aktiver i alt 1.276 1.326,50 1.276 1.262,80 1.280,70
Minoriteter (egenkapital)          
Immaterielle aktiver          

Nøgletal - hovedtal

  20179M 2017Y 2017Q3 2017Q2 2017Q1
EBIT-margin -0,40 1,30 -0,50 -0,70  
Soliditetsgrad (egenkapitalandel)   62,90      
Forrentning af egenkapital efter skat (ROE)   3      

Resultatopgørelse

  20179M 2017Y 2017Q3 2017Q2 2017Q1
EBIT -4,80 23,30 -2,20 -2,80 0,10
Nettoomsætning 1.299,80 1.808,60 460 339,50 440,20
Nettoresultat -2,50 24,60 140 -3,30 0,70
Resultat før skat (EBT) -4,80 22,40 -4,10 -2,40 1,70
Finansielle indtægter   14      
Finansielle omkostninger   -14,90      

Søg virksomhed

Søg blandt ca. 1800 børsnoterede virksomheder.