H+H International

(HH)
ISIN: DK0015202451

Resultatopgørelse

  20179M 2017Y 2017Q3 2017Q2 2017Q1
EBIT 104,80 134,30 46,40 45,80 12,30
Nettoomsætning 1.252 1.621,60 430,40 445 376,50
Nettoresultat 76 89,60 37,80 36,50 1,70
Resultat før skat (EBT) 91,40 115,60 41,30   7,20
Bruttoresultat 324,50 433,50 114,40 125 85,10
Finansielle indtægter 1 1,50 0,30 1,10 1
Finansielle omkostninger -14,40 -20,20 -5,40 -4,70 -6,10

Balance

  20179M 2017Y 2017Q3 2017Q2 2017Q1
Egenkapital 355,10 377,40 355,10 343,30 321,50
Egenkapital (aktionærers andel) 355,10 377,40 355,10 343,30  
Aktiekapital 107,90 107,90 107,90 107,90 107,90
Passiver i alt (balancesum) 1.286 13.266 1.286 1.316,30 1.285,20
Kortfristet gæld (Kortfristede forpligtelser) 310,30 313,10 310,30 331,40 311,90
Langfristet gæld (Langfristede forpligtelser) 620,60 6.361 620,60 641,60 651,80
Immaterielle aktiver 56,60 57,10 56,60 57,20 57,20
Materielle aktiver 787 844,20 787 805,30 837,50
Finansielle aktiver 30,70   30,70    
Langfristede aktiver (anlægsaktiver) 874,30 28,40 874,30 887,70 914,50
Vare- og driftsbeholdninger 231,20 267,60 231,20 216 203,90
Tilgodehavender salg/tjenester (varedebitorer) 164,50 74,10 164,50 200,60  
Likvide beholdninger 16 13,10 16 12 11,60
Kortfristede aktiver (omsætningsaktiver) 411,70 397 411,70 428,60 370,70
Aktiver i alt 1.286 1.326,60 1.286 1.316,30 1.285,20
Minoriteter (egenkapital)          

Nøgletal - hovedtal

  20179M 2017Y 2017Q3 2017Q2 2017Q1
EBIT-margin 8,40 8,30 10,80 10,30 3,30
Soliditetsgrad (egenkapitalandel) 27,60 28,40 27,60 26,10  
Forrentning af egenkapital efter skat (ROE) 35,20 27,40 35,20 34,80  

Resultatopgørelse

  20179M 2017Y 2017Q3 2017Q2 2017Q1
EBIT 104,80 134,30 46,40 45,80 12,30
Nettoomsætning 1.252 1.621,60 430,40 445 376,50
Nettoresultat 76 89,60 37,80 36,50 1,70
Resultat før skat (EBT) 91,40 115,60 41,30   7,20
Bruttoresultat 324,50 433,50 114,40 125 85,10
Finansielle indtægter 1 1,50 0,30 1,10 1
Finansielle omkostninger -14,40 -20,20 -5,40 -4,70 -6,10