H+H International

(HH)
ISIN: DK0015202451

Resultatopgørelse

  2017Q2 2017Q1 2017H1 20169M 2016Y
EBIT 45,80 12,30 58,20 101,70 125,40
Nettoomsætning 445 376,50 821,50 1.264,10 1.610,60
Nettoresultat 36,50 1,70 38,20 61,70 89,20
Bruttoresultat 125 85,10 210,10 320,70 404,80
Finansielle indtægter 1,10 1 2,10   2,60
Finansielle omkostninger -4,70 -6,10 -10,80   -24,20
Resultat før skat (EBT)   7,20   86,30 103,90

Balance

  2017Q2 2017Q1 2017H1 20169M 2016Y
Egenkapital 343,30 321,50 343,30 232,40 277,50
Egenkapital (aktionærers andel) 343,30   343,30 232,40 277,50
Aktiekapital 107,90 107,90 107,90 107,90 107,90
Passiver i alt (balancesum) 1.316,30 1.285,20 1.316,30 1.127 1.188,50
Kortfristet gæld (Kortfristede forpligtelser) 331,40 311,90 331,40 296,80 320,80
Langfristet gæld (Langfristede forpligtelser) 641,60 651,80 641,60 597,90 590,20
Immaterielle aktiver 57,20 57,20 57,20 53,30 55,10
Materielle aktiver 805,30 837,50 805,30 799,90 819,40
Langfristede aktiver (anlægsaktiver) 887,70 914,50 887,70 883,90 901,30
Vare- og driftsbeholdninger 216 203,90 216 139,90 182,40
Tilgodehavender salg/tjenester (varedebitorer) 200,60   200,60 86,20 59,20
Likvide beholdninger 12 11,60 12 6,20 8,30
Kortfristede aktiver (omsætningsaktiver) 428,60 370,70 428,60 243,20 287,20
Aktiver i alt 1.316,30 1.285,20 1.316,30 1.127 1.188,50
Minoriteter (egenkapital)          
Finansielle aktiver         26,90

Nøgletal - hovedtal

  2017Q2 2017Q1 2017H1 20169M 2016Y
EBIT-margin 10,30 3,30 7,10 8,10 7,80
Soliditetsgrad (egenkapitalandel) 26,10   26,10   23,30
Forrentning af egenkapital efter skat (ROE) 34,80   34,80   33,50

Resultatopgørelse

  2017Q2 2017Q1 2017H1 20169M 2016Y
EBIT 45,80 12,30 58,20 101,70 125,40
Nettoomsætning 445 376,50 821,50 1.264,10 1.610,60
Nettoresultat 36,50 1,70 38,20 61,70 89,20
Bruttoresultat 125 85,10 210,10 320,70 404,80
Finansielle indtægter 1,10 1 2,10   2,60
Finansielle omkostninger -4,70 -6,10 -10,80   -24,20
Resultat før skat (EBT)   7,20   86,30 103,90

Søg virksomhed

Søg blandt ca. 1800 børsnoterede virksomheder.