H+H International

(HH)
ISIN: DK0015202451

Resultatopgørelse

  2018Q1 20179M 2017Y 2017Q3 2017Q2
EBIT -3 104,80 134,30 46,40 45,80
Nettoomsætning 434 1.252 1.621,60 430,40 445
Nettoresultat -14 76 89,60 37,80 36,50
Resultat før skat (EBT) -10 91,40 115,60 41,30  
Bruttoresultat 96 324,50 433,50 114,40 125
Finansielle indtægter   1 1,50 0,30 1,10
Finansielle omkostninger -7 -14,40 -20,20 -5,40 -4,70

Balance

  2018Q1 20179M 2017Y 2017Q3 2017Q2
Egenkapital 370 355,10 377,40 355,10 343,30
Egenkapital (aktionærers andel) 370 355,10 377,40 355,10 343,30
Aktiekapital 108 107,90 107,90 107,90 107,90
Passiver i alt (balancesum) 2.455 1.286 13.266 1.286 1.316,30
Kortfristet gæld (Kortfristede forpligtelser) 1.214 310,30 313,10 310,30 331,40
Langfristet gæld (Langfristede forpligtelser) 871 620,60 6.361 620,60 641,60
Immaterielle aktiver 451 56,60 57,10 56,60 57,20
Finansielle aktiver 1 30,70   30,70  
Langfristede aktiver (anlægsaktiver) 1.878 874,30 28,40 874,30 887,70
Vare- og driftsbeholdninger 325 231,20 267,60 231,20 216
Tilgodehavender salg/tjenester (varedebitorer) 216 164,50 74,10 164,50 200,60
Likvide beholdninger 36 16 13,10 16 12
Kortfristede aktiver (omsætningsaktiver) 577 411,70 397 411,70 428,60
Aktiver i alt 2.455 1.286 1.326,60 1.286 1.316,30
Minoriteter (egenkapital)          
Materielle aktiver   787 844,20 787 805,30

Nøgletal - hovedtal

  2018Q1 20179M 2017Y 2017Q3 2017Q2
EBIT-margin -0,70 8,40 8,30 10,80 10,30
Soliditetsgrad (egenkapitalandel)   27,60 28,40 27,60 26,10
Forrentning af egenkapital efter skat (ROE)   35,20 27,40 35,20 34,80

Resultatopgørelse

  2018Q1 20179M 2017Y 2017Q3 2017Q2
EBIT -3 104,80 134,30 46,40 45,80
Nettoomsætning 434 1.252 1.621,60 430,40 445
Nettoresultat -14 76 89,60 37,80 36,50
Resultat før skat (EBT) -10 91,40 115,60 41,30  
Bruttoresultat 96 324,50 433,50 114,40 125
Finansielle indtægter   1 1,50 0,30 1,10
Finansielle omkostninger -7 -14,40 -20,20 -5,40 -4,70