Per Aarsleff B

(PAAL B)
ISIN: DK0060700516

Resultatopgørelse

  20179M 2017Q3 2017Q2 2016Y 2016Q4
Nettoomsætning 8.234,50 2.901,50 2.416,30 10.419,60 2.823,60
Bruttoresultat 8.781 348,60 210,70 1.251,50 330,90
EBIT 245,90 135,90 7,10 417,80 105,90
Resultat før skat (EBT) 230,80 129 3,30 399,10 101,40
Nettoresultat 174,20 97,80 2,30 304,20 78,80
Finansielle indtægter          
Finansielle omkostninger          

Balance

  20179M 2017Q3 2017Q2 2016Y 2016Q4
Egenkapital 2.610,20 2.610,20 2.511,80 2.503,40 2.503,40
Egenkapital (aktionærers andel) 2.603,50 2.603,50 2.505,20    
Passiver i alt (balancesum) 6.701,10 6.701,10 6.146,90 6.533,20 6.533,30
Kortfristet gæld (Kortfristede forpligtelser) 3.310,30 3.310,30 2.867 3.262,70 3.262,70
Langfristet gæld (Langfristede forpligtelser) 780,50 780,50 768,10 767,20 767,20
Immaterielle aktiver 78,10 78,10 310,70 332,70 332,70
Materielle aktiver 100,10 100,10 1.868 2.069 2.068
Langfristede aktiver (anlægsaktiver) 2.541 2.541 2.488,70 2.420,10 2.429,10
Vare- og driftsbeholdninger 240,90 240,90 238,40 225,40 225,40
Tilgodehavender salg/tjenester (varedebitorer) 166,50 166,50   678,60 678,60
Likvide beholdninger 380,80 380,80 373 317,30 317,30
Kortfristede aktiver (omsætningsaktiver) 4.160,10 4.160,10 3.658,20 4.113,30 4.113,30
Aktiver i alt 6.701,10 6.701,10 6.146,90 6.533,30 6.533,30
Minoriteter (egenkapital) 6,60 6,60 6,60    
Aktiekapital     45,30    

Nøgletal - hovedtal

  20179M 2017Q3 2017Q2 2016Y 2016Q4
EBIT-margin 3 4,70 0,30 4 3,80
Soliditetsgrad (egenkapitalandel)       38,30 38,30
Forrentning af egenkapital efter skat (ROE)       12,70 3,20

Resultatopgørelse

  20179M 2017Q3 2017Q2 2016Y 2016Q4
Nettoomsætning 8.234,50 2.901,50 2.416,30 10.419,60 2.823,60
Bruttoresultat 8.781 348,60 210,70 1.251,50 330,90
EBIT 245,90 135,90 7,10 417,80 105,90
Resultat før skat (EBT) 230,80 129 3,30 399,10 101,40
Nettoresultat 174,20 97,80 2,30 304,20 78,80
Finansielle indtægter          
Finansielle omkostninger          

Søg virksomhed

Søg blandt ca. 1800 børsnoterede virksomheder.