Luxor B

(LUXOR B)
ISIN: DK0010213628

Resultatopgørelse

  2017Q3 2017Q2 2017H1 20169M 2016Y
Bruttoresultat 5 16,90 36,30 52,70 69,90
Resultat før skat (EBT) -0,90 10,50 23,40 19,30 29,10
Nettoresultat -0,70 8,20 18,20 15 22,10
Finansielle indtægter 15,50        
Finansielle omkostninger 2,40       -26
EBIT         31,10

Balance

  2017Q3 2017Q2 2017H1 20169M 2016Y
Egenkapital 348,90 349,60 349,60 349,30 356,40
Egenkapital (aktionærers andel) 348,90       356,40
Aktiekapital 100 100 100 100 100
Passiver i alt (balancesum) 842 811,60 811,60 901,10 868,60
Kortfristet gæld (Kortfristede forpligtelser) 413,40 379,20 379,20 461,30 423,20
Langfristet gæld (Langfristede forpligtelser) 79,70 82,90 82,90 90,50 89
Materielle aktiver 11,90 12 12 12,30 12,20
Finansielle aktiver 621,20 589 589 649,50 634,60
Langfristede aktiver (anlægsaktiver) 820,70 788,40 788,40 853,50 836,10
Tilgodehavender salg/tjenester (varedebitorer) 16     21,70 21,60
Likvide beholdninger 2,40 8,50 8,50 15,80 1,60
Kortfristede aktiver (omsætningsaktiver) 21,30 23,30 23,30 47,60 32,50
Aktiver i alt 842 811,60 811,60 901,10 868,60
Minoriteter (egenkapital)          
Immaterielle aktiver          
Vare- og driftsbeholdninger          

Nøgletal - hovedtal

  2016Y 2015Y 2014Y
EBIT-margin 45,90    
Soliditetsgrad (egenkapitalandel) 41 38,70 46,50
Forrentning af egenkapital efter skat (ROE) 6,20 -2,20 2,70

Resultatopgørelse

  2017Q3 2017Q2 2017H1 20169M 2016Y
Bruttoresultat 5 16,90 36,30 52,70 69,90
Resultat før skat (EBT) -0,90 10,50 23,40 19,30 29,10
Nettoresultat -0,70 8,20 18,20 15 22,10
Finansielle indtægter 15,50        
Finansielle omkostninger 2,40       -26
EBIT         31,10

Søg virksomhed

Søg blandt ca. 1800 børsnoterede virksomheder.