Luxor B

(LUXOR B)
ISIN: DK0010213628

Resultatopgørelse

  2018Q1 20179M 2017Y 2017Q3 2017Q2
Bruttoresultat 11 41,30 55,60 5 16,90
Resultat før skat (EBT) 2,90 22,50 27,40 -0,90 10,50
Nettoresultat 2,30 17,50 20,90 -0,70 8,20
Finansielle indtægter   46,10 61,80 15,50  
Finansielle omkostninger   7,60 -12,70 2,40  
EBIT          

Balance

  2018Q1 20179M 2017Y 2017Q3 2017Q2
Egenkapital 354,50 348,90 352,30 348,90 349,60
Aktiekapital 100 100 100 100 100
Passiver i alt (balancesum) 865,20 842 846,80 842 811,60
Kortfristet gæld (Kortfristede forpligtelser) 433,30 413,40 416 413,40 379,20
Langfristet gæld (Langfristede forpligtelser) 77,40 79,70 78,50 79,70 82,90
Materielle aktiver 11,80 12 11,90 11,90 12
Finansielle aktiver 647,10 621,20 630,60 621,20 589
Langfristede aktiver (anlægsaktiver) 845,60 820,70 829,50 820,70 788,40
Tilgodehavender salg/tjenester (varedebitorer) 11,10 16 11,70 16  
Likvide beholdninger 5,90 2,40 2,50 2,40 8,50
Kortfristede aktiver (omsætningsaktiver) 19,60 21,30 17,30 21,30 23,30
Aktiver i alt 865,20 842 846,80 842 811,60
Egenkapital (aktionærers andel)   348,90 352,30 348,90  
Minoriteter (egenkapital)          
Immaterielle aktiver          
Vare- og driftsbeholdninger     0,90    

Nøgletal - hovedtal

  2017Y 2016Y 2015Y
Soliditetsgrad (egenkapitalandel) 41,60 41 38,70
Forrentning af egenkapital efter skat (ROE) 5,90 6,20 -2,20
EBIT-margin   45,90  

Resultatopgørelse

  2018Q1 20179M 2017Y 2017Q3 2017Q2
Bruttoresultat 11 41,30 55,60 5 16,90
Resultat før skat (EBT) 2,90 22,50 27,40 -0,90 10,50
Nettoresultat 2,30 17,50 20,90 -0,70 8,20
Finansielle indtægter   46,10 61,80 15,50  
Finansielle omkostninger   7,60 -12,70 2,40  
EBIT