Novozymes B

(NZYM B)
ISIN: DK0060336014

Resultatopgørelse

  20179M 2017Y 2017Q4 2017Q3 2017Q2
Nettoomsætning 10.858 14.531 3.673 3.580 3.538
Bruttoresultat 6.296 8.413 2.117 2.077 2.058
EBIT 3.032 4.047 1.015 1.059 963
Resultat før skat (EBT) 2.908 3.876 968 1.000 931
Nettoresultat 2.326 3.120 794 819 735
EBITDA 3.771 5.114 1.343 1.300 1.206
Forsknings- og udviklingsomkostninger -1.420 -1.913 -493 -440 -477
Aktionærers andel af resultat 2.326 3.120 794 819 736
Finansielle poster (netto) -116 -171 -47 -57 -32
Administrationsomkostninger -634 -831 -197 -190 -224
Salgs- og distributionsomkostninger -1.244 -1.619 -375 -398 -405
Produktionsomkostninger -4.562 -6.118 -1.556 -1.503 -1.480

Balance

  20179M 2017Y 2017Q4 2017Q3 2017Q2
Egenkapital 10.730 11.267 11.267 10.736 10.676
Egenkapital (aktionærers andel) 10.723 11.254 11.254 10.723 10.663
Aktiekapital 610 610 610 610 610
Passiver i alt (balancesum) 18.057 18.373 18.373 18.057 18.060
Kortfristet gæld (Kortfristede forpligtelser) 4.223 4.577 4.577 4.223 4.138
Langfristet gæld (Langfristede forpligtelser) 3.098 2.529 2.529 3.098 3.246
Immaterielle aktiver 2.519 2.432 2.432 2.519 2.597
Materielle aktiver 8.564 8.926 8.926 8.564 8.507
Langfristede aktiver (anlægsaktiver) 11.799 12.236 12.236 11.799 11.914
Vare- og driftsbeholdninger 2.635 2.586 2.586 2.635 2.560
Tilgodehavender salg/tjenester (varedebitorer) 2.924 2.554 2.554 2.924 2.536
Likvide beholdninger 661 632 632 661 647
Kortfristede aktiver (omsætningsaktiver) 6.258 6.137 6.137 6.258 6.146
Aktiver i alt 18.057 18.373 18.373 18.057 18.060
Minoriteter (egenkapital) 13 13 13 13 13
Samlet gæld (Forpligtelser i alt) 7.321 7.106 7.106 7.321 7.384

Nøgletal - hovedtal

  20179M 2017Y 2017Q4 2017Q3 2017Q2
EBIT-margin 27,90 27,90 27,60 29,60 27,20
EBITDA-margin 34,70 35,20 36,60 36,30 34,10
Bruttomargin 58 57,90 57,60 58 58,20
Soliditetsgrad (egenkapitalandel)   61,30      
Forrentning af egenkapital efter skat (ROE)   27,10      

Pengestrøm

  2017Y 2017Q1 2017H1 2016Y 2016Q4
Pengestrøm fra finansieringsaktivitet -2.815 -1.040 -1.647 -2.484 -2.484
Pengestrøm fra investeringsaktivitet -1.668 -274 -617 -1.188 -1.188
Pengestrøm fra driften 4.063 1.009 1.939 3.840 3.840