NTR Holding B

(NTR B)
ISIN: DK0010027671

Resultatopgørelse

  20179M 2017Y 2017Q3 2017Q2 2017Q1
Nettoomsætning 63,70 79,90 19,30 22 22,40
Bruttoresultat 25,60 32,60 8 9,20 8,30
EBIT 4,60 5,20 1,40 1,90 1,30
Resultat før skat (EBT) 3,50 3,90 1,10 1,40 0,80
Nettoresultat 2,60 2,40 0,90 1,30 0,30
Finansielle indtægter   0,50      
Finansielle omkostninger -1,10 -1,80 -0,30 -0,40 -0,50

Balance

  20179M 2017Y 2017Q3 2017Q2 2017Q1
Egenkapital 122,80 122,50 122,80 121,80 113
Aktiekapital 49,50 49,50 49,50 49,50 45,20
Passiver i alt (balancesum) 162,30 162,20 162,30 160,80 158,40
Kortfristet gæld (Kortfristede forpligtelser) 16,40 21,50 16,40 15,60 20,80
Langfristet gæld (Langfristede forpligtelser) 23,10 18,20 23,10 23,40 24,60
Immaterielle aktiver 121 118,70 121 119,60 121
Materielle aktiver 3,30 4,30 3,30 3,20 3,40
Finansielle aktiver          
Langfristede aktiver (anlægsaktiver) 124,30 123 124,30 122,80 124,40
Vare- og driftsbeholdninger 15,20 18,40 15,20 13,40 14,20
Tilgodehavender salg/tjenester (varedebitorer) 8,20 11,10 8,20 11,30 10,80
Likvide beholdninger 11,30 9,70 11,30 10,90 6,70
Kortfristede aktiver (omsætningsaktiver) 38 39,20 38 38 34
Aktiver i alt 162,30 162,20 162,30 160,80 158,40
Egenkapital (aktionærers andel)   122,50   121,80 113
Minoriteter (egenkapital)          

Nøgletal - hovedtal

  20179M 2017Y 2017Q3 2017Q2 2017Q1
EBIT-margin 7,20 6,50 7,30 8,60 5,80
Soliditetsgrad (egenkapitalandel)   75,50      
Forrentning af egenkapital efter skat (ROE)   2      

Resultatopgørelse

  20179M 2017Y 2017Q3 2017Q2 2017Q1
Nettoomsætning 63,70 79,90 19,30 22 22,40
Bruttoresultat 25,60 32,60 8 9,20 8,30
EBIT 4,60 5,20 1,40 1,90 1,30
Resultat før skat (EBT) 3,50 3,90 1,10 1,40 0,80
Nettoresultat 2,60 2,40 0,90 1,30 0,30
Finansielle indtægter   0,50      
Finansielle omkostninger -1,10 -1,80 -0,30 -0,40 -0,50

Søg virksomhed

Søg blandt ca. 1800 børsnoterede virksomheder.