A.P. Møller - Mærsk B

(MAERSK B)
ISIN: DK0010244508

Resultatopgørelse

  2018Q1 20179M 2017Y 2017Q4 2017Q3
Nettoomsætning 9.253 22.953 30.945 8.174 8.046
EBIT -3 322 641 273 4
Resultat før skat (EBT) -123 -156 25 136 -101
Nettoresultat 2.762 -1.550 -1.164 386 -1.539
Af- og nedskrivninger -768 -2.358 -3.015 -709 -798
EBITDA 669 2.695 3.532 844 978
Aktionærers andel af resultat 2.745 -1.579 -1.205 374 -1.555
Finansielle poster (netto) -120 -478 -616 -137 -105
Driftsomkostninger   -20.258 -27.420   -7.068
Finansielle indtægter     1.382    
Finansielle omkostninger     -1.998    

Balance

  2018Q1 20179M 2017Y 2017Q4 2017Q3
Egenkapital 34.313 30.954 31.425 31.425 30.954
Egenkapital (aktionærers andel) 33.504 30.121 30.609 30.609 30.121
Aktiekapital 3.774 3.774 3.774 3.774 3.774
Passiver i alt (balancesum) 61.639 60.260 63.227 63.227 60.260
Kortfristet gæld (Kortfristede forpligtelser) 10.127 14.909 14.757 14.757 14.909
Langfristet gæld (Langfristede forpligtelser) 17.199 14.397 17.045 17.045 14.397
Immaterielle aktiver 4.316 2.783 4.365 4.365 2.783
Materielle aktiver 31.585 28.065 31.071 31.071 28.065
Finansielle aktiver 3.630 4.107 3.408 3.408 4.107
Langfristede aktiver (anlægsaktiver) 39.845 34.955 39.146 39.146 34.955
Vare- og driftsbeholdninger 952 746 974 974 746
Likvide beholdninger 3.196 2.936 2.171 2.171 2.936
Kortfristede aktiver (omsætningsaktiver) 21.794 25.305 24.081 24.081 25.305
Aktiver i alt 61.639 60.260 63.227 63.227 60.260
Minoriteter (egenkapital) 809 833 816 816 833
Samlet gæld (Forpligtelser i alt) 27.326 29.306 31.802 31.802 29.306
Tilgodehavender salg/tjenester (varedebitorer)     5.946 5.946  

Nøgletal - hovedtal

  2018Q1 20179M 2017Y 2017Q4 2017Q3
EBIT-margin   1,40 2,10 3,30 0,10
EBITDA-margin 7 11,70 11,40 10,30 12,20
Soliditetsgrad (egenkapitalandel)     49,70    
Forrentning af egenkapital efter skat (ROE)     3,70    

Pengestrøm

  20179M 2017Y 2017Q4 2017Q3 2017Q1
Pengestrøm fra finansieringsaktivitet -747 325     -893
Pengestrøm fra investeringsaktivitet -2.336 -6.135     -1.253
Pengestrøm fra driften 1.418 2.596 1.171 426 877

Søg virksomhed

Søg blandt ca. 1800 børsnoterede virksomheder.