A.P. Møller - Mærsk B

(MAERSK B)
ISIN: DK0010244508

Resultatopgørelse

  20179M 2017Y 2017Q4 2017Q3 2017Q2
Nettoomsætning 22.953 30.945 8.174 8.046 9.604
EBIT 322 641 273 4 302
Resultat før skat (EBT) -156 25 136 -101 61
Nettoresultat -1.550 -1.164 386 -1.539 -264
Driftsomkostninger -20.258 -27.420   -7.068 -7.545
Af- og nedskrivninger -2.358 -3.015 -709 -798 -1.852
EBITDA 2.695 3.532 844 978 2.059
Finansielle poster (netto) -478 -616 -137 -105 -241
Aktionærers andel af resultat -1.579 -1.205 374 -1.555 -269
Finansielle indtægter   1.382      
Finansielle omkostninger   -1.998      

Balance

  20179M 2017Y 2017Q4 2017Q3 2017Q2
Egenkapital 30.954 31.425 31.425 30.954 32.349
Egenkapital (aktionærers andel) 30.121 30.609 30.609 30.121 31.523
Aktiekapital 3.774 3.774 3.774 3.774 3.774
Passiver i alt (balancesum) 60.260 63.227 63.227 60.260 61.310
Kortfristet gæld (Kortfristede forpligtelser) 14.909 14.757 14.757 14.909 10.839
Langfristet gæld (Langfristede forpligtelser) 14.397 17.045 17.045 14.397 18.122
Immaterielle aktiver 2.783 4.365 4.365 2.783 3.644
Materielle aktiver 28.065 31.071 31.071 28.065 41.227
Finansielle aktiver 4.107 3.408 3.408 4.107 4.494
Langfristede aktiver (anlægsaktiver) 34.955 39.146 39.146 34.955 50.016
Vare- og driftsbeholdninger 746 974 974 746 998
Likvide beholdninger 2.936 2.171 2.171 2.936 3.644
Kortfristede aktiver (omsætningsaktiver) 25.305 24.081 24.081 25.305 11.294
Aktiver i alt 60.260 63.227 63.227 60.260 61.310
Minoriteter (egenkapital) 833 816 816 833 826
Samlet gæld (Forpligtelser i alt) 29.306 31.802 31.802 29.306 28.961
Tilgodehavender salg/tjenester (varedebitorer)   5.946 5.946    

Nøgletal - hovedtal

  20179M 2017Y 2017Q4 2017Q3 2017Q2
EBIT-margin 1,40 2,10 3,30 0,10 3,10
EBITDA-margin 11,70 11,40 10,30 12,20 21,40
Soliditetsgrad (egenkapitalandel)   49,70      
Forrentning af egenkapital efter skat (ROE)   3,70      

Pengestrøm

  20179M 2017Y 2017Q4 2017Q3 2017Q1
Pengestrøm fra finansieringsaktivitet -747 325     -893
Pengestrøm fra investeringsaktivitet -2.336 -6.135     -1.253
Pengestrøm fra driften 1.418 2.596 1.171 426 877

Søg virksomhed

Søg blandt ca. 1800 børsnoterede virksomheder.