North Media

(NORTHM)
ISIN: DK0010270347

Resultatopgørelse

  2017H1 2016Y 20159M 2015Y 2015Q3
EBIT -11,50 -67,40 -16,50 -20,10 -13
Nettoomsætning 427,30 881,10 739,60 1.012,40 228
Nettoresultat 17,10 -63,70   -11,90  
Resultat før skat (EBT) 21,60 -69,70   -15,20  
Bruttoresultat 205,30 417,70   496,70  
Finansielle indtægter 4,90 0,30   0,50  
Finansielle omkostninger -4,30 -20,90   -8,30  

Balance

  2017H1 2016Y 2015Y 2014Y
Egenkapital 479,40 460,40 522 532,40
Egenkapital (aktionærers andel) 479,40 460,40 520,60 527,20
Aktiekapital 100,30 100,30 100,30 100,30
Passiver i alt (balancesum) 773 765,70 850,30 888,60
Kortfristet gæld (Kortfristede forpligtelser) 149,90 155,70 162 173,80
Langfristet gæld (Langfristede forpligtelser) 143,70 149,60 166,30 182,40
Immaterielle aktiver 57,10 54,80 115,40 140,30
Materielle aktiver 311,80 310,90 326,70 367,30
Finansielle aktiver 21,70      
Langfristede aktiver (anlægsaktiver) 390,60 384,70 457,70 525,60
Vare- og driftsbeholdninger 7 6,30 10,70  
Tilgodehavender salg/tjenester (varedebitorer) 71,10 79,60 78,10 91,70
Likvide beholdninger 27,70 56,50 92,40 43,50
Kortfristede aktiver (omsætningsaktiver) 382,40 381 392,60 363
Aktiver i alt 773 765,70 850,30 888,60
Minoriteter (egenkapital)     1,40 5,20

Nøgletal - hovedtal

  2017H1 2016Y 2015Y 2015Q3 2015Q1
EBIT-margin -2,70 -3 -0,10 -5,70 -4,60
Soliditetsgrad (egenkapitalandel)   60,10 61,20    
Forrentning af egenkapital efter skat (ROE)   -13 -2,30    

Resultatopgørelse

  2017H1 2016Y 20159M 2015Y 2015Q3
EBIT -11,50 -67,40 -16,50 -20,10 -13
Nettoomsætning 427,30 881,10 739,60 1.012,40 228
Nettoresultat 17,10 -63,70   -11,90  
Resultat før skat (EBT) 21,60 -69,70   -15,20  
Bruttoresultat 205,30 417,70   496,70  
Finansielle indtægter 4,90 0,30   0,50  
Finansielle omkostninger -4,30 -20,90   -8,30  

Søg virksomhed

Søg blandt ca. 1800 børsnoterede virksomheder.