Harboes Bryggeri B

(HARB B)
ISIN: DK0060014751

Resultatopgørelse

  2018H1 2017Y 2016Y 2016Q2 2016Q1
EBIT 12,80 50,10 12,20 16,20 22,80
Nettoomsætning 696,40 1.431,30 599,50 348,50 380,50
Nettoresultat 6,90 31,50 -8,70 5 16
Resultat før skat (EBT) 10,10 45,40 -5,50 9,20 21,80
Bruttoresultat 138,60 -308,80 115 75,60 83,60
Finansielle indtægter 0,30 0,30 3,30 0,20 0,30
Finansielle omkostninger -3,10 -5 -7,80 -1,30 -1,30

Balance

  2018H1 2017Y 2016Y 2016Q2 2016Q1
Egenkapital 756,70 758,70 179,40 724,10 724,80
Egenkapital (aktionærers andel) 756,60 758,70 179,40 724 725,70
Aktiekapital 60 60 60 60 60
Passiver i alt (balancesum) 1.263,80 1.356,70 628,90 1.285,60 1.349,80
Kortfristet gæld (Kortfristede forpligtelser) 272,80 352,30 419,90 284,50 343,60
Langfristet gæld (Langfristede forpligtelser) 234,30 245,80 29,60 277 280,40
Immaterielle aktiver 21 20,70 21,90 26,60 27,80
Materielle aktiver 776,80 773,80 320,20 687 691
Finansielle aktiver 5,10     6 9,80
Langfristede aktiver (anlægsaktiver) 873,20 871 472,60 784,20 793,60
Vare- og driftsbeholdninger 163,70 169,40 64,90 141 145
Tilgodehavender salg/tjenester (varedebitorer) 203,20 260,60 85,80 256 310,40
Likvide beholdninger 10,20 35,60 1,80 94,20 90,10
Kortfristede aktiver (omsætningsaktiver) 390,60 485,70 156,30 501,40 556,20
Aktiver i alt 1.263,30 1.356,70 628,90 1.285,60 1.349,80
Minoriteter (egenkapital) 0,10     100 122

Nøgletal - hovedtal

  2018H1 2017Y 2016Y 2016Q2 2016Q1
EBIT-margin 1,80 3,50 2 4,70 6
Soliditetsgrad (egenkapitalandel) 8,70 55,90 56,70    
Forrentning af egenkapital efter skat (ROE)     4,70    

Resultatopgørelse

  2018H1 2017Y 2016Y 2016Q2 2016Q1
EBIT 12,80 50,10 12,20 16,20 22,80
Nettoomsætning 696,40 1.431,30 599,50 348,50 380,50
Nettoresultat 6,90 31,50 -8,70 5 16
Resultat før skat (EBT) 10,10 45,40 -5,50 9,20 21,80
Bruttoresultat 138,60 -308,80 115 75,60 83,60
Finansielle indtægter 0,30 0,30 3,30 0,20 0,30
Finansielle omkostninger -3,10 -5 -7,80 -1,30 -1,30

Søg virksomhed

Søg blandt ca. 1800 børsnoterede virksomheder.