Harboes Bryggeri B

(HARB B)
ISIN: DK0060014751

Resultatopgørelse

  2017Y 2017H1 2016Y 2016Q2 2016Q1
Nettoomsætning 1.431,30 744,60 599,50 348,50 380,50
Bruttoresultat -308,80 167,20 115 75,60 83,60
EBIT 50,10 37,60 12,20 16,20 22,80
Resultat før skat (EBT) 45,40 35,20 -5,50 9,20 21,80
Nettoresultat 31,50 25 -8,70 5 16
Finansielle indtægter 0,30 0,30 3,30 0,20 0,30
Finansielle omkostninger -5 -2,70 -7,80 -1,30 -1,30

Balance

  2017Y 2017H1 2016Y 2016Q2 2016Q1
Egenkapital 758,70 752,40 179,40 724,10 724,80
Egenkapital (aktionærers andel) 758,70 752,40 179,40 724 725,70
Aktiekapital 60 60 60 60 60
Passiver i alt (balancesum) 1.356,70 1.287 628,90 1.285,60 1.349,80
Kortfristet gæld (Kortfristede forpligtelser) 352,30 275,90 419,90 284,50 343,60
Langfristet gæld (Langfristede forpligtelser) 245,80 258,90 29,60 277 280,40
Immaterielle aktiver 20,70 22,60 21,90 26,60 27,80
Materielle aktiver 773,80 721 320,20 687 691
Langfristede aktiver (anlægsaktiver) 871 818,10 472,60 784,20 793,60
Vare- og driftsbeholdninger 169,40 173,80 64,90 141 145
Tilgodehavender salg/tjenester (varedebitorer) 260,60 245,10 85,80 256 310,40
Likvide beholdninger 35,60 38,70 1,80 94,20 90,10
Kortfristede aktiver (omsætningsaktiver) 485,70 468,90 156,30 501,40 556,20
Aktiver i alt 1.356,70 1.287 628,90 1.285,60 1.349,80
Minoriteter (egenkapital)       100 122
Finansielle aktiver       6 9,80

Nøgletal - hovedtal

  2017Y 2017H1 2016Y 2016Q2 2016Q1
EBIT-margin 3,50 5,10 2 4,70 6
Soliditetsgrad (egenkapitalandel) 55,90   56,70    
Forrentning af egenkapital efter skat (ROE)     4,70    

Resultatopgørelse

  2017Y 2017H1 2016Y 2016Q2 2016Q1
Nettoomsætning 1.431,30 744,60 599,50 348,50 380,50
Bruttoresultat -308,80 167,20 115 75,60 83,60
EBIT 50,10 37,60 12,20 16,20 22,80
Resultat før skat (EBT) 45,40 35,20 -5,50 9,20 21,80
Nettoresultat 31,50 25 -8,70 5 16
Finansielle indtægter 0,30 0,30 3,30 0,20 0,30
Finansielle omkostninger -5 -2,70 -7,80 -1,30 -1,30