Copenhagen Network

()
ISIN:

Resultatopgørelse

  2017H1 2016Y 2015Y 20149M 2014Y
EBIT -0,60 -2,50 -2,60 -3,10 -6,90
Nettoomsætning 0,50     39,50 2,80
Nettoresultat -0,60 -2,50 1,30 -2,30 54,40
Resultat før skat (EBT) -0,60 -2,50 1,30 -3,40 55,40
Bruttoresultat       30,10 2,80
Finansielle indtægter     1 0,10 0,10
Finansielle omkostninger   -0,10 -55 -0,40 -0,30

Balance

  2017H1 2016Y 2015Y 20149M 2014Y
Egenkapital -1,40 -0,80 24,30 11,40 72,10
Egenkapital (aktionærers andel) -1,40 -0,80 24,30 11,40 72,10
Aktiekapital 0,70 0,70 3,70 3,70 3,70
Passiver i alt (balancesum) 0,50 0,20 25 49,90 79,50
Kortfristet gæld (Kortfristede forpligtelser) 1,90 1 0,70 28,30 7,50
Immaterielle aktiver       8,40  
Materielle aktiver       3,60  
Finansielle aktiver          
Langfristede aktiver (anlægsaktiver)       15,90  
Tilgodehavender salg/tjenester (varedebitorer) 0,40     8,50  
Likvide beholdninger   0,20 16,80 21,10 66,40
Kortfristede aktiver (omsætningsaktiver) 0,50 0,20 25 34 79,50
Aktiver i alt 0,50 0,20 25 49,90 79,50
Minoriteter (egenkapital)          
Langfristet gæld (Langfristede forpligtelser)       10,10  
Vare- og driftsbeholdninger          

Nøgletal - hovedtal

  2017H1 2016Y 2015Y 20149M 2014Y
EBIT-margin -120     -7,80 -250
Soliditetsgrad (egenkapitalandel)   -353,20 97,10   90,60
Forrentning af egenkapital efter skat (ROE)   -21,20 2,70   116,40

Resultatopgørelse

  2017H1 2016Y 2015Y 20149M 2014Y
EBIT -0,60 -2,50 -2,60 -3,10 -6,90
Nettoomsætning 0,50     39,50 2,80
Nettoresultat -0,60 -2,50 1,30 -2,30 54,40
Resultat før skat (EBT) -0,60 -2,50 1,30 -3,40 55,40
Bruttoresultat       30,10 2,80
Finansielle indtægter     1 0,10 0,10
Finansielle omkostninger   -0,10 -55 -0,40 -0,30

Søg virksomhed

Søg blandt ca. 1800 børsnoterede virksomheder.