NNIT

(NNIT)
ISIN: DK0060580512

Resultatopgørelse

  20179M 2017Y 2017Q4 2017Q3 2017Q2
Nettoomsætning 2.079,70 2.891,90 812,20 675,60 688,70
Bruttoresultat 348,60 529,40 180,70 93,30 121,70
EBIT 163,40 276,80 113,20 30,60 60,20
Resultat før skat (EBT) 164,40 275,90 111,50 34,20 59
Nettoresultat 130,10 216,50 86,40 26,70 47,60
Finansielle indtægter 3,60 5 1,40 1,90 -310
Finansielle omkostninger 2,80 -6 3,20 -1,70 891

Balance

  20179M 2017Y 2017Q4 2017Q3 2017Q2
Egenkapital 907,60 1.005 1.005 907,60 926,90
Egenkapital (aktionærers andel) 907,60 1.005 1.005 907,60 926,90
Aktiekapital 250 250 250 250 250
Passiver i alt (balancesum) 1.707,90 1.828 1.828 1.707,90 1.617,90
Kortfristet gæld (Kortfristede forpligtelser) 713,30 739,70 739,70 713,30 604,90
Langfristet gæld (Langfristede forpligtelser) 86,90 83 83 86,90 86,10
Immaterielle aktiver 207,20 212,10 212,10 207,30 207,80
Materielle aktiver 530,20 574 574 530,20 472,20
Finansielle aktiver 32,50     32,50  
Langfristede aktiver (anlægsaktiver) 822,90 871,20 871,20 822,90 763,20
Vare- og driftsbeholdninger 1,70 1,60 1,60 1,70 2,40
Tilgodehavender salg/tjenester (varedebitorer) 496,50 574,80 574,80 496,50 486
Likvide beholdninger 61,40 74,60 74,60 61,40 97,90
Kortfristede aktiver (omsætningsaktiver) 885 956,80 956,80 885 854,70
Aktiver i alt 1.707,90 1.828 1.828 1.707,90 1.617,90
Minoriteter (egenkapital)          

Nøgletal - hovedtal

  20179M 2017Y 2017Q4 2017Q3 2017Q2
EBIT-margin 0,80 9,60 13,90 4,50 8,70
Soliditetsgrad (egenkapitalandel)   55 55    
Forrentning af egenkapital efter skat (ROE)   23,40 23,40    

Resultatopgørelse

  20179M 2017Y 2017Q4 2017Q3 2017Q2
Nettoomsætning 2.079,70 2.891,90 812,20 675,60 688,70
Bruttoresultat 348,60 529,40 180,70 93,30 121,70
EBIT 163,40 276,80 113,20 30,60 60,20
Resultat før skat (EBT) 164,40 275,90 111,50 34,20 59
Nettoresultat 130,10 216,50 86,40 26,70 47,60
Finansielle indtægter 3,60 5 1,40 1,90 -310
Finansielle omkostninger 2,80 -6 3,20 -1,70 891

Søg virksomhed

Søg blandt ca. 1800 børsnoterede virksomheder.