NNIT

(NNIT)
ISIN: DK0060580512

Resultatopgørelse

  2018Q1 20179M 2017Y 2017Q4 2017Q3
Nettoomsætning 698,50 2.079,70 2.891,90 812,20 675,60
Bruttoresultat 119,40 348,60 529,40 180,70 93,30
EBIT 60,70 163,40 276,80 113,20 30,60
Resultat før skat (EBT) 58,70 164,40 275,90 111,50 34,20
Nettoresultat 45,80 130,10 216,50 86,40 26,70
Finansielle indtægter 0,90 3,60 5 1,40 1,90
Finansielle omkostninger -2,90 2,80 -6 3,20 -1,70

Balance

  2018Q1 20179M 2017Y 2017Q4 2017Q3
Egenkapital 928,60 907,60 1.005 1.005 907,60
Egenkapital (aktionærers andel) 928,60 907,60 1.005 1.005 907,60
Aktiekapital 250 250 250 250 250
Passiver i alt (balancesum) 2.121,50 1.707,90 1.828 1.828 1.707,90
Kortfristet gæld (Kortfristede forpligtelser) 816,50 713,30 739,70 739,70 713,30
Langfristet gæld (Langfristede forpligtelser) 376,40 86,90 83 83 86,90
Immaterielle aktiver 210 207,20 212,10 212,10 207,30
Materielle aktiver 940,60 530,20 574 574 530,20
Langfristede aktiver (anlægsaktiver) 1.414,80 822,90 871,20 871,20 822,90
Vare- og driftsbeholdninger 1,70 1,70 1,60 1,60 1,70
Tilgodehavender salg/tjenester (varedebitorer) 451,20 496,50 574,80 574,80 496,50
Likvide beholdninger 7,20 61,40 74,60 74,60 61,40
Kortfristede aktiver (omsætningsaktiver) 706,70 885 956,80 956,80 885
Aktiver i alt 2.121,50 1.707,90 1.828 1.828 1.707,90
Minoriteter (egenkapital)          
Finansielle aktiver   32,50     32,50

Nøgletal - hovedtal

  2018Q1 20179M 2017Y 2017Q4 2017Q3
EBIT-margin 8,70 0,80 9,60 13,90 4,50
Soliditetsgrad (egenkapitalandel)     55 55  
Forrentning af egenkapital efter skat (ROE)     23,40 23,40  

Resultatopgørelse

  2018Q1 20179M 2017Y 2017Q4 2017Q3
Nettoomsætning 698,50 2.079,70 2.891,90 812,20 675,60
Bruttoresultat 119,40 348,60 529,40 180,70 93,30
EBIT 60,70 163,40 276,80 113,20 30,60
Resultat før skat (EBT) 58,70 164,40 275,90 111,50 34,20
Nettoresultat 45,80 130,10 216,50 86,40 26,70
Finansielle indtægter 0,90 3,60 5 1,40 1,90
Finansielle omkostninger -2,90 2,80 -6 3,20 -1,70

Søg virksomhed

Søg blandt ca. 1800 børsnoterede virksomheder.