ISS

(ISS)
ISIN: DK0060542181

Resultatopgørelse

  20179M 2017Q2 2017Q1 2017H1 2017Q3
Nettoomsætning 59.245 20.086 19.505 39.468 19.777
EBIT 2.911 740 734 1.481 1.249
Resultat før skat (EBT) 2.519 602 618 1.232 1.025
Nettoresultat 1.820 395 444 839 764
Personaleomkostninger 37.746 -12.824 -12.923 -25.641 -12.105
Vareforbrug -5.430 -1.881 -1.686 -3.559 -1.871
Finansielle indtægter 21 -1 18 18 3
Finansielle omkostninger -413 -137 -134 -267 -146
Af- og nedskrivninger -533 -310 -306 -615 -180
EBITDA 3.203 1.050 1.040 2.096 1.431
Aktionærers andel af resultat 1.820 393 444 837 764
Finansielle poster (netto) -392 -138 -116 -249 -143

Balance

  20179M 2017Q2 2017Q1 2017H1 2017Q3
Egenkapital 13.353 12.900 13.038 12.900 13.353
Egenkapital (aktionærers andel) 13.344 12.888 13.027 12.888 13.344
Passiver i alt (balancesum) 49.856 49.001 49.193 49.001 49.856
Kortfristet gæld (Kortfristede forpligtelser) 15.978 17.820 17.819 17.820 15.978
Langfristet gæld (Langfristede forpligtelser) 20.525 18.281 18.336 18.281 20.525
Immaterielle aktiver 27.144 27.425 26.465 27.425 27.144
Materielle aktiver 1.570 1.539 1.575 1.539 1.570
Langfristede aktiver (anlægsaktiver) 29.995 30.237 29.300 30.237 29.995
Vare- og driftsbeholdninger 301 299 288 299 301
Tilgodehavender salg/tjenester (varedebitorer) 12.203 11.761 11.852 11.761 12.203
Likvide beholdninger 3.607 2.794 3.971 2.794 3.607
Kortfristede aktiver (omsætningsaktiver) 19.861 18.764 19.893 18.764 19.861
Aktiver i alt 49.856 49.001 49.193 49.001 49.856
Minoriteter (egenkapital) 9 12 11 12 9
Samlet gæld (Forpligtelser i alt) 36.503 36.101 36.155 36.101 36.503
Aktiekapital   185 185 185  
Finansielle aktiver   1.273 1.260 1.273  

Nøgletal - hovedtal

  20179M 2017Q2 2017Q1 2017H1 2017Q3
EBIT-margin 4,90 3,70 3,80 3,80 6,30
EBITDA-margin 5,40 5,20 5,30 5,30 7,20
Soliditetsgrad (egenkapitalandel)          

Pengestrøm

  2017Q2 2017Q1 2017H1 2016Y 2016Q3
Pengestrøm fra finansieringsaktivitet 408 500 908 -3.087 -655
Pengestrøm fra investeringsaktivitet -1.764 -105 -1.869 -748 -181
Pengestrøm fra driften 360 -781 -421 3.690 918