Bang & Olufsen B

(BO)
ISIN: DK0010218429

Resultatopgørelse

  2018Q2 2018Q1 2018H1 20179M 2017Y
Nettoomsætning 999 591,90 1.591 2.168,70 2.954
Bruttoresultat 411,10 235,90 647,10 865,20 1.126,10
EBIT 82,70 -65 17,70 -33,70 -129
Resultat før skat (EBT) 76,80 -70,10 6,70 -47,40 -166
Nettoresultat 56,80 -54,70 2,20 -40,80 -116,50
Finansielle indtægter 0,50 0,70 1,20 3 2,40
Finansielle omkostninger -6,40 -5,80 -12,10 -16,80 -39,40

Balance

  2018Q2 2018Q1 2018H1 20179M 2017Y
Egenkapital 1.585,40 1.520,20 1.585,40 1.690 1.586,20
Egenkapital (aktionærers andel) 1.585,40 1.520,20 1.585,40   1.586,20
Aktiekapital 432 432 432 432 432
Passiver i alt (balancesum) 3.002,50 2.755 3.002,50 2.936,70 2.847,40
Kortfristet gæld (Kortfristede forpligtelser) 1.069,20 858,60 1.069,20 872,50 912,50
Langfristet gæld (Langfristede forpligtelser) 347,90 376,10 347,90 374,30 348,70
Immaterielle aktiver 324,50 377,10 324,50 405,30 386
Materielle aktiver 185,40 179,50 185,40 203,70 178,60
Finansielle aktiver 52,30 44,60 52,30 32,30 41,20
Langfristede aktiver (anlægsaktiver) 873,10 914,40 873,10 888,40 901
Vare- og driftsbeholdninger 450,70 413,70 450,70 555,10 347,30
Tilgodehavender salg/tjenester (varedebitorer) 718,60 387 718,60 399,70 410,30
Likvide beholdninger 960,10 918,40 960,10 971,20 1.079,20
Kortfristede aktiver (omsætningsaktiver) 2.129,40 1.840,70 2.129,40 2.048,30 1.946,50
Aktiver i alt 3.002,50 2.755 3.002,50 2.936,70 2.847,40
Minoriteter (egenkapital)          

Nøgletal - hovedtal

  2018Q2 2018Q1 2018H1 20179M 2017Y
EBIT-margin 8,30 -11 1,10 1,60 -4,40
Soliditetsgrad (egenkapitalandel) 52,80   52,80   55,70
Forrentning af egenkapital efter skat (ROE)         -7

Resultatopgørelse

  2018Q2 2018Q1 2018H1 20179M 2017Y
Nettoomsætning 999 591,90 1.591 2.168,70 2.954
Bruttoresultat 411,10 235,90 647,10 865,20 1.126,10
EBIT 82,70 -65 17,70 -33,70 -129
Resultat før skat (EBT) 76,80 -70,10 6,70 -47,40 -166
Nettoresultat 56,80 -54,70 2,20 -40,80 -116,50
Finansielle indtægter 0,50 0,70 1,20 3 2,40
Finansielle omkostninger -6,40 -5,80 -12,10 -16,80 -39,40