Bang & Olufsen B

(BO)
ISIN: DK0010218429

Resultatopgørelse

  2018Q1 20179M 2017Y 2017Q4 2017Q3
EBIT -65 -33,70 -129 -95 18
Nettoomsætning 591,90 2.168,70 2.954 785 786
Nettoresultat -54,70 -40,80 -116,50 -75,80 3
Resultat før skat (EBT) -70,10 -47,40 -166 -118,50 8
Bruttoresultat 235,90 865,20 1.126,10 260,90 335,20
Finansielle indtægter 0,70 3 2,40   0,80
Finansielle omkostninger -5,80 -16,80 -39,40 -23,20 -10,60

Balance

  2018Q1 20179M 2017Y 2017Q4 2017Q3
Egenkapital 1.520,20 1.690 1.586,20 1.586,20 1.690
Egenkapital (aktionærers andel) 1.520,20   1.586,20 1.586,20  
Aktiekapital 432 432 432 432 432
Passiver i alt (balancesum) 2.755 2.936,70 2.847,40 2.847,40 2.936,70
Kortfristet gæld (Kortfristede forpligtelser) 858,60 872,50 912,50 912,50 872,50
Langfristet gæld (Langfristede forpligtelser) 376,10 374,30 348,70 348,70 374,30
Immaterielle aktiver 377,10 405,30 386 386 405,30
Materielle aktiver 179,50 203,70 178,60 178,60 203,70
Finansielle aktiver 44,60 32,30 41,20 41,20 32,30
Langfristede aktiver (anlægsaktiver) 914,40 888,40 901 901 888,40
Vare- og driftsbeholdninger 413,70 555,10 347,30 347,30 555,10
Tilgodehavender salg/tjenester (varedebitorer) 387 399,70 410,30 410,30 399,70
Likvide beholdninger 918,40 971,20 1.079,20 1.079,20 971,20
Kortfristede aktiver (omsætningsaktiver) 1.840,70 2.048,30 1.946,50 1.946,50 2.048,30
Aktiver i alt 2.755 2.936,70 2.847,40 2.847,40 2.936,70
Minoriteter (egenkapital)          

Nøgletal - hovedtal

  2018Q1 20179M 2017Y 2017Q4 2017Q3
EBIT-margin -11 1,60 -4,40 -12,10 2,30
Soliditetsgrad (egenkapitalandel)     55,70    
Forrentning af egenkapital efter skat (ROE)     -7    

Resultatopgørelse

  2018Q1 20179M 2017Y 2017Q4 2017Q3
EBIT -65 -33,70 -129 -95 18
Nettoomsætning 591,90 2.168,70 2.954 785 786
Nettoresultat -54,70 -40,80 -116,50 -75,80 3
Resultat før skat (EBT) -70,10 -47,40 -166 -118,50 8
Bruttoresultat 235,90 865,20 1.126,10 260,90 335,20
Finansielle indtægter 0,70 3 2,40   0,80
Finansielle omkostninger -5,80 -16,80 -39,40 -23,20 -10,60

Søg virksomhed

Søg blandt ca. 1800 børsnoterede virksomheder.