Bang & Olufsen B

(BO)
ISIN: DK0010218429

Resultatopgørelse

  20189M 2018Q2 2018Q1 2018H1 2018Q3
Nettoomsætning 2.455,90 999 591,90 1.591 864,90
Bruttoresultat 1.002 411,10 235,90 647,10 354,90
EBIT 67 82,70 -65 17,70 49,30
Resultat før skat (EBT) 56,30 76,80 -70,10 6,70 49,60
Nettoresultat 28,30 56,80 -54,70 2,20 26,10
Finansielle indtægter 3 0,50 0,70 1,20 1,80
Finansielle omkostninger -13,60 -6,40 -5,80 -12,10 -1,50

Balance

  20189M 2018Q2 2018Q1 2018H1 2018Q3
Egenkapital 1.622,70 1.585,40 1.520,20 1.585,40 1.622,70
Egenkapital (aktionærers andel) 1.622,70 1.585,40 1.520,20 1.585,40 1.662,70
Aktiekapital 432 432 432 432 432
Passiver i alt (balancesum) 2.793 3.002,50 2.755 3.002,50 2.793
Kortfristet gæld (Kortfristede forpligtelser) 828,20 1.069,20 858,60 1.069,20 828,20
Langfristet gæld (Langfristede forpligtelser) 339 347,90 376,10 347,90 339
Immaterielle aktiver 286,10 324,50 377,10 324,50 286,10
Materielle aktiver 189,50 185,40 179,50 185,40 189,50
Finansielle aktiver 51,50 52,30 44,60 52,30 51,50
Langfristede aktiver (anlægsaktiver) 802,40 873,10 914,40 873,10 802,40
Vare- og driftsbeholdninger 373,90 450,70 413,70 450,70 373,90
Tilgodehavender salg/tjenester (varedebitorer) 607,30 718,60 387 718,60 607,30
Likvide beholdninger 992,30 960,10 918,40 960,10 992,30
Kortfristede aktiver (omsætningsaktiver) 1.990,70 2.129,40 1.840,70 2.129,40 1.990,70
Aktiver i alt 2.793 3.002,50 2.755 3.002,50 2.793
Minoriteter (egenkapital)          

Nøgletal - hovedtal

  20189M 2018Q2 2018Q1 2018H1 2018Q3
EBIT-margin 2,20 8,30 -11 1,10 5,70
Soliditetsgrad (egenkapitalandel) 58,10 52,80   52,80 58,10
Forrentning af egenkapital efter skat (ROE) 1,70       1,60

Resultatopgørelse

  20189M 2018Q2 2018Q1 2018H1 2018Q3
Nettoomsætning 2.455,90 999 591,90 1.591 864,90
Bruttoresultat 1.002 411,10 235,90 647,10 354,90
EBIT 67 82,70 -65 17,70 49,30
Resultat før skat (EBT) 56,30 76,80 -70,10 6,70 49,60
Nettoresultat 28,30 56,80 -54,70 2,20 26,10
Finansielle indtægter 3 0,50 0,70 1,20 1,80
Finansielle omkostninger -13,60 -6,40 -5,80 -12,10 -1,50