NeuroSearch

(NEUR)
ISIN: DK0010224666

Resultatopgørelse

  2017Y 2017H1 2016Y 2015Y 20139M
Nettoomsætning         28,80
EBIT -1 -2,30 -6,30 -6,50 -7,90
Resultat før skat (EBT) -10,80   21,60 -6,80 -7
Nettoresultat -7,90 -2,50 22,80 -5,50 7,80
Finansielle indtægter     23,80 0,10  
Finansielle omkostninger -0,40   -0,40 0,40  

Balance

  2017Y 2017H1 2016Y 2015Y 2013Q3
Egenkapital 73,40 68,80 71,40 72,40 87,60
Aktiekapital 24,60 24,50 24,60 24,50  
Passiver i alt (balancesum) 74,50   79,40 78,70 139,20
Kortfristet gæld (Kortfristede forpligtelser) 1,20 2,10 8 6,20 13,70
Langfristede aktiver (anlægsaktiver)     4,50    
Tilgodehavender salg/tjenester (varedebitorer) 0,50 5   0,60 7
Likvide beholdninger 74,10 65,90 74,40 78 94,30
Kortfristede aktiver (omsætningsaktiver) 74,50   74,90 78,60  
Aktiver i alt 74,50 70,90 79,40 78,60 101,30
Immaterielle aktiver          
Egenkapital (aktionærers andel)       72,40 87,60
Langfristet gæld (Langfristede forpligtelser)          
Materielle aktiver          
Finansielle aktiver          
Vare- og driftsbeholdninger          
Minoriteter (egenkapital)          

Nøgletal - hovedtal

  2017Y 2016Y 2015Y 20139M 2013Q2
Soliditetsgrad (egenkapitalandel) 98,50 89,90 92,10    
Forrentning af egenkapital efter skat (ROE)     -9,30    
EBIT-margin       -27,40 45,80

Resultatopgørelse

  2017Y 2017H1 2016Y 2015Y 20139M
Nettoomsætning         28,80
EBIT -1 -2,30 -6,30 -6,50 -7,90
Resultat før skat (EBT) -10,80   21,60 -6,80 -7
Nettoresultat -7,90 -2,50 22,80 -5,50 7,80
Finansielle indtægter     23,80 0,10  
Finansielle omkostninger -0,40   -0,40 0,40  

Søg virksomhed

Søg blandt ca. 1800 børsnoterede virksomheder.