NeuroSearch

(NEUR)
ISIN: DK0010224666

Resultatopgørelse

  2017H1 2016Y 2015Y 2014Y 20139M
EBIT -2,30 -6,30 -6,50 -13,30 -7,90
Nettoresultat -2,50 22,80 -5,50 -7,70 7,80
Nettoomsætning         28,80
Resultat før skat (EBT)   21,60 -6,80 -10,60 -7
Finansielle indtægter   23,80 0,10 4,70  
Finansielle omkostninger   -0,40 0,40 -2  

Balance

  2017H1 2016Y 2015Y 2014Y 2013Q3
Egenkapital 68,80 71,40 72,40 77,70 87,60
Aktiekapital 24,50 24,60 24,50 24,60  
Kortfristet gæld (Kortfristede forpligtelser) 2,10 8 6,20 6,30 13,70
Tilgodehavender salg/tjenester (varedebitorer) 5   0,60   7
Likvide beholdninger 65,90 74,40 78 83,40 94,30
Aktiver i alt 70,90 79,40 78,60 84 101,30
Passiver i alt (balancesum)   79,40 78,70 84 139,20
Immaterielle aktiver          
Langfristede aktiver (anlægsaktiver)   4,50      
Kortfristede aktiver (omsætningsaktiver)   74,90 78,60 84  
Egenkapital (aktionærers andel)     72,40 77,70 87,60
Langfristet gæld (Langfristede forpligtelser)          
Materielle aktiver          
Finansielle aktiver          
Vare- og driftsbeholdninger          
Minoriteter (egenkapital)          

Nøgletal - hovedtal

  2016Y 2015Y 2014Y 20139M 2013Q2
Soliditetsgrad (egenkapitalandel) 89,90 92,10 92,50    
Forrentning af egenkapital efter skat (ROE)   -9,30      
EBIT-margin       -27,40 45,80

Resultatopgørelse

  2017H1 2016Y 2015Y 2014Y 20139M
EBIT -2,30 -6,30 -6,50 -13,30 -7,90
Nettoresultat -2,50 22,80 -5,50 -7,70 7,80
Nettoomsætning         28,80
Resultat før skat (EBT)   21,60 -6,80 -10,60 -7
Finansielle indtægter   23,80 0,10 4,70  
Finansielle omkostninger   -0,40 0,40 -2  

Søg virksomhed

Søg blandt ca. 1800 børsnoterede virksomheder.