Admiral Capital

(ADMCAP B)
ISIN: DK0060052843

Resultatopgørelse

  2017Q1 20169M 2016Y 2016Q3 2016Q1
EBIT 14,10 38,80 55,10 12,60 12,10
Nettoomsætning 30,30 86,20 117,40 28,90 28
Nettoresultat 5,10 20,10 46,10 3,70 3,90
Resultat før skat (EBT) 6,60 25,80 56,20 4,80 5
Bruttoresultat     74,20    
Finansielle indtægter          
Finansielle omkostninger     -35,10    

Balance

  2017Q1 20169M 2016Y 2016Q3 2016Q1
Egenkapital 259,60 178,30 203,60 178,30 117,80
Egenkapital (aktionærers andel) 259,60 178,30 203,60 178,30 117,80
Passiver i alt (balancesum) 2.048,90 1.964,80 1.998,90 1.964,80 1.907,80
Langfristet gæld (Langfristede forpligtelser) 1.748,90 1.753,40 1.751,90 1.753,40 1.730,40
Aktiver i alt 2.048,90 1.964,80 1.998,90 1.964,80 1.907,80
Minoriteter (egenkapital)          
Aktiekapital     91,60    
Kortfristet gæld (Kortfristede forpligtelser)     43,50    
Langfristede aktiver (anlægsaktiver)     1.964,60    
Tilgodehavender salg/tjenester (varedebitorer)     2,10    
Likvide beholdninger     27,10    
Kortfristede aktiver (omsætningsaktiver)     34,40    
Materielle aktiver          

Nøgletal - hovedtal

  2017Q1 20169M 2016Y 2016Q3 2016Q1
EBIT-margin 46,50 45 63,20 43,50 43,10
Soliditetsgrad (egenkapitalandel)     10,20    
Forrentning af egenkapital efter skat (ROE)          

Resultatopgørelse

  2017Q1 20169M 2016Y 2016Q3 2016Q1
EBIT 14,10 38,80 55,10 12,60 12,10
Nettoomsætning 30,30 86,20 117,40 28,90 28
Nettoresultat 5,10 20,10 46,10 3,70 3,90
Resultat før skat (EBT) 6,60 25,80 56,20 4,80 5
Bruttoresultat     74,20    
Finansielle indtægter          
Finansielle omkostninger     -35,10    

Søg virksomhed

Søg blandt ca. 1800 børsnoterede virksomheder.