Kreditbanken

(KRE)
ISIN: DK0010253764

Resultatopgørelse

  20179M 2017Y 2017Q1 2017H1 2016Y
Nettoresultat 45 60,30 12,60 31,10 33,60
Resultat før skat (EBT) 56,60 75,60 15,70 39,40 43,20

Balance

  2017Y 2016Y 2015Y
Aktiekapital 16,80 16,80 17,80
Passiver i alt (balancesum) 3.062 2.807,30 2.766,80
Egenkapital 519,30 463,10 434
Egenkapital (aktionærers andel) 519,30 463,10 434

Nøgletal - hovedtal

  2017Y 2016Y 2015Y
Forrentning af egenkapital efter skat (ROE) 12,30 7,50 5,60

Resultatopgørelse

  20179M 2017Y 2017Q1 2017H1 2016Y
Nettoresultat 45 60,30 12,60 31,10 33,60
Resultat før skat (EBT) 56,60 75,60 15,70 39,40 43,20