Cemat

(CEMAT)
ISIN: DK0010271584

Resultatopgørelse

  2017H1 2016Q1 20159M 2015Y 2015Q3
EBIT -825 -4 -4,40 -77,60 4,80
Nettoomsætning 19,30 3,70 218,80 287,30 82,20
Nettoresultat -2.050 -6,50 -20,60 -90,10 -1,80
Resultat før skat (EBT) -1.624 -6,50 -20,10 -96,10 -0,80
Finansielle indtægter          
Finansielle omkostninger       -18,50  

Balance

  2017H1 2016Q1 20159M 2015Y 2015Q3
Egenkapital 113 165,60 328,80 260,70 328,80
Egenkapital (aktionærers andel) 81,10 149,50 312,30 243,90 312,30
Aktiekapital 5 132 132 132 132
Passiver i alt (balancesum) 138,20 460,50 623,10 549,40 623,10
Kortfristet gæld (Kortfristede forpligtelser) 8,10 279,20 286,50 277,80 286,50
Langfristet gæld (Langfristede forpligtelser) 17,10 15,70 7,70 10,90 7,70
Immaterielle aktiver   13,80 66,70 49,60 66,70
Materielle aktiver 110,80 47,20 324,60 272,80 324,60
Finansielle aktiver 604   5,30 4,50 5,30
Langfristede aktiver (anlægsaktiver) 111,40 61,30 396,60 327,80 396,60
Vare- og driftsbeholdninger   0,50 159,80 163,40 159,80
Likvide beholdninger 18,90 7,80 11 8,80 11
Kortfristede aktiver (omsætningsaktiver) 26,80 399,10 226,50 221,60 226,50
Aktiver i alt 138,20 460,50 623,10 549,40 623,10
Minoriteter (egenkapital) 31,90 16,10 16,50 16,80 16,50
Tilgodehavender salg/tjenester (varedebitorer)   2,20 55,70 49,40 55,70

Nøgletal - hovedtal

  2017H1 2016Q1 20159M 2015Y 2015Q3
EBIT-margin -4,30 -108,50 -2 -27 5,80
Soliditetsgrad (egenkapitalandel)       47,40  
Forrentning af egenkapital efter skat (ROE)       -29,80  

Resultatopgørelse

  2017H1 2016Q1 20159M 2015Y 2015Q3
EBIT -825 -4 -4,40 -77,60 4,80
Nettoomsætning 19,30 3,70 218,80 287,30 82,20
Nettoresultat -2.050 -6,50 -20,60 -90,10 -1,80
Resultat før skat (EBT) -1.624 -6,50 -20,10 -96,10 -0,80
Finansielle indtægter          
Finansielle omkostninger       -18,50  

Søg virksomhed

Søg blandt ca. 1800 børsnoterede virksomheder.