United International Enterprises Ltd

(UIE)
ISIN: BSP951331318

Resultatopgørelse

  2018Q1 20179M 2017Y 2017Q3 2017Q2
Nettoresultat 40,10 85,10 116,10 30,70 33,10
Resultat før skat (EBT) 50,30 105,40   37,60 40,80
Bruttoresultat     193,70    
Finansielle indtægter     0,50   1,70
Finansielle omkostninger          

Balance

  2018Q1 20179M 2017Y 2017Q3 2017Q2
Egenkapital 975,30 872,90 912,90 872,90 836,90
Egenkapital (aktionærers andel) 607,40 551,10 574,30 551,10 532
Aktiekapital 35,60 35,60 35,60 35,60 35,60
Passiver i alt (balancesum) 1.063,30 950 1.001,90 950 908
Kortfristet gæld (Kortfristede forpligtelser) 36,20 34 42,70 34 29,10
Langfristet gæld (Langfristede forpligtelser) 51,80 43 46,30 43 42
Langfristede aktiver (anlægsaktiver) 610,80 545,70 572,80 545,70 524,70
Vare- og driftsbeholdninger 39,80 34,70 38,80 34,70 40,40
Tilgodehavender salg/tjenester (varedebitorer) 70,50 60   60 50,50
Likvide beholdninger 173,70 207,50 215,40 207,50 191,50
Kortfristede aktiver (omsætningsaktiver) 452,50 404 429,20 404,20 383,40
Aktiver i alt 1.063,30 950 1.001,90 950 908
Minoriteter (egenkapital) 367,90   338,60   304,90
Materielle aktiver     280,50   258,90
Finansielle aktiver         133,90

Nøgletal - hovedtal

  2017Y 2016Y 2015Y
Soliditetsgrad (egenkapitalandel) 91,10 91,50 92,20
Forrentning af egenkapital efter skat (ROE) 12,50 7,80 11,70

Resultatopgørelse

  2018Q1 20179M 2017Y 2017Q3 2017Q2
Nettoresultat 40,10 85,10 116,10 30,70 33,10
Resultat før skat (EBT) 50,30 105,40   37,60 40,80
Bruttoresultat     193,70    
Finansielle indtægter     0,50   1,70
Finansielle omkostninger