United International Enterprises Ltd

(UIE)
ISIN: BSP951331318

Resultatopgørelse

  2017Q2 2017Q1 2017H1 20169M 2016Y
Nettoresultat 33,10 21,40 54,50 68,50 82,20
Resultat før skat (EBT) 40,80 27 67,80 84,70 93,20
Finansielle indtægter 1,70   3,10    
Finansielle omkostninger          
Bruttoresultat         165,60

Balance

  2017Q2 2017Q1 2017H1 20169M 2016Y
Egenkapital 836,90 828 836,90 843,40 800,50
Egenkapital (aktionærers andel) 532 870,90 532 528,30 510,20
Aktiekapital 35,60 35,60 35,60 35,60 35,60
Passiver i alt (balancesum) 908 892,20 908 909,90 875
Kortfristet gæld (Kortfristede forpligtelser) 29,10 24,30 29,10 22,90 34,30
Langfristet gæld (Langfristede forpligtelser) 42 39,90 42 43,60 40,10
Materielle aktiver 258,90 247,50 258,90   239,90
Finansielle aktiver 133,90   133,90    
Langfristede aktiver (anlægsaktiver) 524,70 503,50 524,70 534,10 493,80
Vare- og driftsbeholdninger 40,40 41,80 40,40 36,90 42,30
Tilgodehavender salg/tjenester (varedebitorer) 50,50   50,50 43,90  
Likvide beholdninger 191,50 192,30 191,50 131,40 157,10
Kortfristede aktiver (omsætningsaktiver) 383,40 388,70 383,40 375,70 381,20
Aktiver i alt 908 892,20 908 909,90 875
Minoriteter (egenkapital) 304,90 -42,90 304,90 315 290,30

Nøgletal - hovedtal

  2016Y 2015Y 2014Y
Soliditetsgrad (egenkapitalandel) 91,50 92,20 92,40
Forrentning af egenkapital efter skat (ROE) 7,80 11,70 5,90

Resultatopgørelse

  2017Q2 2017Q1 2017H1 20169M 2016Y
Nettoresultat 33,10 21,40 54,50 68,50 82,20
Resultat før skat (EBT) 40,80 27 67,80 84,70 93,20
Finansielle indtægter 1,70   3,10    
Finansielle omkostninger          
Bruttoresultat         165,60

Søg virksomhed

Søg blandt ca. 1800 børsnoterede virksomheder.