United International Enterprises Ltd

(UIE)
ISIN: BSP951331318

Resultatopgørelse

  20179M 2017Y 2017Q3 2017Q2 2017Q1
Nettoresultat 85,10 116,10 30,70 33,10 21,40
Resultat før skat (EBT) 105,40   37,60 40,80 27
Bruttoresultat   193,70      
Finansielle indtægter   0,50   1,70  
Finansielle omkostninger          

Balance

  20179M 2017Y 2017Q3 2017Q2 2017Q1
Egenkapital 872,90 912,90 872,90 836,90 828
Egenkapital (aktionærers andel) 551,10 574,30 551,10 532 870,90
Aktiekapital 35,60 35,60 35,60 35,60 35,60
Passiver i alt (balancesum) 950 1.001,90 950 908 892,20
Kortfristet gæld (Kortfristede forpligtelser) 34 42,70 34 29,10 24,30
Langfristet gæld (Langfristede forpligtelser) 43 46,30 43 42 39,90
Langfristede aktiver (anlægsaktiver) 545,70 572,80 545,70 524,70 503,50
Vare- og driftsbeholdninger 34,70 38,80 34,70 40,40 41,80
Tilgodehavender salg/tjenester (varedebitorer) 60   60 50,50  
Likvide beholdninger 207,50 215,40 207,50 191,50 192,30
Kortfristede aktiver (omsætningsaktiver) 404 429,20 404,20 383,40 388,70
Aktiver i alt 950 1.001,90 950 908 892,20
Minoriteter (egenkapital)   338,60   304,90 -42,90
Materielle aktiver   280,50   258,90 247,50
Finansielle aktiver       133,90  

Nøgletal - hovedtal

  2017Y 2016Y 2015Y
Soliditetsgrad (egenkapitalandel) 91,10 91,50 92,20
Forrentning af egenkapital efter skat (ROE) 12,50 7,80 11,70

Resultatopgørelse

  20179M 2017Y 2017Q3 2017Q2 2017Q1
Nettoresultat 85,10 116,10 30,70 33,10 21,40
Resultat før skat (EBT) 105,40   37,60 40,80 27
Bruttoresultat   193,70      
Finansielle indtægter   0,50   1,70  
Finansielle omkostninger